Wiki

รอยประสานคร่อมขม่อมหน้า

รอยประสานคร่อมขม่อมหน้า
(Coronal suture)
รอยประสานคร่อมขม่อมหน้าอยู่ด้านบนของภาพ)
รอยประสานคร่อมขม่อมหน้ารอยประสานคร่อมขม่อมหน้าอยู่ด้านบนทางขวาของภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละติน sutura coronalis
TA98 A03.1.02.002
TA2 1575
FMA 52928
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์[แก้ไขบนวิกิสนเทศ]

รอยประสานคร่อมขม่อมหน้า (อังกฤษ: coronal suture) เป็นข้อต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแบบเส้นใยระหว่างกระดูกหน้าผาก (frontal bone) และกระดูกข้างขม่อม (parietal bone) ของกะโหลกศีรษะ เมื่อแรกเกิดกระดูกของกะโหลกศีรษะจะไม่มาบรรจบกันสนิท

พยาธิวิทยา


หากกระดูกชิ้นใดชิ้นหนึ่งของกะโหลกศีรษะเจริญเร็วกว่าปกติทำให้เกิดการปิดของซูเจอร์ก่อนกำหนด (premature closure of the suture) ซึ่งทำให้กะโหลกผิดรูป ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะที่เกิดจากการปิดของรอยประสานคร่อมขม่อมหน้าก่อนกำหนดได้แก่

  • กะโหลกสูงยาว เรียกว่า “สภาพหัวหลิม” (oxycephaly)
  • กะโหลกเบี้ยว ไม่สมมาตร เรียกว่า “สภาพหัวเบี้ยว” (plagiocephaly)

Related Articles

Back to top button