Bài văn hay lớp 9Học Tập - Giáo Dục

Dàn ý kể lại cảnh báo ân Thúc Sinh bằng lời của Thúy Kiều

Cảnh Kiều báo ân Thúc Sinh là một cảnh rất đặc sắc trong đoạn trích Kiều báo ân, báo oán (Truyện Kiều – Nguyễn Du), cùng đón đọc dàn ý kể lại cảnh báo ân Thúc Sinh bằng lời của Thúy Kiều để hiểu hơn về nội dung phân cảnh này.

Dàn ý: Thay lời Thuý Kiều, em hãy viết đoạn văn kể lại cảnh báo ân Thúc Sinh, trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm

1. Mở bài

Giới thiệu về hoàn cảnh gặp gỡ và báo ân với Thúc Sinh qua lời kể của Thúy Kiều

2. Thân bài

– Diễn biến cuộc gặp gỡ của Thúy Kiều và Thúc Sinh

– Tâm trạng, cảm xúc của Thúy Kiều

– Tâm trạng, cảm xúc của Thúc Sinh

3. Kết bài

Cảm xúc của Thúy Kiều qua cuộc gặp gỡ

Xem bài mẫu: Thay lời Thuý Kiều, em hãy viết đoạn văn kể lại cảnh báo ân Thúc Sinh, trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm

 

Trả lời

Back to top button