Wiki

เตช บุนนาค

เตช บุนนาค
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ท.ภ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
26 กรกฎาคม 2551 – 4 กันยายน 2551
(0 ปี 40 วัน)
นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า นพดล ปัทมะ
ถัดไป สาโรจน์ ชวนะวิรัช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 (77 ปี)
คู่สมรส เพ็ญศรี บุนนาค
ศาสนา พุทธ

เตช บุนนาค กรรมการมูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัยของประธานาธิบดีบิล คลินตัน ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 หลังการลาออกของนายนพดล ปัทมะ เนื่องจากขณะนั้นนายเตช เป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ รับราชการอยู่ที่สำนักราชเลขาธิการ นายสมัคร สุนทรเวชจึงได้ไปขอพระราชทานนายเตชจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มาดำรงตำแหน่งแทน ในต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 มีรายงานว่านายเตชได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้เหตุผลว่าต้องไปดูแลภรรยาที่ป่วย ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สภากาชาดไทย ในตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย

หลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560

ประวัติ


เตช บุนนาค หรือ ดร.เตช บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 เป็นบุตรของนายตุล บุนนาค อดีตกรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง กับนางจันทร์แจ่ม บุนนาค (สกุลเดิม อินทุโสภณ) มีน้องชายชื่อ นายติ๋ว บุนนาค เป็นหลานปู่ของพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) กับคุณหญิง สน (สกุลเดิม แสง-ชูโต) จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย แล้วได้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่วิทยาลัยมาลเวิร์น ประเทศอังกฤษ ระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมและระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยคิงส์ (King’s College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และระดับปริญญาเอกทางด้านประวัติศาสตร์ ที่วิทยาลัยเซ็นต์แอนโทนีส์ (St Antony’s College) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

การทำงาน


ดร.เตช บุนนาค เริ่มรับราชการกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ในตำแหน่งเลขานุการโท กรมสารนิเทศ และกรมการเมือง ต่อจากนั้นก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย เป็นรองเลขาธิการสำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากนี้แล้วยังได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส, กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส, กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับตำแหน่งสูงสุดในกระทรวงการต่างประเทศ คือ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นจึงได้โอนมารับตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ ระดับ 11 จนเกษียณอายุราชการ

ในปี พ.ศ. 2551 หลังการลาออกของนายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเตช บุนนาคได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทน แต่อย่างไรก็ตามนายเตช บุนนาคก็ได้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากทำงานได้เพียงเดือนเศษเท่านั้น และไม่ได้รับโปรดเกล้าฯให้กลับเข้าไปรับราชการที่สำนักราชเลขาธิการอีก

นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญทางวิชาการหลายสาขา อาทิเช่น

 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา
 • ประธานคณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะมนตรีสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
 • เลขาธิการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
 • ที่ปรึกษาสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ในปี 2564 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภากาชาดไทย แทน แผน วรรณเมธี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

 • พ.ศ. 2535 – เตช บุนนาค เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2530 – เตช บุนนาค เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2547 – เตช บุนนาค เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) (ฝ่ายหน้า)
 • พ.ศ. 2546 – เตช บุนนาค เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
 • พ.ศ. 2538 – เตช บุนนาค เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • พ.ศ. 2547 – เตช บุนนาค เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 (เหรียญทอง)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

 • เตช บุนนาค ญี่ปุ่น : พ.ศ. 2558 – เตช บุนนาค Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
 • เตช บุนนาค เนเธอร์แลนด์ : พ.ศ. 2547 – เตช บุนนาค Grand Cross of Order of Orange-Nassau
 • เตช บุนนาค สวีเดน : พ.ศ. 2546 – เตช บุนนาค Commander Grand Cross of the Royal Order of the Polar Star
 • เตช บุนนาค บรูไน : พ.ศ. 2545 – เตช บุนนาค The Most Honourable Order of Seri Paduka Mahkota Brunei S.M.B.
 • เตช บุนนาค ฝรั่งเศส : พ.ศ. 2543 – เตช บุนนาค Grand Officier de l’Ordre Nationale du Merite
 • เตช บุนนาค มอลตา : พ.ศ. 2535 – เตช บุนนาค Gran Croce dell Ordine al Merito Melitense
 •  โบลิเวีย : พ.ศ. 2532 – เตช บุนนาค Gran Oficial de la Orden del Condor de Los Andes
 • เตช บุนนาค สหราชอาณาจักร : พ.ศ. 2515 – Royal Victorian Chain Ribbon.gif M.V.O. ชั้น 5

สถานภาพ


 • ในอดีตเคยสมรสกับนางเจน แบรมลี่ ชาวอังกฤษ มีบุตรีชื่อ จารุ บุนนาค
 • ปัจจุบันสมรสกับนางเพ็ญศรี บุนนาค (อมาตยกุล) มีบุตรีชื่อ ยาใจ บุนนาค

ตระกูล


พงศาวลีของเตช บุนนาค
                                 
  เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
 
         
  เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)  
 
               
  ท่านผู้หญิงอ่วม บุนนาค
 
         
  พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)  
 
                     
  ใหญ่ (โอสถานนท์) บุนนาค  
 
               
  ตุล บุนนาค  
 
                           
  คุณหญิงสน (แสง-ชูโต) บุนนาค  
 
                     
  เตช บุนนาค  
 
                                 
  จันทร์แจ่ม (อินทุโสภณ) บุนนาค  
 
                           

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button