Cách khôi phục tin nhắn WhatsApp trên điện thoại Android, iPhone

WhatsApp là ứng dụng nhắn tin đa nền tảng khá quen thuộc với người dùng smartphone, kèm theo đó nhiều người có nhu cầu xóa và sao lưu tin nhắn nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng thực hiện. Cùng tham khảo cách khôi phục tin nhắn WhatsApp trên điện thoại Android, iPhone qua bài viết dưới đây nhé.

1. Cách khôi phục tin nhắn WhatsApp trên iOS

– Sao lưu tin nhắn WhatsApp trên iOS

Bước 1: Vào biểu tượng WhatsApp để mở > Chọn Settings (Cài đặt) > Nhấn vào Chats (Trò chuyện).

Vào biểu tượng WhatsApp để mở > Settings (Cài đặt) > Nhấn vào Chats (Trò chuyện).

Bước 2: Nhấn vào Chat Backup (Sao lưu cuộc trò chuyện) > Nhấn vào Auto Backup (Tự động sao lưu) để sao lưu tin nhắn tự động trên iPhone.

Chat Backup (Sao lưu cuộc trò chuyện) > Nhấn vào Auto Backup (Tự động sao lưu).

– Khôi phục tin nhắn WhatsApp trên iOS

Bước 1: Nhấn giữ lâu trên biểu tượng WhatsApp cho xuất hiện dấu X ở góc trên bên trái biểu tượng > Nhấn Delete App (Xóa ứng dụng).

Nhấn giữ lâu trên biểu tượng WhatsApp cho xuất hiện dấu X ở góc trên bên trái biểu tượng ứng dụng > Cửa sổ hộp thoại hiện ra > Nhấn Delete (Xóa).

Bước 2: Cài đặt lại WhatsApp từ App Store.

Mở ứng dụng App Store > Tìm kiếm và tải WhatsApp > Nhấn vào biểu tượng Open (Mở) để mở WhatsApp.

 App Store để mở > Tìm kiếm và tải WhatsApp > Nhấn vào biểu tượng Open (Mở) để mở WhatsApp.

Nhấn vào Agree to Continue (Đồng ý để tiếp tục) > Nhập Số điện thoại bạn sử dụng WhatsApp > Nhấn Allow (Cho phép).

Agree to Continue (Đồng ý để tiếp tục) > Nhập Số điện thoại bạn sử dụng Whatsapp > Nhấn Allow (Cho phép).

Nhấn vào Restore Chat History (Khôi phục lịch sử trò chuyện) > Chọn Next (Tiếp theo). Tất cả tin nhắn mà trước đó đã được sao lưu lên tài khoản iCloud sẽ được khôi phục.

Restore Chat History (Khôi phục lịch sử trò chuyện) > Next (Tiếp theo). Tất cả tin nhắn mà trước đó đã được sao lưu lên tài khoản iCloud sẽ được khôi phục.

2. Cách khôi phục tin nhắn WhatsApp trên điện thoại Android

– Sao lưu tin nhắn WhatsApp trên điện thoại Android

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng WhatsApp để mở > Chọn More (Tùy chọn khác) > Chọn Settings (Cài đặt).

biểu tượng WhatsApp để mở > More (Tùy chọn khác) > Settings (Cài đặt).

Bước 2: Nhấn vào Chats > Chọn Chat backup > Chọn Back up to Google Drive (Sao lưu lên Google Drive).

Chats > Chat backup > Back up to Google Drive (Sao lưu lên Google Drive).

– Khôi phục tin nhắn WhatsApp trên điện thoại Android

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Whatsapp và giữ > Cửa sổ hộp thoại hiện ra > Chọn Uninstall (Gỡ cài đặt).

Nhấn vào biểu tượng Whatsapp và giữ > Cửa sổ hộp thoại hiện ra > Uninstall (Gỡ cài đặt).

Bước 2: Cài đặt lại WhatsApp từ CH Play.

Vào CH Play tìm kiếm WhatsApp > Chọn Install (Cài đặt) WhatsApp > Chọn Open (Mở) để mở WhatsApp.

Tìm kiếm WhatsApp > Install (Cài đặt) WhatsApp > Open (Mở) để mở WhatsApp.

Nhấn vào Agree to Continue (Đồng ý để tiếp tục) > Nhập Số điện thoại bạn sử dụng WhatsApp > Nhấn Next (Tiếp tục).

Agree to Continue (Đồng ý để tiếp tục) > Nhập Số điện thoại bạn sử dụng WhatsApp > Nhấn Next (Tiếp tục).

Nhấn vào Restore > Chọn Allow (Cho phép) > Chọn Next (Tiếp tục). Tất cả tin nhắn mà trước đó đã được sao lưu lên tài khoản Google sẽ được khôi phục.

Restore > Allow (Cho phép) > Next (Tiếp tục).

Xem thêm

Back to top button