Wiki

ปลาทอง (สกุล)

ปลาทอง ปลาทอง (สกุล) ปลาทอง (C. auratus) การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Animalia ไฟลัม: Chordata ชั้น: Actinopterygii อันดับ: Cypriniformes วงศ์: Cyprinidae วงศ์ย่อย: Cyprininae สกุล: Carassius
Nilsson, 1832 ชนิด
ดูในเนื้อหา

ปลาทอง (อังกฤษ: Goldfish, Common carp, Crucian carp) เป็นสกุลของปลาน้ำจืด ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ใช้ชื่อสกุลว่า Carassius (/คา-ราส-สิ-อัส/) ในวงศ์ย่อย Cyprininae

Related Articles

เป็นปลาที่มนุษย์คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เหมือนกับปลาในสกุล Cyprinus ที่เดิมอยู่รวมอยู่ด้วยกันมาก่อน ในฐานะของปลาที่เป็นปลาใช้ในการบริโภค และต่อมาได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีรูปร่าง และสีสันสวยงามมากขึ้น เพื่อเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงาม โดยชาวจีนเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว

ปลาในสกุลนี้ มีรูปร่างทั่วไปเหมือนกับปลาในสกุล Cyprinus จุดที่แตกต่างกันคือ ไม่มีหนวดที่ริมฝีปาก และมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่เฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออก และบางส่วนในรัสเซียเท่านั้น ขณะที่บางชนิดเป็นปลาเฉพาะถิ่นพบได้เฉพาะทะเลสาบบิวะ ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

การจำแนก


 • Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
  • Carassius auratus argenteaphthalmus Nguyễn, 2001
  • Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)
  • Carassius auratus buergeri Temminck & Schlegel, 1846
  • Carassius auratus grandoculis Temminck & Schlegel, 1846
  • Carassius auratus langsdorfii Temminck & Schlegel, 1846
 • Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
 • Carassius cuvieri Temminck & Schlegel, 1846 (เป็นชนิดที่พบได้เฉพาะทะเลสาบบิวะเท่านั้น)
 • Carassius gibelio (Bloch, 1782)

Related Articles

Back to top button