Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Hồng Bàng có đáp án

Ban biên tập HOC247 xin giới thiệu đến các em nội dung tài liệu Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Hồng Bàng có đáp án nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức Vật lý 7 đã học. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC: 2021-2022

MÔN: VẬT LÝ 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

1. ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được miếng bìa màu đen?

A. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện.

B. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối.

C. Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy.

D. Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng.

Câu 2: Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn một tia sáng?

Câu 3: Chọn các từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống: “Chùm sáng … gồm các tia sáng……trên đường truyền của chúng”.

A. phân kỳ – giao nhau.

B. hội tụ – không giao nhau.

C. hội tụ – loe rộng ra.

D. song song – không giao nhau.

Câu 4: Khi tia tới vuông góc với mặt gương phẳng thì góc tới có giá trị bằng:

A.                                     B.                                    C.                            D.

Câu 5: Thế nào là bóng nửa tối?

A. Là vùng nhận được toàn bộ ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

C. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

D. Là vùng có lúc nhận, có lúc không nhận được ánh sáng truyền tới.

Câu 6: Yếu tố quyết định tạo bóng nửa tối là:

A. ánh sáng không mạnh lắm              C. vị trí của màn chắn

B. nguồn sáng hẹp                                          D. nguồn sáng rộng

Câu 7: Để giải thích hiện tượng nhật thực, nguyệt thực người ta dựa vào:

A. Định luật truyền thẳng của ánh sáng         C. Định luật phản xạ ánh sáng

B. Định luật khúc xạ ánh sáng                                    D. Cả ba định luật trên

Câu 8: Cho điểm sáng S trước gương phẳng và cách gương một khoảng 14cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là

A. 28 cm

B. 14 cm

C. 7 cm

D. 42 cm

ĐÁP ÁN

PHẦN

Nội dung đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn đáp án B

Ta nhận biết được miếng bìa đen do ta phân biệt được các vật khác.

A. Tờ giấy xanh hắt lại ánh đèn điện tới mắt ta nên ta nhận biết được nó. Do đó, ta phân biệt được tờ giấy màu xanh với miếng bìa đen.

B. Tờ giấy trắng không nhận được ánh sáng từ đèn điện nên không hắt lại ánh sáng tới mắt ta. Do đó, ta không phân biệt được tờ giấy trắng và miếng bìa đen.

C. Ánh sáng của ngọn nến giúp ta phân biệt được các vật với miếng bìa đen. Do đó, ta nhận biết được miếng bìa đen.

D. Ánh sáng Mặt Trời giúp ta phân biệt được các vật với miếng bìa đen. Do đó, ta nhận biết được miếng bìa đen.

Câu 2. Chọn đáp án A

Tia sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng và có mũi tên chỉ hướng.

Câu 3. Chọn đáp án D

Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

Câu 4. Chọn đáp án C

Góc tới = 00

Câu 5. Chọn đáp án B

Bóng nửa tối là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Câu 6. Chọn đáp án D

Nguồn sáng rộng khi gặp vật cản sẽ tạo ra bóng tối và bóng nửa tối trên màn chắn.

Câu 7. Chọn đáp án A

 Người ta dựa vào định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thực.

Câu 8. Chọn đáp án B

Ta có: khoảng cách từ ảnh của vật đến gương phẳng = khoảng cách từ vật đến gương phẳng.

{– Nội dung đề và đáp án phần tự luận của đề số 1 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

2. ĐỀ SỐ 2

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Cho điểm sáng S trước gương phẳng và cách gương một khoảng 10cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng

A. 30 cm

B. 20 cm

C. 10 cm

D. 5 cm

Câu 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

A. hứng được trên màn và ảnh nhỏ hơn vật.

B. không hứng được trên màn.

C. không hứng được trên màn và ảnh lớn bằng vật.

D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 3: Trường hợp nào dưới đây có thể coi là gương phẳng?

A. Tờ giấy trắng                                                          C. Mặt bàn gỗ

B. Màn hình phẳng của tivi                             D. Cả A và C

Câu 4: Gương cầu lõm có tác dụng:

A. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ phân kì

B. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ

C. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ song song

D. Biến đổi một chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ hội tụ

Câu 5: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có hiện tượng nhật thực?

A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được nơi ta đứng.

