Wiki

แอร์อัสตานา

แอร์อัสตานา
แอร์อัสตานา Air Astana Airbus A320-200

แอร์อัสตานา Air Astana Boeing 757-200

แอร์อัสตานา Air Astana Boeing 767-300ER

ในฝูงบินของแอร์อัสตานามีเครืองบินเข้ามาประจำการดังนี้ (มิถุนายน 2016)

ฝูงบินในอดีต

แอร์อัสตานาเคยมีเครื่องบินเข้ามาประจำการดังนี้

Related Articles

Back to top button