Wiki

ขนมมันสำปะหลัง

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ขนมมันสำปะหลัง ขนมมันสำปะหลัง

ขนมมันสำปะหลังเป็นขนมที่พบได้ทั่วไปทั้งภาคกลางและภาคเหนือ โดยทางเหนือเรียก ขนมมันต้าง ส่วนผสมหลักเป็นมันสำปะหลังโม่ละเอียด นำไปผสมกับน้ำตาลและเกลือ นึ่งให้สุก ซึ่งเมื่อสุกแล้วจะใสและเหนียวกว่าเมื่อขนมดิบ เวลารับประทาน ตัดเป็นชิ้นๆ นำไปคลุกกับมะพร้าวขูด

Related Articles

Back to top button