B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.

C. Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

D. Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Măt Trăng.

Câu 6: Gương cầu lồi thường được đặt ở vị trí:

A. dễ quan sát                                                 C. cần trang trí

B. gấp khúc có vật cản                                                D. trong nhà

Câu 7: Ảnh của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi

A. Điểm giao nhau của các tia phản xạ

B. Điểm giao nhau của đường kéo dài các tia tới

C. Điểm giao nhau của các tia tới

D. Điểm giao nhau trên đường kéo dài của các tia phản xạ

Câu 8: Vật sáng bao gồm

A. những vật được chiếu sáng.

B. những vật phát ra ánh sáng.

C. những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

D. những vật mắt nhìn thấy.

Câu 9: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng, ta thu được góc phản xạ bằng 40­0­­­­­­. Giá trị của góc tới là

A. 200  

B. 1400

C. 700

 D. 400

Câu 10. Đứng ở chỗ nào thì quan sát được nhật thực toàn phần?

A. Đứng ở chỗ có bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất

B. Đứng ở chỗ có bóng tối của Trái Đất trên Mặt Trăng

C. Đứng ở chỗ có bóng nửa tối của Mặt Trăng trên Trái Đất

D. Đứng ở chỗ có bóng nửa tối của Trái Đất trên Mặt Trăng

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chùm sáng phân kì?

A. Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền

B. Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền

C. Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền

D. Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng phân kì

Câu 12: Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?

A. Sách, vở trên bàn.

B. Cửa sổ đang mở.

C. Khẩu hiệu treo trên tường.

D. Tất cả các vật trên.

Câu 13: Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:

A. Các vật không phát ra ánh sáng

B. Ánh sáng từ vật không truyền đi

C. Vật không hắt ánh sáng vì tủ che chắn

D. Khi đóng kín, các vật không sáng

Câu 14: Có mấy loại chùm sáng:

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 15: Chọn phương án sai trong các câu sau:

A. Trong không khí, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

B. Trong nước, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

C. Ánh sáng truyền từ không khí vào nước luôn truyền đi theo đường thẳng

D. Trong thủy tinh, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

ĐÁP ÁN

Câu 1. Chọn đáp án C

Ảnh tạo bởi gương phẳng thì có khoảng cách từ ảnh của vật đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 2. Chọn đáp án A

Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

Câu 3. Chọn đáp án B

Hình ảnh của một vật soi được trên mặt của một vật khác thì mặt của vật đó được gọi là gương phẳng.

Câu 4. Chọn đáp án B

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ.

Câu 5. Chọn đáp án B

Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng. Ta quan sát được hiện tượng nhật thực.

Câu 6. Chọn đáp án B

Gương cầu lồi thường được đặt ở vị trí gấp khúc có vật cản do vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng.

Câu 7. Chọn đáp án D

Ảnh của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi điểm giao nhau trên đường kéo dài của các tia phản xạ.

Câu 8. Chọn đáp án C

Vật sáng bao gồm những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Câu 9. Chọn đáp án D

Góc tới bằng góc phản xạ

Câu 10. Chọn đáp án B

Đứng ở chỗ có bóng tối của Trái Đất trên Mặt Trăng ta quan sát được nhật thực toàn phần.

Câu 11. Chọn đáp án C

Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền

Câu 12. Chọn đáp án D

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.

Do vậy, sách vở, cửa sổ và khẩu hiệu treo trên tường đều không phải là nguồn sáng.

Câu 13. Chọn đáp án C

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do vật không hắt ánh sáng vì bị tủ che chắn

Câu 14. Chọn đáp án C

Có 3 loại chùm sáng là:

  • Chùm sáng song song
  • Chùm sáng hội tụ
  • Chùm sáng phân kì

Câu 15. Chọn đáp án C

A, B, D – ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

C – Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước, sự đồng tính của ánh sáng thay đổi ⇒ ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng tại chỗ giao giữa hai môi trường ⇒ không truyền thẳng

{– Nội dung đề và đáp án phần tự luận của đề số 2 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

3. ĐỀ SỐ 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Chọn phương án chính xác nhất. Góc phản xạ là góc hợp bởi:

A. Tia tới và pháp tuyến

B. Tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới

C. Tia phản xạ và mặt gương

D. Tia phản xạ và tia tới

Câu 2. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 75o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:

A. 30o      B. 45o

C. 60o      D. 90o

Câu 3. Đặt một viên phấn trước gương cầu lồi. Quan sát ảnh của nó trong gương, bốn học sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng nhất?

