Wiki

ตำหนัก

บทความนี้ได้รับแจ้งให้ปรับปรุงหลายข้อ กรุณาช่วยปรับปรุงบทความ หรืออภิปรายปัญหาที่หน้าอภิปราย

 • บทความนี้สั้นมาก ต้องการเพิ่มเนื้อหา
 • บทความนี้ยังขาดแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง

ตำหนัก หมายถึง เรือนที่อยู่ของเจ้านาย หรือกุฏิของสมเด็จพระสังฆราช กรณีที่เป็นเรือนของเจ้านายชั้นสูงจะใช้คำว่า พระตำหนัก

ตำหนักในประเทศไทย


 • พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นราธิวาส
 • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เชียงใหม่
 • พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ สกลนคร
 • พระตำหนักสิริยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พระตำหนักเลอดิศ
 • พระตำหนักวิลล่าวัฒนา
 • พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี
 • พระตำหนักพัชราลัย
 • พระตำหนักประถม นนทบุรี ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุธาธุชธราดิล กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย
 • พระตำหนักสมเด็จ วังบางขุนพรหม
 • พระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
 • พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • พระตำหนักแพ วังเลอดิส
 • พระตำหนักสวนปทุม
 • พระตำหนักพิมานมาศ ชลบุรี
 • พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์
 • พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย
 • พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังค์

แหล่งข้อมูลอื่น


 • พระตำหนัก
 • บันทึกวัฒนธรรม: “พระตำหนักแดง” เรือนหลวงต้นรัตนโกสินทร์

ดูเพิ่ม


 • พระที่นั่ง
 • ที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบัน

—end—

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button