Minecraft: Cách đánh bại Vex

Vex (Hồn ma bay) là mob độc đáo trong Minecraft. Chúng chỉ xuất hiện bằng phép triệu hồi của Evoker (Kẻ chiêu hồn) khi bị đe dọa. Phép thuật này sẽ triệu hồi 3 Vex tại vị trí của Evoker. Chúng không bao giờ sinh sản tự nhiên trong Minecraft. Những sinh vật thù địch này có thể bay qua các khối dễ dàng và tấn công người chơi trong phạm vi cận chiến bằng một thanh kiếm sắt. Vex chắc chắn là những kẻ thù khá khó chịu, nhưng không quá khó để đối phó với chúng nếu bạn biết được các cách sau.Bài viết này CNTA sẽ chỉ ra các Cách đánh bại Vex một cách dễ dàng

Minecraft: Cách đánh bại Vex
Minecraft: Cách đánh bại Vex

 

Cách đánh bại Vex trong Minecraft 1.18

Ở độ khó Bình thường của Minecraft, Vex có 9 Health (4 tim rưỡi) – không quá nhiều máu. Điều đó có nghĩa là bạn có thể hạ gục chúng một cách dễ dàng bằng vũ khí cận chiến. Có rất nhiều vũ khí cận chiến mạnh mẽ trong Minecraft mà bạn có thể sở hữu một cách dễ dàng.

Cách đánh bại Vex trong Minecraft 1.18
Cách đánh bại Vex trong Minecraft 1.18

Vex không có nhiều máu, vì vậy bạn có thể hạ gục chúng dễ dàng bằng vũ khí cận chiến

Nếu không thích vũ khí cận chiến, bạn cũng có thể sử dụng vũ khí tầm xa nhưng sẽ khó hơn nhiều vì chúng có tính cơ động cao. Nhưng nếu tự tin vào kỹ năng ngắm bắn của mình, bạn hoàn toàn có thể hạ gục Vex bằng cách sử dụng Firework Rocket (Pháo hoa Rực sáng).

Người chơi có thể bẫy Vex bằng cách sử dụng minecart hoặc thuyền
Người chơi có thể bẫy Vex bằng cách sử dụng minecart hoặc thuyền

Người chơi có thể bẫy Vex bằng cách sử dụng minecart hoặc thuyền

Vex chỉ có thể tồn tại trong một thời gian giới hạn. Chúng bắt đầu chịu sát thương khoảng 30 giây sau khi được triệu hồi và chỉ có thể tồn tại tối đa 119 giây sau khi được triệu hồi. Quy tắc này không áp dụng cho các Vex mà người chơi triệu hồi thông qua lệnh hoặc trứng trong chế độ Sáng tạo (Creative mode).

Vex chỉ có thể tồn tại trong một thời gian giới hạn, vì vậy hãy tận dụng thời gian
Vex chỉ có thể tồn tại trong một thời gian giới hạn, vì vậy hãy tận dụng thời gian

Vex chỉ có thể tồn tại trong một thời gian giới hạn, vì vậy hãy tận dụng thời gian

Vì Vex là những kẻ tấn công cận chiến, người chơi có thể bẫy chúng bằng cách sử dụng minecart hoặc thuyền, sau đó giết chúng một cách an toàn từ khoảng cách xa. Lá chắn cũng rất hữu ích để chống lại các Vex. Khi bạn chặn đòn tấn công từ một Vex, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy sơ hở để phản công.

Video Cách đánh bại Vex


Thông tin thêm

Minecraft: Cách đánh bại Vex

Vex (Hồn ma bay) là mob độc đáo trong Minecraft. Chúng chỉ xuất hiện bằng phép triệu hồi của Evoker (Kẻ chiêu hồn) khi bị đe dọa. Phép thuật này sẽ triệu hồi 3 Vex tại vị trí của Evoker. Chúng không bao giờ sinh sản tự nhiên trong Minecraft. Những sinh vật thù địch này có thể bay qua các khối dễ dàng và tấn công người chơi trong phạm vi cận chiến bằng một thanh kiếm sắt. Vex chắc chắn là những kẻ thù khá khó chịu, nhưng không quá khó để đối phó với chúng nếu bạn biết được các cách sau.
Bài viết này sẽ chỉ ra các cách để bạn đánh bại Vex một cách dễ dàngCách đánh bại Vex trong Minecraft 1.18
Ở độ khó Bình thường của Minecraft, Vex có 9 Health (4 tim rưỡi) – không quá nhiều máu. Điều đó có nghĩa là bạn có thể hạ gục chúng một cách dễ dàng bằng vũ khí cận chiến. Có rất nhiều vũ khí cận chiến mạnh mẽ trong Minecraft mà bạn có thể sở hữu một cách dễ dàng.
Vex không có nhiều máu, vì vậy bạn có thể hạ gục chúng dễ dàng bằng vũ khí cận chiếnNếu không thích vũ khí cận chiến, bạn cũng có thể sử dụng vũ khí tầm xa nhưng sẽ khó hơn nhiều vì chúng có tính cơ động cao. Nhưng nếu tự tin vào kỹ năng ngắm bắn của mình, bạn hoàn toàn có thể hạ gục Vex bằng cách sử dụng Firework Rocket (Pháo hoa Rực sáng).
Người chơi có thể bẫy Vex bằng cách sử dụng minecart hoặc thuyềnVex chỉ có thể tồn tại trong một thời gian giới hạn. Chúng bắt đầu chịu sát thương khoảng 30 giây sau khi được triệu hồi và chỉ có thể tồn tại tối đa 119 giây sau khi được triệu hồi. Quy tắc này không áp dụng cho các Vex mà người chơi triệu hồi thông qua lệnh hoặc trứng trong chế độ Sáng tạo (Creative mode).
Vex chỉ có thể tồn tại trong một thời gian giới hạn, vì vậy hãy tận dụng thời gianVì Vex là những kẻ tấn công cận chiến, người chơi có thể bẫy chúng bằng cách sử dụng minecart hoặc thuyền, sau đó giết chúng một cách an toàn từ khoảng cách xa. Lá chắn cũng rất hữu ích để chống lại các Vex. Khi bạn chặn đòn tấn công từ một Vex, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy sơ hở để phản công.

#Minecraft #Cách #đánh #bại #Vex


#Minecraft #Cách #đánh #bại #Vex

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button