A. ảnh lớn hơn vật

B. ảnh có lúc bé hơn, có lúc lớn hơn vật

C. viên phấn lớn hơn ảnh của nó

D. ảnh viên phấn đúng bằng viên phấn

Câu 4. Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên:

A. Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời

B. Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời

C. Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trăng

D. Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời

Câu 5: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: ban ngày, ở ngoài phòng tối, mắt nhìn thấy các vật do

A. Vật là nguồn sáng

B. Vật được chiếu sáng rồi hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

C. Vật không phải là vật sáng

D. Vật là vật chắn sáng

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là sai

A. điều kiện cần để mắt nhìn thấy một vật là hoặc vật phát ra ánh sáng, hoặc vật phải được chiếu sáng

B. điều kiện đủ để mắt nhìn thấy một vật là ánh sáng từ vật phải truyền vào mắt

C. mắt nhìn thấy một vật khi ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta

D. mắt nhìn thấy vật khi ánh sáng từ mắt phát ra truyền đến vật

Câu 7. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Mặt Trời                                        B. Mặt Trăng

C. Ngọn nến đang cháy                      D. Cục than gỗ đang nóng đỏ

Câu 8. Một nguồn sáng điểm (nguồn sáng rất nhỏ) chiếu vào một vật chắn sáng. Phía sau vật là

A. Vùng tối                                                    B. Vùng nửa tối

C. Cả vùng tối lẫn vùng nửa tối                     D. Vùng tối và vùng nửa tối xen kẽ lẫn nhau

Câu 9. Đối với gương phẳng, vùng quan sát được

A. Không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt

B. Không phụ thuộc vào vị trí đặt gương

C. Phụ thuộc vào số lượng vật nằm trước gương

D. Phụ thuộc vào vị trí đặt mắt và gương

Câu 10. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt………….

A. ngoài của một phần mặt cầu                                  B. trong của một phần mặt cầu

C. cong                                                                       D. lồi

ĐÁP ÁN

PHẦN

Nội dung đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn đáp án B

Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới

Câu 2. Chọn đáp án A

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 75o thì góc tới là: i = 90o – 75o = 15o. Tia phản xạ hợp với tia tới một góc: α = 2i = 30o

Câu 3. Chọn đáp án C

Ảnh của một vật nhìn qua gương cầu lồi là ảnh ảo, luôn luôn bé hơn vật. Vậy câu C là đúng

Câu 4. Chọn D

Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng Mặt Trăng đi vào bóng đen của Trái Đất và hình thành bóng đen của Trái Đất trên Mặt Trăng. Câu D đúng

Câu 5. Chọn B

Ban ngày, ở ngoai phòng tối, mắt nhìn thấy các vật do vật được chiếu sáng rồi hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

Câu 6. Chọn đáp án D

Mắt nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật phát ra truyền đến mắt.

Câu 7. Chọn đáp án B

Mặt Trăng không tự phát ra ánh sáng nên không phải là nguồn sáng.

Câu 8. Chọn đáp án A

Nguồn sáng hẹp chỉ cho bóng tối sau vật cản.

Câu 9. Chọn đáp án D

Đối với gương phẳng, vùng quan sát được phụ thuộc vào vị trí đặt mắt và gương.

Câu 10. Chọn đáp án A

Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu.

—–Còn tiếp—–

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Hồng Bàng có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Các em có thể tham khảo các tài liệu khác tại đây:

  • Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022
  • Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Đồng Hiệp có đáp án

Xem thêm về bài viết

Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Hồng Bàng có đáp án

Ban biên tập HOC247 xin giới thiệu đến các em nội dung tài liệu Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Hồng Bàng có đáp án nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức Vật lý 7 đã học. Mời các em cùng tham khảo!
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC: 2021-2022

MÔN: VẬT LÝ 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

1. ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được miếng bìa màu đen?

A. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện.

B. Dán miếng bìa đen lên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối.

C. Đặt miếng bìa đen trước một ngọn nến đang cháy.

D. Đặt miếng bìa đen ngoài trời nắng.

Câu 2: Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn một tia sáng?

