Code Slayers Unleashed wiki, Slayers Unleashed code mới nhất 2021

Slayers Unleashed là một tựa game trên Roblox thuộc thể loại “cày cuốc” như nhiều trò chơi phổ biến trên Roblox hiện tại. Trong game, bạn sẽ nhận được những khả năng đặc biệt dựa theo những nhân vật có hơi hướng của bộ anime nổi tiếng Kimetsu no Yaiba.

Với những ai đã từng chơi game trên Roblox thì có lẽ không còn lạ gì với những tựa game anime. Đây là một thể loại game phổ biến trong Roblox với số lượng người chơi đông đảo.

Và code game là một thứ gì đó quen thuộc với nhiều game thủ Roblox. Slayers Unleashed cũng không ngoại lệ khi bạn có thể sử dụng code Slayers Unleashed để đổi thành những phần thưởng cho nhân vật của mình. Dưới đây là code Slayers Unleashed mới nhất và cách nhập.

Code Slayers Unleashed mới nhất 2021

 • ;code CoolBreathingReroll – Breathing Reroll (mới)
 • ;code CoolBreathingReroll2 – Breathing Reroll (mới)
 • ;code CoolDemonArtReroll – Demon Art Reroll (mới)
 • ;code CoolDemonArtReroll2 – Demon Art Reroll (mới)
 • ;code CoolRaceRoll – Reroll Race (mới)
 • ;code CoolRaceRoll2 – Reroll Race (mới)
 • ;code CoolClanRollz – Reroll Clan (mới)
 • ;code CoolClanRollz2 – Reroll Clan (mới)
 • ;code 0.17BreathingReroll – Breathing Reroll (mới)
 • ;code 0.17BreathingReroll2 – Breathing Reroll (mới)
 • ;code 0.17DemonArtReroll – Demon Art Reroll (mới)
 • ;code BreathingRoller – Reset Breathing (mới)
 • ;code Ver016Breathing – Reset Breathing (mới)
 • ;code ResetMyBreathing – Reset Breathing (mới)
 • ;code Ver016Art – Reset Demon Art (mới)
 • ;code ResetMyArt – Reset Demon Art (mới)
 • ;code ArtRoller – Reset Demon Art (mới)
 • ;code Ver016Race – Reroll Clan (mới)
 • ;code ResetMyRace – Reroll Clan (mới)
 • ;code RaceRoller – Reroll Clan (mới)
 • ;code ClanRolla – Reroll Clan (mới)
 • ;code ClanRolla2 – Reroll Clan (mới)
 • ;code ClanRollzz – Reroll Clan (mới)
 • ;code RerollClan – Reroll Clan (mới)
 • ;code StatBoiz – Reset Stats Point (mới)
 • ;code ClanRerollSU – Reroll Clan (mới)
 • ;code Ver015Race – Reroll Race (mới)
 • ;code Zen15 – Reroll Race (mới)
 • ;code Vane15 – Reroll Race (mới)
 • ;code 15PowerRoll – Reroll Power (mới)
 • ;code PowerPuncher – Reroll Power (mới)
 • ;code SupaP – Reroll Power (mới)
 • ;code 015StatReset – Reset Stats Point (mới)
 • ;code Statup – Reset Stats Point (mới)
 • ;code 015ClanRoll – Reroll Clan (mới)
 • ;code SlayersClanRoll – Reroll Clan (mới)
 • ;code FollowCaleb – Reroll Clan (mới)
 • ;code 100KClan1 – Reroll Clan (mới)
 • ;code 100KClan2 – Reroll Clan (mới)
 • ;code 100KClan3 – Reroll Clan (mới)
 • ;code 100KClan4 – Reroll Clan (mới)
 • ;code 100KClan5 – Reroll Clan (mới)
 • ;code 100KClan6 – Reroll Clan (mới)
 • ;code 100KRace1 – Reroll Race (mới)
 • ;code 100KRace2 – Reroll Race (mới)
 • ;code 100KRace3 – Reroll Race (mới)
 • ;code 100KRace4 – Reroll Race (mới)
 • ;code 100KRace5 – Reroll Race (mới)
 • ;code 100KRace6 – Reroll Race (mới)
