Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Nguyễn Thái Bình

Nhằm giúp các em học sinh lớp 1 có tài liệu ôn tập rèn luyện chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 sắp tới, CNTA giới thiệu đến các em tài liệu Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án năm 2021-2022 Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình với phần đề bài và đáp án cụ thể. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em.

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH

ĐỀ THI GIỮA HK1

MÔN: TOÁN 1

NĂM HỌC : 2021 – 2022

 

ĐỀ SỐ 1

Bài 1 (2 điểm) Tính:

1 + 3 = ….                    3 + 2 = ….                     5 + 0 = ….

0 + 4 = ….                    1 + 4 = ….                     2 + 1 = ….

Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 5                           2 … 1                                     4 …. 0 

1 + 1 …. 2                    1 + 2 …. 2 + 2                       5 + 0 …. 0 + 5

Bài 3 (2 điểm) Vẽ mũi tên từ số bé sang số lớn (theo mẫu)

Mẫu:

Bài toán:

Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Trên hình vẽ có ….bạn nhỏ.

+ Cầu vồng có ….màu.

+ Trên hình vẽ có ….cây lớn.

+ Trên hình vẽ có ….chú bướm.

+ Trên hình vẽ có ….chú bọ cánh cứng.

+ Trên hình vẽ có ….chú chuồn chuồn.

Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, có …hình tam giác.

Chiếc ô tô màu xanh có ….hình vuông.

Ngôi nhà màu vàng có …hình chữ nhật.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1:

1 + 3 = 4                          3 + 2 = 5                         5 + 0 = 5

0 + 4 = 4                          1 + 4 = 5                         2 + 1 = 3

Bài 2:

3 < 5                               2 > 1                               4 > 0 

1 + 1 = 2                        1 + 2 < 2 + 2                   5 + 0 = 0 + 5

Bài 3:

Bài 4:

+ Trên hình vẽ có 4 bạn nhỏ.

+ Cầu vồng có 7 màu.

+ Trên hình vẽ có 1 cây lớn.

+ Trên hình vẽ có 1 chú bướm.

+ Trên hình vẽ có 1 chú bọ cánh cứng.

+ Trên hình vẽ có 1 chú chuồn chuồn.

Bài 5:

Hình vẽ dưới đây có 10 hình tròn, có 7 hình tam giác.

Chiếc ô tô màu xanh có 2 hình vuông.

Ngôi nhà màu vàng có 1 hình chữ nhật.

ĐỀ SỐ 2

Bài 1 (2 điểm) Cho các số 7, 10, 4, 5, 1, 3; hãy sắp xếp các số theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 … 4                          6 … 10                             8 …. 2 

1 + 2 …. 0                  2 + 3 …. 1 + 4                  3 + 0 …. 1 + 2

Bài 3 (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Mẫu:

Bài toán:

Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Trên hình vẽ có ….bút chì, ….quyển sách, ….thước kẻ, …..cặp sách, ….cục tẩy.

Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, ….hình chữ nhật, ….hình tam giác, ….hình vuông.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Bài 1:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 3, 4, 5, 7, 10.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 7, 5, 4, 3, 1.

Bài 2:

2 < 4                                6 < 10                                 8 > 2 

1 + 2 > 0                         2 + 3 = 1 + 4                       3 + 0 = 1 + 2

Bài 3:

Bài 4:

+ Trên hình vẽ có 2 bút chì, 6 quyển sách, 1 thước kẻ, 5 cặp sách, 3 cục tẩy.

Bài 5:

Hình có 3 hình tròn, 1 hình chữ nhật, 7 hình tam giác, 3 hình vuông.

ĐỀ SỐ 3

Bài 1 (1 điểm) Số?

Bài 2 (2 điểm) Tính:

2 + 3 = ….                  1 + 2 = …                      4 + 1 = ….

3 + 0 = ….                  1 + 3 = ….                     1 + 1 = ….

Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1 + 2 …. 2 + 1                    5 …. 1 + 3                4 … 1 + 1

2 + 2 …. 5                          3 …. 1 + 2                2 + 0 … 2 + 1

Bài 4 (2 điểm) Viết các số 2, 5, 1, 8, 3:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

?

?

?

=

?

Bài 6 (2 điểm)

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Bài 1:

Bài 2:

2 + 3 = 5                      1 + 2 = 3                      4 + 1 = 5

3 + 0 = 3                       1 + 3 = 4                     1 + 1 = 2

Bài 3:

1 + 2 = 2 + 1                             5 > 1 + 3                         4 > 1 + 1

2 + 2 < 5                                    3 = 1 + 2                       2 + 0 < 2 + 1

Bài 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 3, 5, 8

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2, 1

Bài 5:

1

+

4

=

5

Bài 6: Hình vẽ dưới đây có 6 hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có 8 hình tròn.

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án năm 2021-2022 Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án năm 2021-2022 Trường tiểu học Tân Kim

Chúc các em học tập tốt!

Xem thêm về bài viết

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Nguyễn Thái Bình

Nhằm giúp các em học sinh lớp 1 có tài liệu ôn tập rèn luyện chuẩn bị cho kì thi giữa HK1 sắp tới, CNTA giới thiệu đến các em tài liệu Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án năm 2021-2022 Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình với phần đề bài và đáp án cụ thể. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em.

