Pháp Luật

06 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện


06 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện


06 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện được ban hành kèm theo Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH về Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Quyết định 4846/QĐ-BCT về Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH năm 2017 công bố thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp

Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL thủ tục hành chính thay thế thuộc quản lý Bộ NNPTNT

Đây là nội dung vừa được công bố tại Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH về Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, 06 TTHC trong lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện bao gồm:

 • Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Giải quyết hỗ trợ học nghề;
 • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;
 • Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng;
 • Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Ngoài ra, TTHC về chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội cũng không được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 03/5/2017.

06 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện


06 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện được ban hành kèm theo Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH về Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Quyết định 4846/QĐ-BCT về Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH năm 2017 công bố thủ tục hành chính giáo dục nghề nghiệp

Quyết định 5208/QĐ-BNN-QLCL thủ tục hành chính thay thế thuộc quản lý Bộ NNPTNT

Đây là nội dung vừa được công bố tại Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH về Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, 06 TTHC trong lĩnh vực việc làm không giải quyết qua bưu điện bao gồm:

 • Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Giải quyết hỗ trợ học nghề;
 • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;
 • Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng;
 • Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Ngoài ra, TTHC về chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội cũng không được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 03/5/2017.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button