Thủ Thuật

Cách xóa tài khoản Instagram 2022

Tôi sử dụng Instagram để biên tập và san sớt những bức ảnh đẹp trên mạng xã hội để trình bày phong cách và cá tính sống của mình. Tuy nhiên, bạn có thể cần phải xóa account này vì 1 số lý do. Thông tin cụ thể về 2 bí quyết xóa account Instagram tạm bợ và vĩnh viễn khỏi máy tính và dế yêu sẽ được chúng tôi san sớt ngay sau đây.

Với hơn 2 tỷ người mua Instagram là 1 nền móng san sớt ảnh xuất sắc nhưng mà bạn có thể sử dụng để cập nhật tình trạng của bản thân, bằng hữu và những người nhà yêu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu thấy phần mềm này tẻ nhạt và tốn thời kì, bạn có thể tạm bợ tắt hoặc vô hiệu hóa nó bằng cách tuân theo chỉ dẫn bên dưới. xóa account instagram mãi mãi.

Cách xoa tai nghe Instagram ngay lập tức

Cách xóa account Instagram khỏi dế yêu, máy tính

Nội dung bài viết:
1. Cách tắt tạm bợ Instagram
2. Cách xóa vĩnh viễn account Instagram

3̉n ghi nhớ: Bạn có thể xóa vĩnh viễn hoặc tạm bợ account của mình để nó ko hiện ra trên Instagram. Tuy nhiên, tất cả các thao tác này phải được tiến hành từ giao diện web Instagram chứ chẳng thể tiến hành từ giao diện dế yêu.

1. Cách tắt tạm bợ Instagram

Nếu ko muốn sử dụng Instagram trong 1 thời kì, bạn có thể chọn tạm bợ vô hiệu hóa account của mình và quay lại account của mình lúc bạn đã chuẩn bị. Điều này sẽ ngăn account của bạn hiện ra trên Instagram, mà tất cả thông tin giấy má, ảnh, video và bình luận của bạn sẽ vẫn được lưu cho tới lúc bạn kích hoạt lại account của mình.

3̉n ghi nhớ: Nick Instagram chỉ có thể bị hủy kích hoạt 1 lần mỗi tuần.

Cấp độ 1: Truy cập trang web Instagram.com và đăng nhập vào account của bạn bằng tên, mật khẩu hoặc Facebook của bạn. Vui lòng nhấp vào đăng nhập nhanh Đây

Cách hiểu về hoa tai trên Instagram

Bước 2: Trên giao diện trang chủ của Instagram, nhấp vào tượng trưng hình đại diện tư nhân ở góc ngoài cùng bên phải, sau ấy chọn “trang tư nhân

Cách chà tai nghe Instagram trên điện thoại của bạn

Bước 3: Tiếp tục, bạn bấm chọn ”Chỉnh sửa giấy má của bạn

Instagram

Bước 4: Trong phần Chỉnh sửa giấy má, cuộn xuống “Tạm bợ hủy kích hoạt account của bạn

Cách cọ xát tai nghe Instagram khi bạn đã làm quen với tấm lót

Bước 5: Để hủy kích hoạt account Instagram của bạn “Vì sao bạn muốn hủy kích hoạt account của mình?h ”, nhập mật khẩu Instagram tư nhân của bạn và“Tạm bợ hủy kích hoạt account của bạn

Cách Xoa Tai Nghe Instagram Phú Từ Điện Thoại

Bước 6: Khi màn hình đề nghị bạn công nhận việc hủy kích hoạt tạm bợ account Instagram của mình, “Vâng“Tôi đồng ý

Cách cài đặt Instagram Drill trên iPhone

Nick của bạn sẽ bị vô hiệu hóa ngay tức tốc và bạn sẽ bị đăng xuất khỏi trình duyệt của mình. Bạn sẽ cần đăng nhập lại Instagram sau ấy để kích hoạt lại.

Với Instagram, ko ít lần bạn sẽ khó chịu vì những tin nhắn từ người lạ. Khi này, bạn có thể chọn lọc chặn hoặc chặn account Instagram trên máy tính, dế yêu để giải quyết sự cố.