Câu 3: Chọn các từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống: “Chùm sáng … gồm các tia sáng……trên đường truyền của chúng”.

A. phân kỳ – giao nhau.

B. hội tụ – không giao nhau.

C. hội tụ – loe rộng ra.

D. song song – không giao nhau.

Câu 4: Khi tia tới vuông góc với mặt gương phẳng thì góc tới có giá trị bằng:

A.                                     B.                                    C.                            D.

Câu 5: Thế nào là bóng nửa tối?

A. Là vùng nhận được toàn bộ ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

C. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

D. Là vùng có lúc nhận, có lúc không nhận được ánh sáng truyền tới.

Câu 6: Yếu tố quyết định tạo bóng nửa tối là:

A. ánh sáng không mạnh lắm              C. vị trí của màn chắn

B. nguồn sáng hẹp                                          D. nguồn sáng rộng

Câu 7: Để giải thích hiện tượng nhật thực, nguyệt thực người ta dựa vào:

A. Định luật truyền thẳng của ánh sáng         C. Định luật phản xạ ánh sáng

B. Định luật khúc xạ ánh sáng                                    D. Cả ba định luật trên

Câu 8: Cho điểm sáng S trước gương phẳng và cách gương một khoảng 14cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là

A. 28 cm

B. 14 cm

C. 7 cm

D. 42 cm

ĐÁP ÁN

PHẦN

Nội dung đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn đáp án B

Ta nhận biết được miếng bìa đen do ta phân biệt được các vật khác.

A. Tờ giấy xanh hắt lại ánh đèn điện tới mắt ta nên ta nhận biết được nó. Do đó, ta phân biệt được tờ giấy màu xanh với miếng bìa đen.

B. Tờ giấy trắng không nhận được ánh sáng từ đèn điện nên không hắt lại ánh sáng tới mắt ta. Do đó, ta không phân biệt được tờ giấy trắng và miếng bìa đen.

C. Ánh sáng của ngọn nến giúp ta phân biệt được các vật với miếng bìa đen. Do đó, ta nhận biết được miếng bìa đen.

D. Ánh sáng Mặt Trời giúp ta phân biệt được các vật với miếng bìa đen. Do đó, ta nhận biết được miếng bìa đen.

Câu 2. Chọn đáp án A

Tia sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng và có mũi tên chỉ hướng.

Câu 3. Chọn đáp án D

Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

Câu 4. Chọn đáp án C

Góc tới = 00

Câu 5. Chọn đáp án B

Bóng nửa tối là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Câu 6. Chọn đáp án D

Nguồn sáng rộng khi gặp vật cản sẽ tạo ra bóng tối và bóng nửa tối trên màn chắn.

Câu 7. Chọn đáp án A

 Người ta dựa vào định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thực.

Câu 8. Chọn đáp án B

Ta có: khoảng cách từ ảnh của vật đến gương phẳng = khoảng cách từ vật đến gương phẳng.

{– Nội dung đề và đáp án phần tự luận của đề số 1 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

2. ĐỀ SỐ 2

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Cho điểm sáng S trước gương phẳng và cách gương một khoảng 10cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng

A. 30 cm

B. 20 cm

C. 10 cm

D. 5 cm

Câu 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

A. hứng được trên màn và ảnh nhỏ hơn vật.

B. không hứng được trên màn.

C. không hứng được trên màn và ảnh lớn bằng vật.

D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 3: Trường hợp nào dưới đây có thể coi là gương phẳng?

A. Tờ giấy trắng                                                          C. Mặt bàn gỗ

B. Màn hình phẳng của tivi                             D. Cả A và C

Câu 4: Gương cầu lõm có tác dụng:

A. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ phân kì

B. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ

C. Biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ song song

D. Biến đổi một chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ hội tụ

Câu 5: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có hiện tượng nhật thực?

A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được nơi ta đứng.

B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.

C. Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

D. Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Măt Trăng.

