Tài Liệu

Công văn 2424/BHXH-CST

Ngày 20/11/2017, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 2424/BHXH-CST về việc gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ BHYT 2018 cho NLĐ (TP.HCM). Từ ngày 01/11/2017, đơn vị nhận danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu DlOa-TS) hoặc file dữ liệu qua email, phối hợp với bưu điện để chuyển thẻ BHYT mới năm 2018 theo MSBHXH cho người lao động…Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải công văn tại đây.

Ngày 20/11/2017, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 2424/BHXH-CST về việc gia hạn thẻ BHYT theo mã số BHXH năm 2018 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ gia hạn thẻ BHYT 2018 cho NLĐ (TP.HCM). Từ ngày 01/11/2017, đơn vị nhận danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu DlOa-TS) hoặc file dữ liệu qua email, phối hợp với bưu điện để chuyển thẻ BHYT mới năm 2018 theo MSBHXH cho người lao động…Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải công văn tại đây.

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page