Bài 1, 2, 3 trang 24 SGK toán 10

Bài 1, 2, 3 trang 24 SGK Đại số 10 là bài tập giúp các bạn ôn luyện lại kiến thức về mệnh đề, phủ định của mệnh đề, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương… trong chương 1. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn ôn tập lại cũng như giải những bài tập này.

Giải đại số 10

  • Bài 1 trang 24 SGK toán 10
  • Bài 2 trang 24 SGK toán 10
  • Bài 3 trang 24 SGK Đại số 10

Bài 1 trang 24 SGK toán 10

Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định A− theo tính đúng sai của mệnh đề A.

Giải: 

A đúng thì A− sai

A sai thì A− đúng

Trong đó A− là mệnh đề phủ định của mệnh đề A.

Bài 2 trang 24 SGK toán 10

Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh đề A ⇒ B ? Nếu A ⇒ B là mệnh đề đúng thì mệnh đề đảo của nó đúng không ? Cho ví dụ minh họa.

Giải

+ Mệnh đề đảo của mệnh đề A ⇒ B là mệnh đề B ⇒ A.

+ Nếu mệnh đề A ⇒ B đúng thì mệnh đề B ⇒ A có thể đúng hoặc sai.

Ví dụ:

+ Mệnh đề A: “ΔABC là tam giác đều”.

Mệnh đề B: “ΔABC có AB = BC = CA”

Mệnh đề A ⇒ B là mệnh đề đúng và mệnh đề B ⇒ A cũng là mệnh đề đúng.

+ Mệnh đề A: “ΔABC là tam giác đều”

Mệnh đề B: “ΔABC có AB = BC ”

Mệnh đề A ⇒ B là mệnh đề đúng nhưng mệnh đề B ⇒ A sai.

Bài 3 trang 24 SGK Đại số 10

Thế nào là hai mệnh đề tương đương?

Giải: 

A và B là hai mệnh đề tương đương nếu cả hai mệnh đề A ⇒ B và B ⇒ A đều đúng

Các bạn có thể xem thêm các bài tập về mệnh đề trang 9, 10 SGK Đại số 10 trong bài viết sau:

  • Bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 24 SGK Đại số 10
  • Bài 9, 10, 11 trang 25 SGK Đại số 10
  • Giải bài tập đại số 10 trang 9, trang 10

Hoặc tìm hiểu các bài tập khác trong chương 1 sgk đại số 10:

Back to top button