Wiki

ศานิตย์ มหถาวร

ศานิตย์ มหถาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลตำรวจโท​ ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
ถัดไป พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส ฉวีวรรณ มหถาวร
บุตร ร้อยตำรวจเอกหญิง ฉัตรนภา มหถาวร
ร้อยตำรวจโท​ ปราชญ์​ มหถาวร
ศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 34 (นรต. 34)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รับใช้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริการ/สังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ไทย)
ชั้นยศ พลตำรวจโท

พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร (ชื่อเล่น : แป๊ะ , บิ๊กแป๊ะ , เกิด 9 ธันวาคม พ.ศ. 2499) สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ,นายตำรวจ
ราชสำนักเวรเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร,อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย และอดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ประวัติ


พลตำรวจโทศานิตย์เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ที่ กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า แป๊ะ ทำให้บรรดาสื่อมวลชนเรียกว่า บิ๊กแป๊ะ เช่นเดียวกับ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีชื่อเล่นว่าแป๊ะเหมือนกันด้านชีวิตครอบครัวสมรสแล้วกับ คุณฉวีวรรณ มหถาวร มีบุตรสาวและบุตรชายคือร้อยตำรวจเอกหญิง ฉัตรนภา มหถาวร หรือ ผู้กองแปลน และ ร้อยตำรวจโท ปราชญ์ มหถาวร

พลตำรวจโทศานิตย์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนอำนวยศิลป์ ระดับปริญญาตรีจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 34 รุ่นเดียวกับ พลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระดับปริญญาโทจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน


วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 พลตำรวจโทศานิตย์ได้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อยื่นต่อศาลอาญาขออนุมัติออกหมายจับ ที่ฉฉ.8-24/2553 ออกหมายจับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ จำนวน 17 ราย

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พลตำรวจโทศานิตย์ขณะมียศเป็น พันตำรวจเอก และดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการปราบปรามได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลตำรวจตรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พลตำรวจตรีศานิตย์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกันพลตำรวจตรีศานิตย์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองร้องทุกข์

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 พลตำรวจตรีศานิตย์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พลตำรวจตรีศานิตย์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พลตำรวจตรีศานิตย์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม) พร้อมกับรับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอีกตำแหน่งหนึ่งโดยได้รับพระราชทานยศ พลตำรวจโท ในวันเดียวกัน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือ ก.ตร. ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้พลตำรวจโทศานิตย์เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโดยให้มีผลนับแต่วันที่แต่งตั้งให้รักษาราชการแทน

ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้พลตำรวจโทศานิตย์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์


  • พ.ศ. 2563 – ศานิตย์ มหถาวร เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • พ.ศ. 2560 – ศานิตย์ มหถาวร เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • พ.ศ. 2556 – ศานิตย์ มหถาวร เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • พ.ศ. 2553 – ศานิตย์ มหถาวร เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • พ.ศ. 2536 – ศานิตย์ มหถาวร เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)

Related Articles

Back to top button