2. Cách xóa vĩnh viễn account Instagram

Xóa account Instagram của bạn sẽ xóa tất cả thông tin về account của bạn, bao gồm tất cả ảnh, tin nhắn và bình luận. Ngoài ra, account của bạn chẳng thể khôi phục được. Vui lòng đăng ký account hoặc đăng ký lại với tên account gần giống. Thành ra, bạn nên cân nhắc kỹ lúc chọn lọc cách xóa account Instagram này.

Đây là những gì cần làm:

Cấp độ 1: Truy cập kết hợp để xóa account Instagram của bạn. bấm vào truy cập nhanh Đây

Bước 2: Trong giao diện xóa account Instagram, bạn cần chọn lý do muốn xóa account của mình. Đối với mỗi lý do chọn lọc, Instagram hỗ trợ 1 biện pháp thay thế cho việc xóa account. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp diễn xóa account Instagram ngày nay của mình, chỉ cần tiếp diễn nhập mật khẩu Instagram tư nhân của bạn và nhấn “Xóa + Tên account”.

Làm thế nào để chà tai nghe Instagram của bạn khi bạn không biết?

Bước 3: Khi màn hình hỏi bạn có muốn xóa account của mình hay ko, hãy nhấn “OK” để công nhận việc xóa.

Cách sử dụng tai nghe Instagram mà không cần điện thoại

3̉n ghi nhớ: Hệ thống Instagram sẽ xóa giấy má và cụ thể account của bạn 1 tháng sau lúc bạn gửi đề nghị xóa. Nếu bạn chỉnh sửa ý định trong vòng thời kì này, bạn có thể chọn tiếp diễn sử dụng account của mình bằng cách đăng nhập lại vào account Instagram.

– Ngoài ra, trước lúc xóa account của bạn, để bảo vệ account của bạn, “Môi trường”=>“Bảo vệ“Từ Instagram. Thao tác này sẽ hỗ trợ cho bạn 1 bản sao dữ liệu account của bạn có ảnh trong account của bạn, mà ko có tin nhắn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-xoa-tai-khoan-instagram-2022-68786n.aspx
Đây là thông tin cụ thể. 2 Cách xóa account Instagram 2022, bạn có thể tạm bợ vô hiệu hóa account của mình hoặc xóa vĩnh viễn 1 account đang hoạt động. Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì trong giai đoạn làm việc, hãy để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ liên tiếp cập nhật và trả lời cho bạn.


Thông tin thêm

Cách xóa account Instagram 2022

Instagram을 사용하여 소셜 네트워크에서 아름다운 사진을 편집하고 공유하여 개성과 라이프스타일을 표현하고 있습니다. 그러나 어떤 이유로 이 계정을 삭제해야 할 수도 있습니다. 컴퓨터와 휴대폰에서 Instagram 계정을 임시 및 영구적으로 삭제하는 2가지 방법에 대한 세부 정보는 곧 공유될 예정입니다.
20억 명이 넘는 사용자를 보유한 인스 타 그램 는 소셜 미디어에서 자신, 친구 및 사랑하는 사람들의 상태를 업데이트하는 데 사용할 수 있는 훌륭한 사진 공유 플랫폼입니다. 그러나 이 애플리케이션이 지루하고 시간이 많이 걸린다고 생각되면 아래 지침에 따라 일시적으로 비활성화하거나 인스타그램 계정 삭제 영원히.

전화, 컴퓨터에서 Instagram 계정을 삭제하는 방법
기사 목차:1. Instagram을 일시적으로 비활성화하는 방법2. Instagram 계정을 영구적으로 삭제하는 방법
메모: Instagram에 표시되지 않도록 계정을 영구적으로 삭제하거나 일시적으로 삭제할 수 있습니다. 그러나 이러한 작업은 모두 Instagram 웹 인터페이스에서 수행해야 하며 전화 인터페이스에서는 수행할 수 없습니다.

