Công an phường có được phép kiểm tra hành chính không?

Quyền hạn và chức năng của công an xã, phường chắc hẳn là thắc mắc của nhiều người, nhất là trong giai đoạn thực hiện chính sách công an xã tinh nhuệ như hiện nay.

Trong bài viết này, Cẩm Nang Tiếng Anh sẽ trả lời câu hỏi Công an phường có được phép kiểm tra hành chính không? theo quy định tại Nghị định 27/2010 / NĐ-CP, Thông tư 47/2011 / TT-BCA

1. Thanh tra hành chính là gì?

Trên thực tế, không có văn bản nào định nghĩa hay giải thích thế nào là thanh tra hành chính. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu thanh tra hành chính như sau:

Thanh tra hành chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có phù hợp với quy định của pháp luật hay không.

2. Chính quyền Công an phường, xã.

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 47/2011 / TT-BCA, Công an xã có trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo phân công trong kế hoạch.

Lực lượng Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên thôn trong phạm vi địa bàn quản lý và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau đây: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. , chở hàng hóa cồng kềnh; đỗ xe trái phép dưới lòng đường; điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tháo ống xả, không kính chiếu hậu hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như chợ dưới gầm. lòng đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Nghiêm cấm Công an xã dừng, điều khiển phương tiện trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

=> Công an xã có quyền xử phạt vi phạm giao thông khi đáp ứng đủ 2 điều kiện:

  • Theo sự phân công trong kế hoạch
  • Xử lý vi phạm trên đường liên xã, liên thôn với các lỗi sau:

– Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh;

– Đỗ xe dưới lòng đường trái quy định

– Điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tháo ống xả, không kính chiếu hậu hoặc chưa đủ tuổi điều khiển xe theo quy định của pháp luật.

– Các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như họp chợ dưới lòng đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

3. Công an phường có được phép kiểm tra hành chính không?

Theo phân tích tại mục 2 của bài viết này, theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Công an xã, phường được quyền tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

=> Công an phường được thực hiện kiểm tra hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch được giao.

Điều 8 Nghị định 27 quy định:

1. Các lực lượng Cảnh sát khác, Công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng với Cảnh sát giao thông đường bộ phải thực hiện theo đúng phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm của cấp có thẩm quyền. do Cảnh sát giao thông đường bộ kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì Cảnh sát giao thông đường bộ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông đường bộ. phù hợp với Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

2. Các lực lượng Công an khác, Công an xã tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà không có Cảnh sát giao thông đường bộ đi cùng phải thực hiện tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch. đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thường xuyên thông báo cho Cảnh sát giao thông đường bộ về việc tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của mình. các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt thì phải lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, theo Điều 5 Khoản 9 Pháp lệnh Công an xã thì Công an xã có những nhiệm vụ sau:

5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác; quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; quản lý an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã theo phân cấp và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an.

=> Công an xã có quyền quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn theo phân cấp của Bộ trưởng BCA.

=> Công an xã có quyền kiểm tra hành chính các trụ sở kinh doanh này theo phân cấp của Bộ trưởng BCA

Trên đây, Cẩm Nang Tiếng Anh đã trả lời câu hỏi Công an phường có được phép kiểm tra hành chính không?. Vui lòng tham khảo các bài viết khác trong mục Quản trị, mục Hỏi đáp pháp luật

Những bài viết liên quan:

  • Công an xã có phạt tiền không đội mũ bảo hiểm?
  • Công an phường có bắt được lỗi vượt đèn đỏ không?
  • Chức năng, nhiệm vụ của Công an xã, phường

Thông tin thêm

Công an phường có được phép kiểm tra hành chính không?

Thẩm quyền, chức năng của công an xã phường chắc hẳn là thắc mắc của nhiều người nhất là trong thời kỳ thực hiện chủ trương tinh nhuệ, chính quy công an xã như hiện nay.
Trong bài viết này, Cẩm Nang Tiếng Anh sẽ trả lời câu hỏi Công an phường có được phép kiểm tra hành chính không? theo quy định của Nghị định 27/2010/NĐ-CP, Thông tư 47/2011/TT-BCA
1. Kiểm tra hành chính là gì?
Thực tế chưa có một văn bản nào có định nghĩa, giải thích về kiểm tra hành chính là gì. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu về kiểm tra hành chính như sau:
Kiểm tra hành chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện hoạt động kiểm tra, xem xét, đánh giá các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có phù hợp với quy định của pháp luật hay không.
2. Thẩm quyền công an phường xã

Theo điều 7 Thông tư 47/2011/TT-BCA, công an xã có nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo sự phân công trong kế hoạch.
Lực lượng Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc địa bàn quản lý và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông sau: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh; đỗ xe ở lòng đường trái quy định; điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tháo ống xả, không có gương chiếu hậu hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như họp chợ dưới lòng đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
Nghiêm cấm việc Công an xã dừng xe, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
=> Công an xã có quyền xử phạt vi phạm giao thông khi đáp ứng đủ 2 điều kiện:
Theo sự phân công trong kế hoạch
Xử lý các hành vi vi phạm trên đường liên xã, liên thôn với các lỗi:
– Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh;
– Đỗ xe ở lòng đường trái quy định
– Điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tháo ống xả, không có gương chiếu hậu hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật
– Các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như họp chợ dưới lòng đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
3. Công an phường có được phép kiểm tra hành chính không?
Theo phân tích tại mục 2 bài này thì theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì công an xã phường được quyền tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ
=> Công an phường được phép kiểm tra hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch phân công.
Điều 8 Nghị định 27 quy định:
1. Các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng Cảnh sát giao thông đường bộ phải thực hiện đúng Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chịu sự kiểm tra, giám sát của Cảnh sát giao thông đường bộ, nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì Cảnh sát giao thông đường bộ xử phạt vi phạm hành chính những hành vi vi phạm thuộc quyền xử phạt của mình theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
2. Các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà không có Cảnh sát giao thông đường bộ đi cùng thì phải thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thường xuyên thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ về việc tuần tra, kiểm soát của mình, nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì được xử phạt vi phạm hành chính những hành vi thuộc quyền xử phạt của mình theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt của mình thì phải lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.
Bên cạnh đó theo điều 5 khoản 9 Pháp lệnh công an xã thì công an xã có nhiệm vụ:
5. Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác; quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; quản lý về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xã theo phân cấp và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an.
=> Công an xã có quyền quản lý an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn xẽ theo phân cấp của bộ trưởng BCA
=> Công an xã được quyền kiểm tra hành chính các trụ sở kinh doanh này theo phân cấp của bộ trưởng BCA
Trên đây, Cẩm Nang Tiếng Anh đã trả lời câu hỏi Công an phường có được phép kiểm tra hành chính không?. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật
Các bài viết liên quan:
Công an xã có được phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm?
Công an phường có được bắt lỗi vượt đèn đỏ?
Chức năng nhiệm vụ của công an xã, phường

#Công #phường #có #được #phép #kiểm #tra #hành #chính #không


#Công #phường #có #được #phép #kiểm #tra #hành #chính #không

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button