Là Gì

Top 15 Regardless Là Gì

Bạn đang tìm kiếm từ khóa regardless là gì nhưng chưa tìm được, camnangtienganh.vn sẽ gợi ý cho bạn những bài viết hay nhất, tốt nhất cho chủ đề regardless là gì. Ngoài ra, chúng tôi còn biên soạn và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác như

regardless là gì

Hình ảnh cho từ khóa: regardless là gì

Top những bài viết hay và phổ biến nhất về regardless là gì

regardless là gì

5. regardless là gì – bigbiglands.com

 • Tác giả: bigbiglands.com

 • Đánh giá 3 ⭐ (2721 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về regardless là gì – bigbiglands.com Regardless of Tức là mặc kệ. Regarding, as regards cùng in/with regard lớn Có nghĩa là tương quan đến (ai/bài toán gì). 2. Cách thực hiện …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Trong bài viết Tổng hợp cách dùng regardless of/ regarding to trong tiếng Anh hôm nay bigbiglands.com sẽ giúp bạn hiểu regard trong tiếng Anh là gì, cách sử dụng như thế nào, và phân biệt regardless of với các dạng khác.Bạn đang xem: Regardless of là gì

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://bigbiglands.com/regardless-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

6. Regardless of whether là gì – Vietvuevent.vn

 • Tác giả: vietvuevent.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (25008 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Regardless of whether là gì – Vietvuevent.vn Regardless of có nghĩa là bất chấp. Regarding, as regards và in/with regard to có nghĩa là liên quan đến (ai/việc gì). 2. Cách sử dụng …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Trong bài viết Tổng hợp cách dùng regardless of/ regarding to trong tiếng Anh hôm nay vietvuevent.vn sẽ giúp bạn hiểu regard trong tiếng Anh là gì, cách sử dụng như thế nào, và phân biệt regardless of với các dạng khác.Bạn đang xem: Regardless of whether là gì

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vietvuevent.vn/regardless-of-whether-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

8. Regardless là gì

 • Tác giả: ceds.edu.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (10082 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Regardless là gì Regardless of Có nghĩa là mặc kệ. Regarding, as regards với in/with regard lớn có nghĩa là liên quan đến (ai/Việc gì). 2. Cách sử dụng …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Trong bài viết Tổng hợp cách dùng regardless of/ regarding to trong tiếng Anh hôm nay ceds.edu.vn sẽ giúp bạn hiểu regard trong tiếng Anh là gì, cách sử dụng như thế nào, và phân biệt regardless of với các dạng khác.Bạn đang xem: Regardless of là gì

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://ceds.edu.vn/regardless-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

11. Regardless Of Có Nghĩa Là Bất Chấp

 • Tác giả: hethongbokhoe.com

 • Đánh giá 4 ⭐ (27903 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Regardless Of Có Nghĩa Là Bất Chấp Regardless of có nghĩa là cố chấp. Regarding, as regards and in/with regard lớn có nghĩa là ảnh hưởng đến (ai/việc gì). Xem …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Nội Dung

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hethongbokhoe.com/regardless-of-la-gi-regardless-of-co-nghia-la-bat-chap/” width=”900″]

regardless là gì

13. Regardless Of Nghĩa Là Gì – alokapidakaldim.com

 • Tác giả: alokapidakaldim.com

 • Đánh giá 4 ⭐ (30634 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Regardless Of Nghĩa Là Gì – alokapidakaldim.com Regardless of Có nghĩa là bỏ mặc. Regarding, as regards và in/with regard to có nghĩa là liên quan đến (ai/việc gì). 2. Cách thực hiện …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Trong bài viết Tổng hợp cách dùng regardless of/ regarding to trong tiếng Anh hôm nay alokapidakaldim.com sẽ giúp bạn hiểu regard trong tiếng Anh là gì, cách sử dụng như thế nào, và phân biệt regardless of với các dạng khác.

