Giáo Dục

Bài tập tính diện tích Hình bình hành lớp 4

Bài tập Hình bình hành lớp 4 bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về tính chu, vi, diện tích hình bình hành, củng cố cách làm Toán hình học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Lý thuyết hình bình hành lớp 4


1. Định nghĩa

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

Nhận xét: Hình bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song song.

2. Chu vi, diện tích hình bình hành

– Công thức tính chu vi hình bình hành:

C = (a + b) x 2

Trong đó:

C : Chu vi hình bình hành

a và b: Hai cạnh bất kỳ của hình bình hành

Bài tập hình bình hành lớp 4

Công thức: S = a x h

Trong đó:

a: cạnh đáy của hình bình hành

h: chiều cao (nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành)

Bài tập về hình bình hành Toán lớp 4


Câu 1. Trong hình tứ giác ABCD, cặp đoạn thẳng song song với nhau là :

A. AD và BC

B. AD và AB

C. AB và CD

D. AB và BC

Câu 2.

Đúng ghi Đ, sai ghi

Trong hình bình hành ABCD :

Bài tập hình bình hành lớp 4

A. AB song song với CD …….

B. AB vuông góc với CD …….

C. AB = DC và AD = BC …….

D. AB = BC = CD = DAD…….

Câu 3.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình chữ nhật hoặc hình bình hành :

Bài tập hình bình hành lớp 4

Câu 4.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình chữ nhật hoặc hình bình hành :

Bài tập hình bình hành lớp 4

Câu 5

Trong hình vẽ dưới đây, biết GD = DC = CE.

Bài tập hình bình hành lớp 4

Chỉ ra các hình có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD.

Chỉ ra hình có diện tích lớn gấp đôi diện tích của hình chữ nhật ABCD

Câu 6

Viết tiếp vào ô trống :

Bài tập hình bình hành lớp 4

Câu 7

Viết tiếp vào ô trống :

Bài tập hình bình hành lớp 4

Câu 8.

Tính diện tích của hình bình hành, biết :

a) Độ dài đáy là 5dm, chiều cao là 60cm;

b) Độ dài đáy là 7cm, chiều cao là 3dm;

c) Độ dài đáy là 8dm, chiều cao là 1m;

d) Độ dài đáy là 62dm, chiều cao là 2m.

Câu 9

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b. Tính chu vi hình bình hành, biết :

Bài tập hình bình hành lớp 4

a) a = 35cm; b = 12cm

b) a = 26dm; b = 4dm

c) a = 1km 200m; b = 750m

d) a = 12dm; b = 2m

Câu 10

Một khu rừng dạng hình bình hành có chiều cao là 500m, độ dài đáy gấp đôi chiều cao.

Tính diện tích của khu rừng đó.

Câu 11

Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 100m, chiều cao là 50m. Người ta trồng lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Câu 12

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Diện tích của một hình bình hành là 600m2. Hình bình hành có :

a) Độ dài đáy là 300m, chiều cao là 300m ……..

b) Độ dài đáy là 10m, chiều cao là 60m ……..

c) Độ dài đáy là 60m, chiều cao là 60m ……..

d) Độ dài đáy là 20m, chiều cao là 30m ……..

Đáp án và hướng dẫn giải


Câu 1

Khoanh vào câu a).

Câu 2

a) Đ; b) s; c) Đ; d) s.

Câu 3, 4: học sinh tự vẽ .

Câu 5

a) Các hình có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD là :

Hình bình hành ABDG; Hình bình hành ABEC; Hình tam giác AGC; Hình tam giác BDE.

b) Hình có diện tích lớn gấp đôi diện tích của hình chữ nhật ABCD là: Hình tứ giác ABEG.

Câu 6

Các số đo diện tích viết vào ô trống lần lượt là : 63cm2; 108cm2; 180cm2; 378cm2.

Câu 7

Bài tập hình bình hành lớp 4

Câu 8

a) 94cm; b) 60dm; c) 3900m; d) 64dm.

Câu 9

HD : Độ dài đáy của hình bình hành là :

500 x 2 = 1000 (m)

Diện tích khu rừng là :

1000 x 500 = 500000 (m2)

Câu 10.

HD: Độ dài đáy của hình bình hành là :

500 x 2 = 1000 (m)

Diện tích khu rừng là :

1000 x 500 = 500000 (m2)

Câu 11

HD: Diện tích thửa ruộng là :

100 x 50 = 5000 (m2)

SỐ thóc thu hoạch được là :

50 x (5000 : 100) = 2500 (kg)

2500kg = 25 tạ

Câu 12

a) S; b) Đ; c) S; d) Đ.

Bài tập Toán lớp 4: Hình bình hành bao gồm lý thuyết, cách tính chu vi, diện tích hình bình hành và các bài tập tự luyện có đáp án cho các em học sinh tham khảo, luyện tập ôn tập tại nhà. Sau đây là các bài giải SGK cũng như VBT Toán 4 về hình bình hành các em học sinh tham khảo.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button