Biểu mẫu

Bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với người sử dụng lao động

Ngày 16/8/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 6666/BYT-MT về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với người sử dụng lao động

Ảnh chụp một phần mẫu cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của NLĐ với NSDLĐ

Mẫu cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, NLĐ cam kết thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. Nếu vi phạm NLĐ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật.

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.
Back to top button