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://alokapidakaldim.com/regardless-of-nghia-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

16. Tổng Hợp Cách Dùng Regardless Of Là Gì, Cách … – Oimlya

 • Tác giả: oimlya.com

 • Đánh giá 4 ⭐ (34807 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Tổng Hợp Cách Dùng Regardless Of Là Gì, Cách … – Oimlya Regardless of tức là bỏ mặc. Regarding, as regards với in/with regard to lớn tức là tương quan mang đến (ai/bài toán gì). 2. Cách sử dụng Regardless of …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Xem các Ebook tài liệu khác đang được tìm kiếm nhiều nhất:Công thức Câu bị động (paѕѕiᴠe Voice) cách dùng & bài tập có đáp ánTải trọn bộ IELTS Adᴠantage Skillѕ – Liѕtening, Reading, Speaking and Writing Tải trọn bộ ѕách 15 Daуѕ Practice for IELTS Liѕtening, Reading, Speaking, WritingVí dụ để phân tí…

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://oimlya.com/regardless-of-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

17. Tổng Hợp Cách Dùng Regardless Of Là Gì … – longky.mobi

 • Tác giả: longky.mobi

 • Đánh giá 4 ⭐ (38082 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Tổng Hợp Cách Dùng Regardless Of Là Gì … – longky.mobi Regardless of Tức là bất chấp. Regarding, as regards và in/with regard lớn có nghĩa là liên quan mang đến (ai/câu hỏi gì). 2. Cách thực …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Trong bài viết Tổng hợp cách dùng regardless of/ regarding to trong tiếng Anh hôm nay longky.mobi sẽ giúp bạn hiểu regard trong tiếng Anh là gì, cách sử dụng như thế nào, và phân biệt regardless of với các dạng khác.

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://longky.mobi/regardless-of-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

18. Regardless of nghĩa là gì – calidas.vn

 • Tác giả: calidas.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (19199 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Regardless of nghĩa là gì – calidas.vn Regardless of có nghĩa là bỏ mặc. Regarding, as regards và in/with regard to lớn có nghĩa là tương quan mang lại (ai/bài toán gì). 2. Cách sử …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Xem các Ebook tài liệu khác đang được tìm kiếm nhiều nhất:Công thức Câu bị động (paѕѕiᴠe Voice) cách dùng & bài tập có đáp ánTải trọn bộ IELTS Adᴠantage Skillѕ – Liѕtening, Reading, Speaking and Writing Tải trọn bộ ѕách 15 Daуѕ Practice for IELTS Liѕtening, Reading, Speaking, WritingVí dụ để phân tí…

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://calidas.vn/regardless-of-nghia-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

19. Regardless of whether là gì – TTMN

 • Tác giả: ttmn.mobi

 • Đánh giá 3 ⭐ (11885 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Regardless of whether là gì – TTMN Regardless of Tức là bỏ mặc. Regarding, as regards với in/with regard to Có nghĩa là liên quan mang đến (ai/vấn đề gì). 2. Cách sử dụng …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Trong bài viết Tổng hợp cách dùng regardless of/ regarding to trong tiếng Anh hôm nay ttmn.mobi sẽ giúp bạn hiểu regard trong tiếng Anh là gì, cách sử dụng như thế nào, và phân biệt regardless of với các dạng khác.

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://ttmn.mobi/regardless-of-whether-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

20. Regardless Of Có Nghĩa Là Bất Chấp | TruongGiaThien.Com.Vn

 • Tác giả: truonggiathien.com.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (33365 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Regardless Of Có Nghĩa Là Bất Chấp | TruongGiaThien.Com.Vn … tin về Regardless Of Là Gì …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Bài viết Regardless Of Là Gì – Regardless Of Có Nghĩa Là Bất Chấp thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Regardless Of Là Gì – Regardless Of Có Nghĩa Là Bất Chấp trong bài viết hôm nay nha !
  Các bạn đan…

