Cách ghi màn hình trong Anydesk

AnyDesk cho phép bạn truy cập từ xa thiết bị Windows, Mac, iPhone hoặc Android khác từ bất kỳ vị trí nào miễn là cả hai thiết bị đều được cài đặt AnyDesk. Một tính năng khác của chương trình là ghi lại màn hình. Điều này có thể rất có giá trị, vì các bản ghi có thể được sử dụng làm tài liệu đào tạo, v.v…

Ví dụ, nếu bạn làm việc cho một công ty hỗ trợ máy tính, thì việc ghi lại các phiên hỗ trợ có thể giúp ích cho việc đào tạo nhân viên mới. Nhưng làm thế nào để ghi lại màn hình trong AnyDesk?

1. Mở Recording

Mở Recording

Mở Recording

Khởi chạy ứng dụng AnyDesk trên máy tính của bạn. Nhấp vào ba dấu chấm dọc đại diện cho menu cài đặt. Trong menu ở bên trái màn hình, nhấp vào tab Recording.

  • Cách điều khiển máy tính từ xa bằng AnyDesk Remote

2. Mở khóa cài đặt Recording

Mở khóa cài đặt Recording

Mở khóa cài đặt Recording

Đầu tiên, bạn sẽ cần nhấp vào tùy chọn mở khóa cài đặt ghi ở đầu màn hình trong nút màu đỏ. Khi chức năng ghi đã được mở khóa, bạn sẽ có nút ghi trên màn hình chính của mình. Bạn cũng có thể chọn bật một trong 3 tùy chọn tự động khác nhau.

  • Tùy chọn đầu tiên là Start Session Recording When a Session Starts. Tùy chọn này sẽ bật tùy chọn ghi ngay khi một phiên bắt đầu.
  • Lựa chọn tiếp theo là Record Incoming Sessions và việc bật tùy chọn này sẽ tự động ghi lại mọi phiên đến (từ máy khác đến thiết bị của bạn).
  • Tùy chọn cuối cùng là Record Outgoing Sessions, sẽ tự động bắt đầu ghi lại bất kỳ phiên đi (từ máy của bạn đến thiết bị khác) nào.

3. Ghi lại các phiên sử dụng nút Record

Ghi lại các phiên sử dụng nút Record

Ghi lại các phiên sử dụng nút Record

Nếu không muốn đặt ghi tự động, bạn cũng có thể chọn ghi một phiên cụ thể hoặc bắt đầu vào giữa một phiên cụ thể. Có một cách để làm điều đó. Bạn chỉ cần nhấn vào nút ghi khi bạn muốn bắt đầu ghi và một lần nữa khi bạn hoàn tất.

Như bạn có thể thấy, thiết lập việc ghi lại các phiên AnyDesk rất đơn giản. Nếu làm theo các bước trên, bạn có thể thiết lập AnyDesk để ghi lại tất cả các phiên của mình hoặc chỉ một số phiên trong đó.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Back to top button