Pháp Luật

Bổ sung trường hợp giáo viên kiêm nhiệm được giảm tiết dạy


Bổ sung trường hợp giáo viên kiêm nhiệm được giảm tiết dạy


Giáo viên kiêm nhiệm có được giảm định mức tiết dạy không? Quy định mới về giảm tiết dạy của giáo viên kiêm nhiệm được ban hành kèm theo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT . Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Từ 1/8/2017, Quy định mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông có hiệu lực

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Chế độ phân bổ tiết dạy cho giáo viên mới nhất 2017

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có hiệu lực từ ngày 28/8/2017.

Quy định mới về số tiết dạy của giáo viên


Theo đó, ngoài các vị trí việc làm do giáo viên kiêm nhiệm đã được hưởng định mức giảm tiết dạy theo quy định hiện hành thì các vị trí sau cũng sẽ được hưởng định mức giảm tiết dạy:

– Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ:

  • Trường có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo, giáo viên kiệm nhiệm được giảm 08 tiết/tuần.
  • Trường có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo, giáo viên kiệm nhiệm được giảm 04 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học sinh.

– Giáo viên kiêm nhiệm làm phụ trách điểm trường.

Xem thêm định mức giảm tiết dạy tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT thay thế Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT .

Cụ thể:

a) Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ: Những trường phổ thông không bốtrí nhân viên chuyên trách làm công tác giáo vụ thì được bốtrí giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo vụ. Trường có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 08 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 04 tiết trên tuần để làm công tác giáo vụ;

b) Giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn học sinh: Trường phổ thông cấp tiểu học có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 06 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 03 tiết trên tuần đểthực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh.

Trường phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 08 tiết trên tuần; từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được sử dụng 04 tiết trên tuần để thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh;

c) Giáo viên kiêm nhiệm làm phụ trách điểm trường: Đối với những trường quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này không bố trí thêm 01 phó hiệu trưởng thì những điểm trường lẻ có từ 3 lớp trở lên được bố trí 01 giáo viên tại chỗ kiêm nhiệm làm phụ trách điểm trường và được giảm định mức tiết dạy là 03 tiết trên tuần.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button