VN

04 trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với công chức viên chức


Các trưởng hợp miễn kỷ luật đối với công chức viên chức

Sẽ có 04 trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với CBCCVC. Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

  • Công văn 3415/BGDĐT-GDTH 2020 hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học 2020-2021
  • Giáo viên tiểu học cần biết 7 quy định mới này trước 20/10/2020

Theo đó, Nghị định 112/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Như vậy, kể từ ngày 20/9/2020, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được miễn trách nhiệm kỷ luật trong 04 trường hợp dưới đây:

Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi vi phạm pháp luật;

Phải chấp hành quyết định của cấp trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật Cán bộ, công chức;

Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm pháp luật trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự khi thi hành công vụ;

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời (Nghị định 34/2011/NĐ-CP không quy định trường hợp này).

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với nam cán bộ, công chức, viên chức (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Chi tiết xem tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 20/9/2020, thay thế Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Cẩm Nang Tiếng Anh.

Related Articles

Back to top button