1. Instagram을 일시적으로 비활성화하는 방법
한동안 Instagram을 사용하지 않으려면 계정을 일시적으로 비활성화하고 준비가 되면 계정으로 돌아가도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 계정이 Instagram에 표시되지 않지만 계정을 다시 활성화할 때까지 모든 프로필 정보, 사진, 비디오, 댓글은 계속 저장됩니다.
메모: Instagram 계정은 일주일에 한 번만 비활성화할 수 있습니다.
1 단계: Instagram.com 웹사이트로 이동하여 이름, 비밀번호 또는 Facebook으로 계정에 로그인합니다. 빠른 로그인을 눌러주세요 여기

2 단계: Instagram의 홈 페이지 인터페이스에서 가장 오른쪽 모서리에 있는 개인 아바타 아이콘을 클릭한 다음 “개인 페이지“

3단계: 계속, 당신은 선택을 누르십시오 “프로필 수정“

4단계: 프로필 수정 섹션에서 아래로 스크롤하여 “계정을 일시적으로 비활성화“

5단계: Instagram 계정을 비활성화하려면 “계정을 비활성화하려는 이유는 무엇입니까?h”를 입력하고 개인 Instagram 비밀번호를 입력하고 “계정을 일시적으로 비활성화“

6단계: 화면에 Instagram 계정의 일시적 비활성화를 확인하는 메시지가 표시되면 “네“동의합니다

즉시 계정이 비활성화되고 브라우저에서 로그아웃됩니다. 재활성화하려면 나중에 Instagram에 다시 로그인해야 합니다.
Instagram을 사용하면 여러 번 낯선 사람의 메시지로 인해 귀찮게 될 것입니다. 이 시점에서 문제를 해결하기 위해 컴퓨터와 휴대폰에서 Instagram 계정을 차단하거나 차단하도록 선택할 수 있습니다.
2. Instagram 계정을 영구적으로 삭제하는 방법
Instagram 계정을 삭제하면 모든 사진, 메시지, 댓글 등 계정에 대한 모든 정보가 삭제됩니다. 뿐만 아니라 계정도 복구할 수 없습니다. 계정을 등록하거나 유사한 계정 이름으로 다시 등록하십시오. 따라서 이 Instagram 계정을 삭제하는 방법을 선택할 때 신중하게 고려해야 합니다.
취해야 할 조치는 다음과 같습니다.
1 단계: Instagram 계정을 삭제하려면 링크를 방문하세요. 빠른 액세스를 누르십시오 여기
2 단계: Instagram 계정 삭제 인터페이스에서 계정을 삭제하려는 이유를 선택해야 합니다. 각 선택 이유에 대해 Instagram은 계정 삭제에 대한 대안을 제공합니다. 그러나 현재 Instagram 계정을 계속 삭제하려면 개인 Instagram 비밀번호를 계속 입력하고 “삭제 + 계정 이름”을 누르십시오.

3단계: 화면에 계정을 삭제할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 “확인”을 눌러 삭제를 확인합니다.

메모: Instagram 시스템은 삭제 요청을 제출한 날짜로부터 1개월 후에 프로필과 계정 세부정보를 삭제합니다. 이 기간 동안 마음이 바뀌면 Instagram 계정에 다시 로그인하여 계정을 계속 사용하도록 선택할 수 있습니다.
– 또한, 귀하의 계정을 삭제하기 전에 귀하의 계정을 보호하기 위해 “환경” => “보안” 인스타그램에서. 이렇게 하면 계정에 있는 사진이 포함된 계정 데이터 사본을 얻을 수 있지만 메시지는 포함하지 않습니다.
https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-xoa-tai-khoan-instagram-2022-68786n.aspx 자세한 내용은 다음과 같습니다. 2 Instagram 계정을 삭제하는 방법 2022, 계정을 일시적으로 비활성화하거나 사용 중인 계정을 영구적으로 삭제할 수 있습니다. 작업 중 문제가 발생하면 아래에 의견을 남겨주시면 지속적으로 업데이트하여 답변해 드리겠습니다.

#Cách #xóa #tài #khoản #Instagram


#Cách #xóa #tài #khoản #Instagram

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button