Chuyên ĐềGiáo Dục

Chuyên đề dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Tài liệu gồm 28 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Hình học 9 chương 2 bài số 5.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Dấu hiệu 1. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng âỳ là một tiếp tuyến của đường tròn.
Dấu hiệu 2. Theo định nghĩa tiếp tuyến.

B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn.
Phương pháp giải: Để chứng minh đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn (O;R) tại tiếp điểm C, ta có thể làm theo một trong các cách sau:
+ Cách 1. Chứng minh C nằm trên (O) và OC vuông góc với a tại C.
+ Cách 2. Kẻ OH vuông góc a tại H và chứng minh OH = OC = R.
+ Cách 3. Vẽ tiếp tuyến a’ của (O) và chứng minh a và a’ trùng nhau.
Dạng 2. Tính độ dài.
Phương pháp giải: Nối tâm với tiếp điểm để vận dụng định lý về tính chất của tiếp tuyến và sử dụng các công thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính độ dài các đoạn thẳng.
Dạng 3. Bài toán tổng hợp.

C. TRẮC NGHIỆM RÈN PHẢN XẠ

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Chuyên đề dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Tài liệu gồm 28 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Học Sơ Đồ, tổng hợp kiến thức trọng tâm, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài tập tự luận & trắc nghiệm chuyên đề dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Hình học 9 chương 2 bài số 5.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Dấu hiệu 1. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng âỳ là một tiếp tuyến của đường tròn.
Dấu hiệu 2. Theo định nghĩa tiếp tuyến.
B. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn.
Phương pháp giải: Để chứng minh đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn (O;R) tại tiếp điểm C, ta có thể làm theo một trong các cách sau:
+ Cách 1. Chứng minh C nằm trên (O) và OC vuông góc với a tại C.
+ Cách 2. Kẻ OH vuông góc a tại H và chứng minh OH = OC = R.
+ Cách 3. Vẽ tiếp tuyến a’ của (O) và chứng minh a và a’ trùng nhau.
Dạng 2. Tính độ dài.
Phương pháp giải: Nối tâm với tiếp điểm để vận dụng định lý về tính chất của tiếp tuyến và sử dụng các công thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính độ dài các đoạn thẳng.
Dạng 3. Bài toán tổng hợp.
C. TRẮC NGHIỆM RÈN PHẢN XẠ

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Chuyên #đề #dấu #hiệu #nhận #biết #tiếp #tuyến #của #đường #tròn


#Chuyên #đề #dấu #hiệu #nhận #biết #tiếp #tuyến #của #đường #tròn

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button