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH

ĐỀ THI GIỮA HK1

MÔN: TOÁN 1

NĂM HỌC : 2021 – 2022

 

ĐỀ SỐ 1

Bài 1 (2 điểm) Tính:

1 + 3 = ….                    3 + 2 = ….                     5 + 0 = ….

0 + 4 = ….                    1 + 4 = ….                     2 + 1 = ….

Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 5                           2 … 1                                     4 …. 0 

1 + 1 …. 2                    1 + 2 …. 2 + 2                       5 + 0 …. 0 + 5

Bài 3 (2 điểm) Vẽ mũi tên từ số bé sang số lớn (theo mẫu)

Mẫu:

Bài toán:

Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Trên hình vẽ có ….bạn nhỏ.

+ Cầu vồng có ….màu.

+ Trên hình vẽ có ….cây lớn.

+ Trên hình vẽ có ….chú bướm.

+ Trên hình vẽ có ….chú bọ cánh cứng.

+ Trên hình vẽ có ….chú chuồn chuồn.

Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, có …hình tam giác.

Chiếc ô tô màu xanh có ….hình vuông.

Ngôi nhà màu vàng có …hình chữ nhật.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1:

1 + 3 = 4                          3 + 2 = 5                         5 + 0 = 5

0 + 4 = 4                          1 + 4 = 5                         2 + 1 = 3

Bài 2:

3 < 5                               2 > 1                               4 > 0 

1 + 1 = 2                        1 + 2 < 2 + 2                   5 + 0 = 0 + 5

Bài 3:

Bài 4:

+ Trên hình vẽ có 4 bạn nhỏ.

+ Cầu vồng có 7 màu.

+ Trên hình vẽ có 1 cây lớn.

+ Trên hình vẽ có 1 chú bướm.

+ Trên hình vẽ có 1 chú bọ cánh cứng.

+ Trên hình vẽ có 1 chú chuồn chuồn.

Bài 5:

Hình vẽ dưới đây có 10 hình tròn, có 7 hình tam giác.

Chiếc ô tô màu xanh có 2 hình vuông.

Ngôi nhà màu vàng có 1 hình chữ nhật.

ĐỀ SỐ 2

Bài 1 (2 điểm) Cho các số 7, 10, 4, 5, 1, 3; hãy sắp xếp các số theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 … 4                          6 … 10                             8 …. 2 

1 + 2 …. 0                  2 + 3 …. 1 + 4                  3 + 0 …. 1 + 2

Bài 3 (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Mẫu:

Bài toán:

Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Trên hình vẽ có ….bút chì, ….quyển sách, ….thước kẻ, …..cặp sách, ….cục tẩy.

Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, ….hình chữ nhật, ….hình tam giác, ….hình vuông.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Bài 1:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 3, 4, 5, 7, 10.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 7, 5, 4, 3, 1.

Bài 2:

2 < 4                                6 < 10                                 8 > 2 

1 + 2 > 0                         2 + 3 = 1 + 4                       3 + 0 = 1 + 2

Bài 3:

Bài 4:

+ Trên hình vẽ có 2 bút chì, 6 quyển sách, 1 thước kẻ, 5 cặp sách, 3 cục tẩy.

Bài 5:

Hình có 3 hình tròn, 1 hình chữ nhật, 7 hình tam giác, 3 hình vuông.

ĐỀ SỐ 3

Bài 1 (1 điểm) Số?

Bài 2 (2 điểm) Tính:

2 + 3 = ….                  1 + 2 = …                      4 + 1 = ….

3 + 0 = ….                  1 + 3 = ….                     1 + 1 = ….

Bài 3 (2 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1 + 2 …. 2 + 1                    5 …. 1 + 3                4 … 1 + 1

2 + 2 …. 5                          3 …. 1 + 2                2 + 0 … 2 + 1

Bài 4 (2 điểm) Viết các số 2, 5, 1, 8, 3:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

?

?

?

=

?

Bài 6 (2 điểm)

Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Bài 1:

Bài 2:

2 + 3 = 5                      1 + 2 = 3                      4 + 1 = 5

3 + 0 = 3                       1 + 3 = 4                     1 + 1 = 2

Bài 3:

1 + 2 = 2 + 1                             5 > 1 + 3                         4 > 1 + 1

2 + 2 < 5                                    3 = 1 + 2                       2 + 0 < 2 + 1

Bài 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 3, 5, 8

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2, 1

Bài 5:

1

+

4

=

5

Bài 6: Hình vẽ dưới đây có 6 hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có 8 hình tròn.

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án năm 2021-2022 Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án năm 2021-2022 Trường tiểu học Tân Kim

Chúc các em học tập tốt!

Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Toán 2 CD có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Mỹ Lộc

177

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 2 CTST có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Hoà Bình

189

Bộ đề thi giữa HK1 môn Toán 1 có đáp án năm 2021-2022 Trường TH Tân Kim

238

#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Toán #có #đáp #án #năm #Trường #Nguyễn #Thái #Bình


#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Toán #có #đáp #án #năm #Trường #Nguyễn #Thái #Bình

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button