 • ;code 100KPower1 – Reroll Power (mới)
 • ;code 100KPower2 – Reroll Power (mới)
 • ;code 100KPower3 – Reroll Power (mới)
 • ;code 100KPower4 – Reroll Power (mới)
 • ;code 100KPower5 – Reroll Power (mới)
 • ;code 100KPower6 – Reroll Power (mới)
 • ;code 100KStat1 – Reset Stats (mới)
 • ;code 100KStat2 – Reset Stats (mới)
 • ;code 90KRace – Nhận reroll Race (mới)
 • ;code 90KPower – Nhận reroll Power (mới)
 • ;code 10milReset – Nhận ResetStat (mới)
 • ;code 80KPower – Nhận thêm Power (mới)
 • ;code 80KRace – Nhận thêm Race (mới)
 • ;code 80KReset– Nhận ResetStat (mới)
 • ;code FollowData – Nhận thêm Race (mới)
 • ;code FollowZeno – Nhận thêm Power (mới)
 • ;code 70KPower – Nhận thêm Power (mới)
 • ;code 70KRace – Nhận thêm Race (mới)
 • ;code power5 – Nhận thêm Power (mới)
 • ;code power4 – Nhận thêm Power (mới)
 • ;code power3 – Nhận thêm Power (mới)
 • ;code power2 – Nhận thêm Power (mới)
 • ;code power1 – Nhận thêm Power (mới)
 • ;code race5 – Nhận thêm reroll Race (mới)
 • ;code race4 – Nhận thêm Race (mới)
 • ;code race3 – Nhận thêm Race (mới)
 • ;code race2 – Nhận thêm Race (mới)
 • ;code race1 – Nhận thêm Race (mới)
 • ;code 60KPower – Nhận 60k Power
 • ;code 60Krace – Nhận 60k Race
 • ;code InsectReset – Nhận ResetStat
 • ;code FlutterRace1 – Nhận thêm reroll Race
 • ;code FlutterRace2 – Nhận thêm reroll Race
 • ;code FlutterRace3 – Nhận thêm reroll Race
 • ;code FlutterRace4 – Nhận thêm reroll Race
 • ;code InsectBreathing – Nhận thêm reroll Power
 • ;code InsectRoll1 –  Nhận thêm reroll Power
 • ;code InsectRoll2 –  Nhận thêm reroll Power
 • ;code InsectRoll3 –  Nhận thêm reroll Power
 • ;code SURESET – Nhận ResetStat
 • ;code 80KRace – Nhận thêm reroll Race
 • ;code SURACE1 – Nhận thêm reroll Race
 • ;code SURACE2 – Nhận thêm reroll Race
 • ;code SURACE3 – Nhận thêm reroll Race
 • ;code SURACE4 – Nhận thêm reroll Race
 • ;code 80KPower – Nhận thêm reroll Power
 • ;code SUPOWER1 – Nhận thêm reroll Power
 • ;code SUPOWER2 – Nhận thêm reroll Power
 • ;code SUPOWER3 – Nhận thêm reroll Power
 • ;code SUPOWER4 – Nhận thêm reroll Power

Cách nhập code Slayers Unleashed

Bước 1: Truy cập vào link tham gia groups của Slayer Unleashed và bấm Join Group. Sau đó nếu bạn thấy nút Join Groups biến mất là bạn đã gia nhập nhóm thành công.

Link tham gia group của Slayer Unleashed

Slayer Unleashed code

Bước 2: Vào trong game, chọn biểu tượng chat ở góc trên bên phải.

Slayer Unleashed code

Nhập code ở dưới và bấm Enter để code có hiệu lực.

Slayer Unleashed code

Phần thưởng của code sẽ hiển thị như ở dưới hình.

Slayer Unleashed code

Như vậy là bạn có thể nhập code Slayers Unleashed và lấy những phần thưởng trong game. Ngoài game trên Roblox thì những tựa game mobile như Sausage Man, Bảo Bối Huyền Thoại… cũng là một trong những tựa game nhận code.

Xem thêm:

 • Code Ninja Legends mới nhất và cách nhập code
 • Code Mad City mới nhất và cách nhập code

Trả lời

Back to top button