Bài soạn siêu ngắn: Liên kết trong văn bản – Ngữ văn lớp 7


Bài soạn siêu ngắn: Liên kết trong văn bản – sgk ngữ văn lớp 7 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

[Luyện tập] Câu 1: Sắp xếp những câu văn dưới đây theo một thứ tự hợp lý để tạo thành một đoạn văn có tính liên kết chặt chẽ…

Trả lời:

Sắp xếp lại các câu: 

(1) => (4) => (2) => (3) => (5)

[Luyện tập] Câu 2: Các câu văn dưới đây đã có tính liên kết chưa? Vì sao? Tôi nhớ đến mẹ tôi “lúc người còn sống, tôi lên mười”. Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài….

Trả lời:

Các câu văn chưa có tính liên kết vì nội dung ý nghĩa và hình thức ngôn ngữ của các câu không có sự thống nhất. Ví dụ ở câu 1 nói mẹ đã khuất nhưng các câu sau lại kể về mẹ lúc còn sống mà không tạo sự liên kết nên nội dung cả đoạn trở nên mơ hồ.

[Luyện tập] Câu 3: Điền những từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn để các câu liên kết chặt chẽ với nhau. Bà ơi! Cháu thường về đây, ra vườn, đứng dưới gốc na, gốc ổi mong tìm lại…

Trả lời:

Lần lượt điền các từ: bà, bà, cháu, bà, bà, cháu, thế là.

[Luyện tập] Câu 4: “Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con.” Có người nhận xét: Sự liên kết giữa hai câu trên hình như không chặt chẽ, vậy mà chúng…

Trả lời:

Mặc dù hai câu đầu tiên có nghĩa độc lập nhưng đến câu thứ ba lại có ý nghĩa tổng hợp, liên kết hai câu trên nên cả ba câu vẫn tạo nên một thể thống nhất có ý nghĩa.

[Luyện tập]  Câu 5: Chắc em biết câu chuyện cố tích kể về một anh trai cày đã chặt đủ trăm đốt tre nhưng không nhờ đến phép màu của Bụt thì không sao có được cây tre trăm đốt. Câu chuyện ấy…

Trả lời:

Ý nghĩa: có 100 câu văn hay nhưng khi không biết liên kết thì nó cũng không thể thành một bài văn hay được => nhấn mạnh vai trò của liên kết trong văn bản để nội dung thống nhất, gắn bó chặt chẽ.


#Bài #soạn #siêu #ngắn #Liên #kết #trong #văn #bản #Ngữ #văn #lớp

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button