Học tiếng Anh cơ bản

Bóng đèn tiếng anh là gì?

Bóng đèn tiếng anh là gì?

bóng đèn : light bulb

Bóng đèn tiếng anh là gì?
Bóng đèn tiếng anh là gì?

Từ đồng nghĩa “bóng đèn” trong tiếng anh

  • bulb: ống, bóng đèn, củ tròn
  • flashlight: nhấp nhoáng, vật chiếu sáng, đèn pin, bóng đèn, chiếu sáng, lóng lánh
  • globe: địa cầu, nhản cầu, quả cầu, bầu tròn, bóng đèn, cầu
  • flashbulb: bóng đèn
  • globe lightning: bóng đèn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close