Nhật Bản

Bán đấu giá tiếng Nhật là gì?

Bán đấu giá trong tiếng Nhật là 競売 (kyoubai) = オークション (auction).

Đấu giá là quá trình mua và bán bằng việc đưa ra món hàng cần bán, tất cả những người có nhu cầu cần mua món hàng lần lượt xướng lên giá, người nào trả giá cao nhất sẽ mua được hàng.

Thông thường mỗi một món đồ đều có giá sàn (giá tối thiểu). Nếu trong quá trình đấu giá mà sự đấu giá vẫn chưa đạt được đến giá sàn, món hàng sẽ không được bán.

SGV, Bán đấu giá tiếng Nhật là gì Ví dụ về từ bán đấu giá:

今日のオークションでは、500万円で競り落とされた最も価値のある商品です。

Kyō no ōkushonde wa, 500 man-en de seri otosa reta mottomo kachinoaru shōhindesu.

(Trong buổi đấu giá ngày hôm nay sản phẩm có giá trị nhất được bán với giá 5 triệu yên).

今日のオークションではほとんどのグッズは陶器です。

Kyō no ōkushonde wa hotondo no guzzu wa tōkidesu.

(Món hàng của buổi đấu giá hôm nay chủ yếu là gốm).

Bài viết bán đấu giá tiếng Nhật là gì được soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật SGV.

Related Articles

Trả lời

Back to top button