Học TậpLớp 11

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020 – 2021

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020 – 2021 được Cẩm Nang Tiếng Anh đăng tải trong bài viết dưới đây.

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa học bao gồm 3 đề thi có đáp án kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các em học sinh lớp 11 luyện tập, ôn lại những phần còn chưa nắm chắc để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 11

TRƯỜNG THPT……….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11

Năm học 2020– 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

ND Biết Hiểu Vận dụng Cộng
thấp cao
Ankan 2 ý (1,0 điểm) 1 (0,5 điểm) 1,5
Anken 1 ý (0,5 điểm)1 câu (2,0 điểm) 1 (0,5 điểm) 1 ý (0,5 điểm) 1 ý (0,5 điểm) 4,0
Ankadien 1 ý (0,5 điểm) 0,5
Ankin 31 ý (1,5 điểm) 1 (1,0 điểm) 1 ý (0,5 điểm) 1 ý (0,5 điểm) 3,5
Benzen 1 ý (0,5 điểm) 0,5
Cộng 6,0 điểm 2,0 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm 10,0

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2020

Câu 1. 4,0 điểm

Hoàn thành sơ đồ biến đổi sau (mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện)

Câu 2. 2,0 điểm

Nhận biết các khí sau bằng phương pháp hóa học: C2H2, C2H4 và C2H6.

Câu 3. 2,0 điểm

Nêu tính chất hóa học của etilen và viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 4. 2,0 điểm

Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen tác dụng hết với dung dịch Br2 thì cần tối đa 64 gam brom.

a. Viết các PTHH xảy ra.

b. Tính % số mol mỗi khí.

Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Mg = 24, Cl = 35,5, Br = 80

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học!

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa học

Câu ND Điểm

1

4 điểm

1. CH4 → C2H2 +3H2

2. C2H2 + H2 → C2H4

3. C2H4 + H2 → C2H6

4. C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

5. 2C2H2 → C4H4

6. C4H4 + H2 → C4H6

7. 3C2H2 → C6H6

8. C6H6 + Br2 → C6H5Br

Nếu HS viết đúng mà thiếu đk thì được ½ số điểm!

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2 điểm

Lấy mỗi khí một ít để làm mẫu thử

Dùng dung dịch AgNO3/NH3 nhận biết được C2H2 có kết tủa vàng

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2 + NH4NO3

Dùng dung dịch Br2 nhận biết được C2H4.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Còn lại là C2H6.

Nếu HS làm cách khác và viết đầy đủ phản ứng thì cũng cho điểm tối đa

0,5

0,5

0,5

0,5

3

2 điểm

Tính chất hóa học của etilen: Phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa

C2H4 + H2 → C2H6

CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

Nêu tính chất hóa học đúng được 0,5 điểm

Mỗi tính chất viết PTHH minh họa đúng được 0,5 điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

4

2 điểm

a. PTHH

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

b. Đặt số mol mỗi khí lần lượt là x và y

Ta có: x + y = 6,72/22,4 = 0,3

Và: x + 2y = 64/160 = 0,4

Giải ra: x = 0,2, y = 0,1

%số mol C2H4 = 66,67%, % số mol C2H2 = 33,33%

0,5

0,5

0,5

0,5

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2020 – 2021 được Cẩm Nang Tiếng Anh đăng tải trong bài viết dưới đây.

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa học bao gồm 3 đề thi có đáp án kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các em học sinh lớp 11 luyện tập, ôn lại những phần còn chưa nắm chắc để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Hóa lớp 11

TRƯỜNG THPT……….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11

Năm học 2020– 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

ND Biết Hiểu Vận dụng Cộng
thấp cao
Ankan 2 ý (1,0 điểm) 1 (0,5 điểm) 1,5
Anken 1 ý (0,5 điểm)1 câu (2,0 điểm) 1 (0,5 điểm) 1 ý (0,5 điểm) 1 ý (0,5 điểm) 4,0
Ankadien 1 ý (0,5 điểm) 0,5
Ankin 31 ý (1,5 điểm) 1 (1,0 điểm) 1 ý (0,5 điểm) 1 ý (0,5 điểm) 3,5
Benzen 1 ý (0,5 điểm) 0,5
Cộng 6,0 điểm 2,0 điểm 1,0 điểm 1,0 điểm 10,0

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2020

Câu 1. 4,0 điểm

Hoàn thành sơ đồ biến đổi sau (mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi rõ điều kiện)

Câu 2. 2,0 điểm

Nhận biết các khí sau bằng phương pháp hóa học: C2H2, C2H4 và C2H6.

Câu 3. 2,0 điểm

Nêu tính chất hóa học của etilen và viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 4. 2,0 điểm

Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen tác dụng hết với dung dịch Br2 thì cần tối đa 64 gam brom.

a. Viết các PTHH xảy ra.

b. Tính % số mol mỗi khí.

Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Mg = 24, Cl = 35,5, Br = 80

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học!

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa học

Câu ND Điểm

1

4 điểm

1. CH4 → C2H2 +3H2

2. C2H2 + H2 → C2H4

3. C2H4 + H2 → C2H6

4. C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

5. 2C2H2 → C4H4

6. C4H4 + H2 → C4H6

7. 3C2H2 → C6H6

8. C6H6 + Br2 → C6H5Br

Nếu HS viết đúng mà thiếu đk thì được ½ số điểm!

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2 điểm

Lấy mỗi khí một ít để làm mẫu thử

Dùng dung dịch AgNO3/NH3 nhận biết được C2H2 có kết tủa vàng

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2 + NH4NO3

Dùng dung dịch Br2 nhận biết được C2H4.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Còn lại là C2H6.

Nếu HS làm cách khác và viết đầy đủ phản ứng thì cũng cho điểm tối đa

0,5

0,5

0,5

0,5

3

2 điểm

Tính chất hóa học của etilen: Phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp, phản ứng oxi hóa

C2H4 + H2 → C2H6

CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH

Nêu tính chất hóa học đúng được 0,5 điểm

Mỗi tính chất viết PTHH minh họa đúng được 0,5 điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

4

2 điểm

a. PTHH

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

b. Đặt số mol mỗi khí lần lượt là x và y

Ta có: x + y = 6,72/22,4 = 0,3

Và: x + 2y = 64/160 = 0,4

Giải ra: x = 0,2, y = 0,1

%số mol C2H4 = 66,67%, % số mol C2H2 = 33,33%

0,5

0,5

0,5

0,5

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm

Back to top button