Cách tạo nhiều thư mục cùng lúc trên Windows 10

Yêu cầu công việc khiến bạn phải tạo đồng loạt nhiều thư mục cùng lúc trên PC Windows 10 của mình. Khi đó, việc tạo thư mục theo các cách thủ công như nhấp chuột phải chọn New Folder hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + N đều rất mất thời gian. Thay vào đó, bạn có thể tạo nhiều thư mục cùng một lúc bằng Command Prompt, PowerShell hoặc một tệp batch.

Tạo nhiều thư mục Windows 10 cùng lúc bằng Command Prompt

Trước tiên, hãy mở menu Start và nhập từ khóa “cmd” vào thanh tìm kiếm của Windows Search. Sau đó, bấm chọn “Command Prompt” từ kết quả tìm kiếm trả về tương ứng.

Bấm chọn “Command Prompt”

Bạn có thể thay đổi thư mục trong Command Prompt bằng lệnh cd, và chuyển sang vị trí khác trên Windows mà mình muốn tạo nhiều thư mục đồng thời.

Đổi thư mục trong Command Prompt bằng lệnh cd

Bây giờ, hãy giả định rằng muốn tạo cùng lúc 7 thư mục tương ứng với mỗi ngày trong một tuần. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

md sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday

Nhập lệnh

Tất nhiên bạn hoàn toàn có thể thay thế các tên thư mục viết sau lệnh md bằng những tên thực tế mà mình muốn đặt.

Sau đó, có thể đóng Command Prompt và điều hướng đến vị trí đích mà mình đã chọn bằng lệnh cd phía trên, bạn sẽ thấy hàng loạt các thư mục mới với tên tương ứng đã được tạo.

Thư mục đã được tạo

Tạo nhiều thư mục Windows 10 cùng lúc bằng PowerShell

Một phương pháp khác cho phép bạn tạo hàng loạt thư mục cùng lúc là sử dụng Windows PowerShell. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng các tên thư mục giống như được liệt kê ở trên làm ví dụ.

Để bắt đầu, hãy mở menu Start và nhập từ khóa “PowerShell” vào thanh tìm kiếm của Windows Search. Sau đó, bấm chuột phải “PowerShell” từ kết quả tìm kiếm trả về tương ứng và chọn tùy chọn “Run as administrator”.

Chọn “PowerShell”

Cửa sổ PowerShell sẽ lập tức mở ra cùng thư mục người dùng theo mặc định. Giả sử bạn muốn tạo các thư mục mới trong thư mục đích “Documents”, có thể làm điều đó với lệnh cd. Chẳng hạn như sau:

cd Documents

Chọn vị trí đích

Việc tạo thư mục hàng loạt sẽ yêu cầu bạn thu thập tên tệp trước rồi mới chạy một lệnh cụ thể trong cửa sổ PowerShell. Lại giả sử bạn muốn tạo các thư mục tương ứng với mỗi ngày trong, tuần, ta có lệnh sau:

"sunday", "monday", "tuesday", "wednesday", "thursday", "friday", "saturday"  | %{New-Item -Name "$_" -ItemType "Directory"}

Nhập lệnh

Tất nhiên, bạn vẫn có thể thay thế tên thư mục bên trong dấu ngoặc kép bằng tên khác mà mình muốn.

Sau khi chạy lệnh, hãy đóng PowerShell và mở Windows Explorer để tìm thư mục “Documents” hoặc vị trí đích đã chọn. Bạn sẽ thấy các thư mục mới tương ứng đã được tạo.

Thư mục đã được tạo

Back to top button