Câu 6: Gương cầu lồi thường được đặt ở vị trí:

A. dễ quan sát                                                 C. cần trang trí

B. gấp khúc có vật cản                                                D. trong nhà

Câu 7: Ảnh của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi

A. Điểm giao nhau của các tia phản xạ

B. Điểm giao nhau của đường kéo dài các tia tới

C. Điểm giao nhau của các tia tới

D. Điểm giao nhau trên đường kéo dài của các tia phản xạ

Câu 8: Vật sáng bao gồm

A. những vật được chiếu sáng.

B. những vật phát ra ánh sáng.

C. những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

D. những vật mắt nhìn thấy.

Câu 9: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng, ta thu được góc phản xạ bằng 40­0­­­­­­. Giá trị của góc tới là

A. 200  

B. 1400

C. 700

 D. 400

Câu 10. Đứng ở chỗ nào thì quan sát được nhật thực toàn phần?

A. Đứng ở chỗ có bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất

B. Đứng ở chỗ có bóng tối của Trái Đất trên Mặt Trăng

C. Đứng ở chỗ có bóng nửa tối của Mặt Trăng trên Trái Đất

D. Đứng ở chỗ có bóng nửa tối của Trái Đất trên Mặt Trăng

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chùm sáng phân kì?

A. Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền

B. Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền

C. Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền

D. Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng phân kì

Câu 12: Trong số các vật sau đây mà em nhìn thấy trong lớp học, vật nào không phải là nguồn sáng?

A. Sách, vở trên bàn.

B. Cửa sổ đang mở.

C. Khẩu hiệu treo trên tường.

D. Tất cả các vật trên.

Câu 13: Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:

A. Các vật không phát ra ánh sáng

B. Ánh sáng từ vật không truyền đi

C. Vật không hắt ánh sáng vì tủ che chắn

D. Khi đóng kín, các vật không sáng

Câu 14: Có mấy loại chùm sáng:

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 15: Chọn phương án sai trong các câu sau:

A. Trong không khí, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

B. Trong nước, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

C. Ánh sáng truyền từ không khí vào nước luôn truyền đi theo đường thẳng

D. Trong thủy tinh, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

ĐÁP ÁN

Câu 1. Chọn đáp án C

Ảnh tạo bởi gương phẳng thì có khoảng cách từ ảnh của vật đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 2. Chọn đáp án A

Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

Câu 3. Chọn đáp án B

Hình ảnh của một vật soi được trên mặt của một vật khác thì mặt của vật đó được gọi là gương phẳng.

Câu 4. Chọn đáp án B

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ.

Câu 5. Chọn đáp án B

Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng. Ta quan sát được hiện tượng nhật thực.

Câu 6. Chọn đáp án B

Gương cầu lồi thường được đặt ở vị trí gấp khúc có vật cản do vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng.

Câu 7. Chọn đáp án D

Ảnh của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi điểm giao nhau trên đường kéo dài của các tia phản xạ.

Câu 8. Chọn đáp án C

Vật sáng bao gồm những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Câu 9. Chọn đáp án D

Góc tới bằng góc phản xạ

Câu 10. Chọn đáp án B

Đứng ở chỗ có bóng tối của Trái Đất trên Mặt Trăng ta quan sát được nhật thực toàn phần.

Câu 11. Chọn đáp án C

Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền

Câu 12. Chọn đáp án D

Ta có: Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.

Do vậy, sách vở, cửa sổ và khẩu hiệu treo trên tường đều không phải là nguồn sáng.

Câu 13. Chọn đáp án C

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do vật không hắt ánh sáng vì bị tủ che chắn

Câu 14. Chọn đáp án C

Có 3 loại chùm sáng là:

Chùm sáng song song
Chùm sáng hội tụ
Chùm sáng phân kì

Câu 15. Chọn đáp án C

A, B, D – ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

C – Khi ánh sáng truyền từ không khí sang nước, sự đồng tính của ánh sáng thay đổi ⇒ ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng tại chỗ giao giữa hai môi trường ⇒ không truyền thẳng

{– Nội dung đề và đáp án phần tự luận của đề số 2 các em vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về–}

3. ĐỀ SỐ 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Chọn phương án chính xác nhất. Góc phản xạ là góc hợp bởi:

A. Tia tới và pháp tuyến

B. Tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới

C. Tia phản xạ và mặt gương

D. Tia phản xạ và tia tới

Câu 2. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 75o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:

A. 30o      B. 45o

C. 60o      D. 90o

Câu 3. Đặt một viên phấn trước gương cầu lồi. Quan sát ảnh của nó trong gương, bốn học sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng nhất?

