Biểu mẫu

Chứng chỉ lái xe tiêu chuẩn 2020

Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ lái xe hay chứng chỉ lái xe được sử dụng nếu bạn muốn chứng minh, xác minh hành vi cá nhân của mình với công an địa phương, chấp pháp hoặc có tiền án, tiền sự tại địa phương hay không…. Khi cần kiểm tra lái xe để xin việc hoặc học tập, bạn nên xin chứng chỉ lái xe của đồn cảnh sát địa phương. Mời các bạn xem và tải mẫu Giấy chứng nhận lái xe cục bộ tại đây.

  • Yêu cầu xác nhận công việc
  • Yêu cầu xác nhận tạm trú
  • Phiếu xác nhận lương
  • Chứng minh thu nhập

1. Chứng chỉ lái xe là gì?

Mẫu Giấy chứng nhận lái xe là mẫu đơn dùng để chứng minh danh tính của bạn, không vi phạm pháp luật, có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi bạn cư trú (dù là thường trú hay tạm thời).

2. Mục tiêu của bài thi lái xe

Lái xe là một thuật ngữ rất quen thuộc với mọi người, nhưng xác nhận lái xe thì hầu hết mọi người vẫn chưa biết. Xác nhận hạnh kiểm là việc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xác nhận lý lịch, lý lịch của người làm đơn.

Yêu cầu xác minh hành vi là yêu cầu mà người làm đơn cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, đồng thời bày tỏ nguyện vọng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hành vi của người làm đơn. tại sao.

Đơn xin cấp chứng chỉ lái xe là cơ sở để cơ quan nhà nước có liên quan xem xét và quyết định có cấp chứng chỉ lái xe hay không theo yêu cầu của họ. Đây cũng là tài liệu mà người lao động phải cung cấp khi người sử dụng lao động yêu cầu tuyển dụng lao động cho công ty của mình.

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận hạnh kiểm của một người là Công an nhân dân cấp xã (xã, quận, huyện) nơi người đề nghị xác nhận đăng ký thường trú. Vì cơ quan Công an là nơi quản lý hồ sơ, cập nhật và lưu trữ lý lịch của những người có hộ khẩu thường trú.

3. Ví dụ về chứng chỉ lái xe ở địa phương n ° 1

Nội dung cơ bản của chứng chỉ lái xe tại địa phương như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT CẤU

Đắt:

Cảnh sát khu phố (Thành phố): ……………………

Mảnh): ……………………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………… .. Dân tộc: …………… ..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………

Số báo danh / hộ chiếu: …………………………………………………….

Ngày cấp: ……………………. Đến: …………………………………………………….

Tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương ………….

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận để tôi có thể hoàn thiện hồ sơ xin việc tại Công ty ………….

Ngày ………… ..tháng ………… .năm 200 ……

Sự chấp thuận của địa phương

Kính đơn

4. Yêu cầu kiểm tra lái xe n ° 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

YÊU CẦU XÁC NHẬN HẠNH PHÚC

Đắt:

Công an khu phố (Thành phố): ……………… ..

Mảnh): …………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú : ………………………………………. Dân tộc : …………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm thời: ………………………………………………………………………………………………

Số báo danh / hộ chiếu: ……………………. Ngày cấp: …………………… .. Kính gửi: ………… ..

Tôi xin công an khu phố (xã) xác nhận về hành vi của tôi: từ trước đến nay, bản thân tôi không có hành vi vi phạm pháp luật, không có tiền án, tiền sự, không vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lý do hoàn thành hồ sơ của bạn: để xin việc.

…………….., ngày tháng năm…….
Xác nhận của cảnh sát
Vùng lân cận (Thành phố): ……………… Quận (Huyện): ……………………
Kính đơn

5. Yêu cầu xác minh lái xe uber số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

YÊU CẦU XÁC NHẬN HẠNH PHÚC

Đắt:

Dịch vụ cảnh sát khu vực (Thành phố) …………………… ..

Mảnh) …………………………………………..

Thành phố (Tỉnh) ……………………………………………………

Tên tôi là ………………………………………………. Ngày sinh ………. Có thể ………

Chứng minh nhân dân số …………………… đã cấp cho cơ quan công an ………… ngày ………… tháng …… năm ………….

Hộ khẩu thường trú (tạm trú) tại …………………………………………………… ..

Nay tôi viết đơn này xin xác nhận là do sống tại địa phương nên tôi không vi phạm quy định nào.

Raison: ……………………………………………………………………………………………… ..

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày tháng năm…..
XÁC NHẬN CỦA CẢNH SÁT NGƯỜI CHỮ KÝ

6. Thủ tục cấp chứng chỉ lái xe

Khi cần kiểm tra lái xe để xin việc hoặc học tập, bạn nên xin chứng chỉ lái xe của đồn cảnh sát địa phương. Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ theo hướng dẫn bên dưới, hồ sơ được gửi về quận, huyện để lái xe xác minh.

Theo Luật Lý lịch tư pháp, pháp luật Việt Nam hiện hành không còn quy định về việc xin cấp chứng chỉ lái xe về địa phương làm việc mà là cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cá nhân có giá trị chứng minh cá nhân đó đã hoặc đang làm. không có tiền án, tiền sự. Theo Điều 44 của Luật Hồ sơ hình sự, thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm các cơ quan sau:

“1. Trung tâm Quốc gia về lý lịch tư pháp cấp lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

Một. Công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú, tạm trú;

b. Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

2. Bộ Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

Một. Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

b. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

so với Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

* Thời kỳ thanh toán

– Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

– Trường hợp cá nhân đã cư trú ở nhiều nơi hoặc đã có thời gian ở nước ngoài thì người nước ngoài phải kiểm tra điều kiện tự động nộp hồ sơ án tích trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, đối chiếu với thông tin bạn cung cấp cho thấy công an khu phố không có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn mà phải là Bộ Tư pháp nơi bạn thường trú.

* Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp chứng chỉ lái xe (theo mẫu);

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Sổ đăng ký.

7. Cách viết yêu cầu / chứng nhận lái xe

– Đến: Nhập tên cảnh sát ở khu vực lân cận (khu tự quản) và quận (quận) nơi bạn sống.

– Tên tôi là: Điền họ và tên của người làm đơn.

– Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của người làm đơn.

– Nơi sinh: Tên nơi sinh theo giấy khai sinh.

– Xuất xứ: Quê quán của bạn.

– Dân tộc: Nhập tên dân tộc của bạn.

– Địa chỉ thường trú: Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú của người đăng ký dự tuyển.

– Địa chỉ tạm trú: Là địa chỉ mà đương sự hiện đang sinh sống và làm việc.

– Số chứng minh nhân dân / hộ chiếu: …………………… .Ngày cấp: ………… .. Nơi cấp: …………: Ghi đầy đủ, đúng họ tên số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp .

– Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo hình thức Xin vui lòng.

.

Back to top button