Wiki

24/7

24/7 หรือ 24/7/365 (ออกเสียงเป็น Twenty-four seven) เป็นตัวเลขย่อที่มาจาก “24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์” หรือ “24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์, 365 ต่อหนึ่งปี” ที่เป็นวลีที่หมายถึง หมายถึงธุรกิจ หรือ บริการที่ทำหรือให้ตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพัก การใช้ “24/7” ครั้งแรกคงอาจจะมาจากเพลงยอดนิยมที่มีชื่อเดียวกันของดิโน เอสโพซิโท ในปี ค.ศ. 1989 การใช้ก่อนหน้านั้นเท่าที่ทราบเชื่อกันว่าโดยเรย์มอนด์ ซานโดวาลผู้ใช้ “24/7” ระหว่างการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ ซานโดใช้หรือไม่ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ก็ได้

ความหมาย


ในด้านการค้าและการอุตสาหกรรมการบริการโดยไม่มีการหยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นเวลาใดของวันหรือวันใดของสัปดาห์ เป็นบริการของกิจการเช่นซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านคอนวีเนียนซ์, เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ, ปั๊มน้ำมัน, ภัตตาคาร, การบริการข้อมูล (Concierge) หรือ การบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันจะเป็นเรื่องปกติที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call centre) จะให้บริการ 24/7 ที่อาจจะมีสาเหตุมาจากอัตราคาโทรศัพท์ระยะยาวมีราคาต่ำลง และ บริการดังว่าอาจจะตั้งอยู่ในประเทศที่อยู่ในเขตเวลาที่ต่างจากประเทศที่ให้บริการซึ่งทำให้สามารถทำการบริการนอกเวลาได้อย่างสะดวกได้

แต่บางครั้งบริการทีประกาศตัวว่าเป็นบริการ “24/7” ก็ยังปิดบริการในวันหยุดราช/รัฐการด้วย

วลีที่เพิ่มเข้ามาคือ “24/7/365” ที่ให้บริการเดียวกันแต่เพียงเน้นว่าให้บริการตลอดปีโดยเพิ่มจำนวนวันเข้าไปด้วยเท่านั้น

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button