A. ảnh lớn hơn vật

B. ảnh có lúc bé hơn, có lúc lớn hơn vật

C. viên phấn lớn hơn ảnh của nó

D. ảnh viên phấn đúng bằng viên phấn

Câu 4. Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên:

A. Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời

B. Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời

C. Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trăng

D. Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời

Câu 5: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: ban ngày, ở ngoài phòng tối, mắt nhìn thấy các vật do

A. Vật là nguồn sáng

B. Vật được chiếu sáng rồi hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

C. Vật không phải là vật sáng

D. Vật là vật chắn sáng

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là sai

A. điều kiện cần để mắt nhìn thấy một vật là hoặc vật phát ra ánh sáng, hoặc vật phải được chiếu sáng

B. điều kiện đủ để mắt nhìn thấy một vật là ánh sáng từ vật phải truyền vào mắt

C. mắt nhìn thấy một vật khi ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta

D. mắt nhìn thấy vật khi ánh sáng từ mắt phát ra truyền đến vật

Câu 7. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Mặt Trời                                        B. Mặt Trăng

C. Ngọn nến đang cháy                      D. Cục than gỗ đang nóng đỏ

Câu 8. Một nguồn sáng điểm (nguồn sáng rất nhỏ) chiếu vào một vật chắn sáng. Phía sau vật là

A. Vùng tối                                                    B. Vùng nửa tối

C. Cả vùng tối lẫn vùng nửa tối                     D. Vùng tối và vùng nửa tối xen kẽ lẫn nhau

Câu 9. Đối với gương phẳng, vùng quan sát được

A. Không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt

B. Không phụ thuộc vào vị trí đặt gương

C. Phụ thuộc vào số lượng vật nằm trước gương

D. Phụ thuộc vào vị trí đặt mắt và gương

Câu 10. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt………….

A. ngoài của một phần mặt cầu                                  B. trong của một phần mặt cầu

C. cong                                                                       D. lồi

ĐÁP ÁN

PHẦN

Nội dung đáp án

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn đáp án B

Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới

Câu 2. Chọn đáp án A

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 75o thì góc tới là: i = 90o – 75o = 15o. Tia phản xạ hợp với tia tới một góc: α = 2i = 30o

Câu 3. Chọn đáp án C

Ảnh của một vật nhìn qua gương cầu lồi là ảnh ảo, luôn luôn bé hơn vật. Vậy câu C là đúng

Câu 4. Chọn D

Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng Mặt Trăng đi vào bóng đen của Trái Đất và hình thành bóng đen của Trái Đất trên Mặt Trăng. Câu D đúng

Câu 5. Chọn B

Ban ngày, ở ngoai phòng tối, mắt nhìn thấy các vật do vật được chiếu sáng rồi hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

Câu 6. Chọn đáp án D

Mắt nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật phát ra truyền đến mắt.

Câu 7. Chọn đáp án B

Mặt Trăng không tự phát ra ánh sáng nên không phải là nguồn sáng.

Câu 8. Chọn đáp án A

Nguồn sáng hẹp chỉ cho bóng tối sau vật cản.

Câu 9. Chọn đáp án D

Đối với gương phẳng, vùng quan sát được phụ thuộc vào vị trí đặt mắt và gương.

Câu 10. Chọn đáp án A

Gương cầu lồi có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu.

—–Còn tiếp—–

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Hồng Bàng có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Các em có thể tham khảo các tài liệu khác tại đây:

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022
Bộ đề thi giữa HK1 môn Vật lý 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Đồng Hiệp có đáp án

Bài tập tổng hợp ôn tập học kì môn Vật lý 7 năm 2020 trường THCS Trần Nhật Duật có đáp án

3421

Các dạng bài tập Chương 4 Đại số 7 năm 2019

2147

Ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019 phần tự luận

1631

Ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

1573

30 câu trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 7 năm 2019

2210

35 bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại số 7 năm 2019

2212

#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Vật #lý #năm #Trường #THCS #Hồng #Bàng #có #đáp #án


#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Vật #lý #năm #Trường #THCS #Hồng #Bàng #có #đáp #án

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button