Wiki

รูปีอินเดีย

สำหรับรูปี สกุลเงินของชาติอื่น ๆ ดู รูปี

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

รูปีอินเดีย
रुपया (ฮินดี)
รูปีอินเดีย
ธนบัตรรูปีต่างชนิดที่ใช้กัน (ธนบัตร 5 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 10 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 20 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 50 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 100 รูปีอินเดีย, ธนบัตร 500-รูปีอินเดีย, ธนบัตร 1000 รูปีอินเดีย) เหรียญเงิน รูปีอินเดีย
ISO 4217
รหัส INR
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
 1/100 ไปเซ
สัญลักษณ์
 ไปเซ p
ธนบัตร
 ใช้บ่อย 1, 2, 2, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 รูปี
เหรียญ
 ใช้บ่อย 50 ไปเซ, 1, 2, 5, 10 รูปี
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้ รูปีอินเดีย อินเดีย
การตีพิมพ์
ธนาคารกลาง ธนาคารแห่งชาติอินเดีย
 เว็บไซต์ www.rbi.org.in
เจ้าของโรงพิมพ์ ธนาคารแห่งชาติอินเดีย
 เว็บไซต์ www.rbi.org.in
โรงพิมพ์ธนบัตร India Government Mint
 เว็บไซต์ www.igmint.org
การประเมินค่า
อัตราเงินเฟ้อ 7.25%, มิถุนายน 2012
 ที่มา eaindustry.nic.in

รูปีอินเดีย เป็นสกุลเงินที่ใช้ในประเทศอินเดีย มีราคาหน้าเหรียญ หรือธนบัตร ดังนี้
5 รูปี
10 รูปี
20 รูปี
50 รูปี
100 รูปี
500 รูปี และ
1,000 รูปี

—end—

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button