Thủ Thuật

Cài đặt APN là gì? Cách cài đặt APN trên điện thoại

Nếu dùng mạng di động ảo (MVNO), có thể bạn cần cấu hình cài đặt APN trên thiết bị Android. Dưới đây là cách cài đặt APN cho Android.

Thay đổi cài đặt Access Point Network (APN) – Điểm truy cập có thể khắc phục các vấn đề về mạng trả trước. Tuy nhiên, hầu hết MVNO với các gói cước trả trước đều tự động cấu hình cài đặt APN cho bạn. Hướng dẫn dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa, một số cài đặt quan trọng và các vấn đề liên quan tới thiết lập, cấu hình APN.

Cài đặt APN là gì?

Cài đặt APN có thể được chỉnh sửa trên smartphone (cả Android và iPhone). Thay đổi này cho phép điện thoại kết nối với nhà cung cấp mạng. APN gần như được thiết kế độc quyền dành cho MVNO, chẳng hạn như Straight Talk Wireless và AirVoice Wireless.

Thậm chí sau đó, hầu hết MVNO đều tự động chuyển 2 file cấu hình APN (một cho MMS và một cho dữ liệu).

Hầu hết mọi người không cần tới cài đặt APN

Từ Android 8.0, các nhà cung cấp mạng bắt đầu tự động gửi file cấu hình APN tới khách hàng thay vì yêu cầu họ tự thiết lập.

Cách thức hoạt động: Sau khi chèn thẻ SIM vào thiết bị Android 8 trở lên, nhà cung cấp Internet phát hiện thiết bị mới trên mạng của họ. Sau một khoảng thời gian nhất định, MVNO tự động gửi file APN chứa các cài đặt cho dịch vụ của họ. Bạn chỉ cần chạm vào file đó từ thông báo. Nó sẽ tự động cài đặt APN cho bạn.

Đáng tiếc, nếu file đó không đến, bạn cần tự cấu hình cài đặt APN. Nguyên nhân dẫn tới vấn đề này có thể do điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Dưới đây là một số cách khắc phục:

 • Đảm bảo điện thoại của bạn hỗ trợ băng thông Internet do nhà mạng cung cấp.
 • Tìm vị trí bắt sóng di động tốt hơn cho tới khi điện thoại tải cài đặt APN.
 • Tự cấu hình cài đặt APN.
Chỉnh sửa điểm truy cập
Chỉnh sửa điểm truy cập trên Android

Kiểu mạng di động ảo – MVNO là gì?

Một MVNO Type là cách mà MVNO hoạt động với dịch vụ nòng cốt của nó. Ví dụ, một số MVNO bán lại phổ tần từ dịch vụ chính của nó (chẳng hạn như T-Mobile) tới nhà bán lẻ bên thứ ba. MVNO khác bán trực tiếp dịch vụ “xương sống” này tới khách hàng. Loại MVNO hầu như không ảnh hưởng tới quá trình cấu hình APN.

Cài đặt APN

Có 4 cài đặt APN quan trọng nhất là:

 • APN: Tên điểm truy cập cho hầu hết nhà cung cấp dịch vụ MVNO là “bán buôn”.
 • APN Type: Có 4 loại APN: generic, supl, mms và wap. Nhà cung cấp thỉnh thoảng dùng các loại APN khác nhau, mặc dù phần lớn đều là generic.
 • MMSC: Cài đặt này cần chức năng MMS cho hầu hết MVNO. Nó là chữ viết tắt của Multimedia Messaging Service. Nếu không dùng MMS, bạn không cần chức năng này.
 • Proxy: Có thể được yêu cầu bởi một số nhà cung cấp mạng di động.

Khi nhận cài đặt cấu hình này, nhớ rằng bạn không cần thay đổi nó trừ khi được hướng dẫn cụ thể. Ví dụ, nếu MNC được thiết lập ở 260, bạn không cần thay đổi trừ khi MVNO yêu cầu.

Cấu hình cài đặt APN

Cấu hình cài đặt APN
Cài đặt APN cho Android
Cách cài đặt APN cho Android

Để cấu hình cài đặt APN, tới Settings > Wireless & Networks > More > Mobile Networks > Access Point Names.

Từ tên điểm truy cập, bạn có thể cấu hình dịch vụ để hoạt động trên MVNO cụ thể. Nếu không nhận được file cấu hình cho MMS và data, bạn cần tìm kiếm nhà cung cấp và cài đặt APN tương ứng. Sau khi truy xuất cài đặt, bạn sẽ nhập thủ công những thiết lập đó.

Lưu ý quan trọng là bạn phải chạm vào nút Menu và chọn lưu cài đặt APN sau khi nhập chúng – nhấn nút Back chỉ hoàn tác công việc của bạn, đồng thời, xóa hoặc ghi đè cài đặt APN mặc định. Những cài đặt khác bạn không cần quan tâm. Bạn có thể để mặc định hoặc bỏ trống.

Không có cài đặt APN nào tốt nhất. Mỗi nhà mạng sẽ cung cấp cài đặt APN riêng, thường được tải tự động về máy. Sau quá trình cài đặt 2 chạm, bạn sẽ có cả MMS và data hoạt động ổn định trên thiết bị.

