Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội mới nhất


Tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội


Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội như thế nào? Cẩm Nang Tiếng Anh xin đưa ra những hướng dẫn chi tiết để các thầy cô nắm rõ về các chế độ dạy thêm giờ đối với giáo viên mới nhất hiện nay.

Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ mới nhất 2017

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên các cấp

Hỏi:

Chúng tôi là giáo viên Tổng phụ trách Đội, xin hỏi cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với chúng tôi được áp dụng như thế nào?

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên

* Trả lời:

Trường hợp của các bạn, nếu đủ điều kiện được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ thì sẽ được áp dụng theo Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập”.

Cụ thể theo Điều 4, có nêu: Công thức tính tiền lương dạy thêm giờ như sau:

– Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm;

– Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%;

– Tiền lương 1 giờ dạy:

– Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tiền lương 1 giờ dạy

=

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

x

Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)

Định mức giờ dạy/năm

52 tuần

Đối với nhà giáo làm công tác quản lý hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó.

Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ được tính giảm từ 2 – 3 tiết/tuần

Hỏi: Tôi là giáo viên dạy Âm nhạc kiêm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường. Vậy theo quy định tôi có phải dạy đủ 19 tiết/tuần hay không?

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT có nêu: Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần. Cụ thể: Đối với giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

Còn theo Điều 8 Thông tư trên quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau: Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 – 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Như vậy, với quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ được giảm từ 2-3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội


Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội như thế nào? Cẩm Nang Tiếng Anh xin đưa ra những hướng dẫn chi tiết để các thầy cô nắm rõ về các chế độ dạy thêm giờ đối với giáo viên mới nhất hiện nay.

Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ mới nhất 2017

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên các cấp

Hỏi:

Chúng tôi là giáo viên Tổng phụ trách Đội, xin hỏi cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với chúng tôi được áp dụng như thế nào?

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên

* Trả lời:

Trường hợp của các bạn, nếu đủ điều kiện được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ thì sẽ được áp dụng theo Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập”.

Cụ thể theo Điều 4, có nêu: Công thức tính tiền lương dạy thêm giờ như sau:

– Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm;

– Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%;

– Tiền lương 1 giờ dạy:

– Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tiền lương 1 giờ dạy

=

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

x

Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)

Định mức giờ dạy/năm

52 tuần

Đối với nhà giáo làm công tác quản lý hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó.

Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ được tính giảm từ 2 – 3 tiết/tuần

Hỏi: Tôi là giáo viên dạy Âm nhạc kiêm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường. Vậy theo quy định tôi có phải dạy đủ 19 tiết/tuần hay không?

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT có nêu: Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần. Cụ thể: Đối với giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

Còn theo Điều 8 Thông tư trên quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau: Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 – 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Như vậy, với quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ được giảm từ 2-3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Back to top button