Học TậpLớp 1

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 sách Chân trời sáng tạo gồm 5 đề thi, có đáp án, giúp các em luyện giải đề, để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 2 thật tốt.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề kiểm tra giữa kì 2 cho học sinh của mình. Còn những trường nào đang học bộ Cánh diều cũng có thể tham khảo thêm 5 đề thi giữa kì 2 môn Toán Cánh diều. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 47 – 13 là:

A. 35 B. 32 C. 44 D. 34

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 58, 61, 74, 92 là:

A. 61 B. 58 C. 92 D. 74

Câu 3: Số liền sau của số 89 là số:

A. 89 B. 90 C. 91 D. 92

Câu 4: Cách đọc “Ba mươi sáu” biểu thị số:

A. 34 B. 35 C. 36 D. 37

Câu 5: Số còn thiếu trong dãy số 20, 30, 40, ….là:

A. 54 B. 50 C. 41 D. 53

II. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

22 + 4 47 – 5 35 + 22 98 – 75

Bài 2 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 38, 16, 95, 9, 13 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

45 …. 40 22 + 1 …. 35 – 11 50 + 4 …. 58 – 4

Bài 3 (1 điểm): Đếm số hình tam giác có trong hình vẽ dưới đây:

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C B C B

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

22 + 4 = 26 47 – 5 = 42 35 + 22 = 57 98 – 75 = 23

Bài 2:

a) Sắp xếp: 9, 13, 16, 38, 95

b)

45 > 40 22 + 1 < 35 – 11 50 + 4 = 58 – 4

Bài 3: Trong hình vẽ, có 3 hình tam giác.

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 sách Chân trời sáng tạo gồm 5 đề thi, có đáp án, giúp các em luyện giải đề, để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 2 thật tốt.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề kiểm tra giữa kì 2 cho học sinh của mình. Còn những trường nào đang học bộ Cánh diều cũng có thể tham khảo thêm 5 đề thi giữa kì 2 môn Toán Cánh diều. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 47 – 13 là:

A. 35 B. 32 C. 44 D. 34

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 58, 61, 74, 92 là:

A. 61 B. 58 C. 92 D. 74

Câu 3: Số liền sau của số 89 là số:

A. 89 B. 90 C. 91 D. 92

Câu 4: Cách đọc “Ba mươi sáu” biểu thị số:

A. 34 B. 35 C. 36 D. 37

Câu 5: Số còn thiếu trong dãy số 20, 30, 40, ….là:

A. 54 B. 50 C. 41 D. 53

II. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

22 + 4 47 – 5 35 + 22 98 – 75

Bài 2 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 38, 16, 95, 9, 13 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

45 …. 40 22 + 1 …. 35 – 11 50 + 4 …. 58 – 4

Bài 3 (1 điểm): Đếm số hình tam giác có trong hình vẽ dưới đây:

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C B C B

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

22 + 4 = 26 47 – 5 = 42 35 + 22 = 57 98 – 75 = 23

Bài 2:

a) Sắp xếp: 9, 13, 16, 38, 95

b)

45 > 40 22 + 1 < 35 – 11 50 + 4 = 58 – 4

Bài 3: Trong hình vẽ, có 3 hình tam giác.

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Có thể bạn quan tâm

Back to top button