Nếu dùng mạng di động ảo (MVNO), có thể bạn cần cấu hình cài đặt APN trên thiết bị Android. Dưới đây là cách cài đặt APN cho Android.

Thay đổi cài đặt Access Point Network (APN) – Điểm truy cập có thể khắc phục các vấn đề về mạng trả trước. Tuy nhiên, hầu hết MVNO với các gói cước trả trước đều tự động cấu hình cài đặt APN cho bạn. Hướng dẫn dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa, một số cài đặt quan trọng và các vấn đề liên quan tới thiết lập, cấu hình APN.

Cài đặt APN là gì?

Cài đặt APN có thể được chỉnh sửa trên smartphone (cả Android và iPhone). Thay đổi này cho phép điện thoại kết nối với nhà cung cấp mạng. APN gần như được thiết kế độc quyền dành cho MVNO, chẳng hạn như Straight Talk Wireless và AirVoice Wireless.

Thậm chí sau đó, hầu hết MVNO đều tự động chuyển 2 file cấu hình APN (một cho MMS và một cho dữ liệu).

Hầu hết mọi người không cần tới cài đặt APN

Từ Android 8.0, các nhà cung cấp mạng bắt đầu tự động gửi file cấu hình APN tới khách hàng thay vì yêu cầu họ tự thiết lập.

Cách thức hoạt động: Sau khi chèn thẻ SIM vào thiết bị Android 8 trở lên, nhà cung cấp Internet phát hiện thiết bị mới trên mạng của họ. Sau một khoảng thời gian nhất định, MVNO tự động gửi file APN chứa các cài đặt cho dịch vụ của họ. Bạn chỉ cần chạm vào file đó từ thông báo. Nó sẽ tự động cài đặt APN cho bạn.

Đáng tiếc, nếu file đó không đến, bạn cần tự cấu hình cài đặt APN. Nguyên nhân dẫn tới vấn đề này có thể do điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Dưới đây là một số cách khắc phục:

 • Đảm bảo điện thoại của bạn hỗ trợ băng thông Internet do nhà mạng cung cấp.
 • Tìm vị trí bắt sóng di động tốt hơn cho tới khi điện thoại tải cài đặt APN.
 • Tự cấu hình cài đặt APN.
Chỉnh sửa điểm truy cập
Chỉnh sửa điểm truy cập trên Android

Kiểu mạng di động ảo – MVNO là gì?

Một MVNO Type là cách mà MVNO hoạt động với dịch vụ nòng cốt của nó. Ví dụ, một số MVNO bán lại phổ tần từ dịch vụ chính của nó (chẳng hạn như T-Mobile) tới nhà bán lẻ bên thứ ba. MVNO khác bán trực tiếp dịch vụ “xương sống” này tới khách hàng. Loại MVNO hầu như không ảnh hưởng tới quá trình cấu hình APN.

Cài đặt APN

Có 4 cài đặt APN quan trọng nhất là:

 • APN: Tên điểm truy cập cho hầu hết nhà cung cấp dịch vụ MVNO là “bán buôn”.
 • APN Type: Có 4 loại APN: generic, supl, mms và wap. Nhà cung cấp thỉnh thoảng dùng các loại APN khác nhau, mặc dù phần lớn đều là generic.
 • MMSC: Cài đặt này cần chức năng MMS cho hầu hết MVNO. Nó là chữ viết tắt của Multimedia Messaging Service. Nếu không dùng MMS, bạn không cần chức năng này.
 • Proxy: Có thể được yêu cầu bởi một số nhà cung cấp mạng di động.

Khi nhận cài đặt cấu hình này, nhớ rằng bạn không cần thay đổi nó trừ khi được hướng dẫn cụ thể. Ví dụ, nếu MNC được thiết lập ở 260, bạn không cần thay đổi trừ khi MVNO yêu cầu.

Cấu hình cài đặt APN

Cấu hình cài đặt APN
Cài đặt APN cho Android
Cách cài đặt APN cho Android

Để cấu hình cài đặt APN, tới Settings > Wireless & Networks > More > Mobile Networks > Access Point Names.

Từ tên điểm truy cập, bạn có thể cấu hình dịch vụ để hoạt động trên MVNO cụ thể. Nếu không nhận được file cấu hình cho MMS và data, bạn cần tìm kiếm nhà cung cấp và cài đặt APN tương ứng. Sau khi truy xuất cài đặt, bạn sẽ nhập thủ công những thiết lập đó.

Lưu ý quan trọng là bạn phải chạm vào nút Menu và chọn lưu cài đặt APN sau khi nhập chúng – nhấn nút Back chỉ hoàn tác công việc của bạn, đồng thời, xóa hoặc ghi đè cài đặt APN mặc định. Những cài đặt khác bạn không cần quan tâm. Bạn có thể để mặc định hoặc bỏ trống.

Không có cài đặt APN nào tốt nhất. Mỗi nhà mạng sẽ cung cấp cài đặt APN riêng, thường được tải tự động về máy. Sau quá trình cài đặt 2 chạm, bạn sẽ có cả MMS và data hoạt động ổn định trên thiết bị.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button