Cách tính phí khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Mức hưởng bảo hiểm y tế 2018

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những hướng dẫn mới nhất về cách tính phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế năm 2018. Theo đó quy định mức giá khám bệnh BHYT tại phòng khám tư nhân, các chi phí không được tính vào trần đa tuyến đến, Chi phí bình quân tính trần đa tuyến…

Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018

Điểm mới của Thẻ BHYT năm 2018

Cách tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

1. Mức giá khám bệnh BHYT tại phòng khám tư nhân tương đương với bệnh viện hạng IV

Mức giá áp dụng cho dịch vụ khám bệnh BHYT tại phòng khám tư nhân là 29.000 đồng (bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương).

2. Mức trần đa tuyến đến được bù trừ giữa nội trú và ngoại trú

Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được thanh toán là một lần khám bệnh.

3. Các chi phí không được tính vào trần đa tuyến đến

Các chi phí như chi phí vận chuyển, chi phí máu và chế phẩm máu, chi phí được thanh toán theo chi phí thực tế sẽ được không tính vào trần đa tuyến đến.

Trong đó, chi phí được thanh toán theo chi phí thực tế phải được thông qua sự giám định của cơ quan BHYT.

Cách tính phí khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

4. Hệ số k nhóm thuốc áp dụng năm 2017 là 1,012

Hệ số k nhóm thuốc gồm có chi phí thuốc, hóa chất, dịch truyền.

5. Hệ số k nhóm dịch vụ áp dụng năm 2017 là 1,0353

Hệ số k nhóm dịch vụ áp dụng cho có chi phí các dịch vụ y tế còn lại, trừ chi phí vận chuyển, chi phí máu và phế phẩm máu.

6. Chi phí bình quân tính trần đa tuyến đến được quy đổi đủ theo giá dịch vụ y tế mới

Việc quy đổi được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Trường hợp cơ sở y tế đã áp dụng giá dịch vụ y tế có lương, đủ 01 tháng trở lên thì quy đổi theo đơn giá 1/7.

Trường hợp cơ sở y tế chưa áp dụng giá dịch vụ y tế có lương hoặc chua đủ 01 tháng thì quy đổi theo đơn giá 1/3. Phần chênh lệch được thanh toán ngoài trần đa tuyến đến.

Hình thức quy đổi này cũng áp dụng với các đơn vị lần đầu ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

7. Thanh toán ngoài trần đa tuyến đến đối với các chi phí phát sinh do thay đổi giá dịch vụ KCB BHYT

Cơ quan BHXH cấp tỉnh có nhiệm vụ thẩm định thanh toán khoản chi phí này.

Căn cứ pháp lý:

  • Công văn 1094/BHXH-CSYT;
  • Công văn 1142/BHXH-CSYT.

Xem thêm về bài viết

Cách tính phí khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Mức hưởng bảo hiểm y tế 2018
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những hướng dẫn mới nhất về cách tính phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế năm 2018. Theo đó quy định mức giá khám bệnh BHYT tại phòng khám tư nhân, các chi phí không được tính vào trần đa tuyến đến, Chi phí bình quân tính trần đa tuyến…
Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018
Điểm mới của Thẻ BHYT năm 2018
Cách tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT
1. Mức giá khám bệnh BHYT tại phòng khám tư nhân tương đương với bệnh viện hạng IV
Mức giá áp dụng cho dịch vụ khám bệnh BHYT tại phòng khám tư nhân là 29.000 đồng (bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương).
2. Mức trần đa tuyến đến được bù trừ giữa nội trú và ngoại trú
Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được thanh toán là một lần khám bệnh.
3. Các chi phí không được tính vào trần đa tuyến đến
Các chi phí như chi phí vận chuyển, chi phí máu và chế phẩm máu, chi phí được thanh toán theo chi phí thực tế sẽ được không tính vào trần đa tuyến đến.
Trong đó, chi phí được thanh toán theo chi phí thực tế phải được thông qua sự giám định của cơ quan BHYT.

4. Hệ số k nhóm thuốc áp dụng năm 2017 là 1,012
Hệ số k nhóm thuốc gồm có chi phí thuốc, hóa chất, dịch truyền.
5. Hệ số k nhóm dịch vụ áp dụng năm 2017 là 1,0353
Hệ số k nhóm dịch vụ áp dụng cho có chi phí các dịch vụ y tế còn lại, trừ chi phí vận chuyển, chi phí máu và phế phẩm máu.
6. Chi phí bình quân tính trần đa tuyến đến được quy đổi đủ theo giá dịch vụ y tế mới
Việc quy đổi được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
Trường hợp cơ sở y tế đã áp dụng giá dịch vụ y tế có lương, đủ 01 tháng trở lên thì quy đổi theo đơn giá 1/7.
Trường hợp cơ sở y tế chưa áp dụng giá dịch vụ y tế có lương hoặc chua đủ 01 tháng thì quy đổi theo đơn giá 1/3. Phần chênh lệch được thanh toán ngoài trần đa tuyến đến.
Hình thức quy đổi này cũng áp dụng với các đơn vị lần đầu ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
7. Thanh toán ngoài trần đa tuyến đến đối với các chi phí phát sinh do thay đổi giá dịch vụ KCB BHYT
Cơ quan BHXH cấp tỉnh có nhiệm vụ thẩm định thanh toán khoản chi phí này.
Căn cứ pháp lý:

Công văn 1094/BHXH-CSYT;
Công văn 1142/BHXH-CSYT.

TagsBảo hiểm

#Cách #tính #phí #khám #chữa #bệnh #bằng #thẻ #BHYT


#Cách #tính #phí #khám #chữa #bệnh #bằng #thẻ #BHYT

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button