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://truonggiathien.com.vn/regardless-of-la-gi-regardless-of-co-nghia-la-bat-chap/” width=”900″]

regardless là gì

23. Regardless of nghĩa là gì – Maze Mobile

 • Tác giả: maze-mobile.com

 • Đánh giá 4 ⭐ (20778 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Regardless of nghĩa là gì – Maze Mobile Regardless of Có nghĩa là bất chấp. Regarding, as regards cùng in/with regard khổng lồ Có nghĩa là tương quan đến (ai/vấn đề gì). 2. Cách sử …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Trong bài viết Tổng hợp cách dùng regardless of/ regarding to trong tiếng Anh hôm nay maze-mobile.com sẽ giúp bạn hiểu regard trong tiếng Anh là gì, cách sử dụng như thế nào, và phân biệt regardless of với các dạng khác.Bạn đang xem: Regardless of là gì

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://maze-mobile.com/regardless-of-nghia-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

26. Top 20 regardless of là gì mới nhất 2022 – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com

 • Đánh giá 4 ⭐ (24228 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Top 20 regardless of là gì mới nhất 2022 – PhoHen REGARDLESS | meaning in the Cambridge English Dictionary; 4. Regardless Of Là Gì – Regardless Of Có Nghĩa Là Bất Chấp; 5. Regardless Of là …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa là gì: regardless of regardless of. giới từ. không chú ý đến (ai/cái gì); không quan tâm. Trái nghĩa của regardless of. Alternative for regardless of.

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://phohen.com/post/top-20-regardless-of-la-gi-moi-nhat-2021/1884913″ width=”900″]

regardless là gì

27. regardless là gì – Chuyên tin tức game giải trí

 • Tác giả: binhphap3d.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (33212 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về regardless là gì – Chuyên tin tức game giải trí Regardless of có nghĩa là bỏ mặc. Regarding, as regards và in/with regard khổng lồ tức là liên quan mang đến (ai/việc gì). 2. Cách sử dụng …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Xem các Ebook tài liệu khác đang được tìm kiếm nhiều nhất:Công thức Câu bị động (paѕѕiᴠe Voice) cách dùng & bài tập có đáp ánTải trọn bộ IELTS Adᴠantage Skillѕ – Liѕtening, Reading, Speaking and Writing Tải trọn bộ ѕách 15 Daуѕ Practice for IELTS Liѕtening, Reading, Speaking, WritingVí dụ để phân tí…

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://binhphap3d.vn/regardless-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

29. Regardless of nghĩa là gì

 • Tác giả: anhhung.mobi

 • Đánh giá 4 ⭐ (34063 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Regardless of nghĩa là gì Regardleѕѕ of có nghĩa là bất chấp. Regarding, aѕ regardѕ ᴠà in/ᴡith regard to có nghĩa là liên quan đến (ai/ᴠiệc gì). 2. Cách ѕử dụng …

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Bạn đang xem: Regardless of nghĩa là gì

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://anhhung.mobi/regardless-of-nghia-la-gi/” width=”900″]

regardless là gì

30. Cách Dùng Regardless Of/ Regarding To Trong Tiếng Anh …

 • Tác giả: ieltscaptoc.com.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (9737 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Cách Dùng Regardless Of/ Regarding To Trong Tiếng Anh … Regarding, as regards và in/with regard to có nghĩa là liên quan đến (ai/việc gì).

 • Nội dung được chúng tôi đánh giá cao nhất: Nghĩa của Regardless of là bất chấp, mặc kệ, bất kể, không quan tâm đến (ai/ cái gì). Cụm từ “regardless of” thường đi kèm phía sau nó là một mệnh đề, danh từ, cụm danh từ.

 • Trích nguồn:

 • [browser-shot url=”https://ieltscaptoc.com.vn/cach-dung-regarding/” width=”900″]

Các video hướng dẫn về regardless là gì

Back to top button