Bài văn hay lớp 8Học Tập - Giáo Dục

Dàn ý nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành qua bài Bàn về phép học

Nhằm hỗ trợ các em học sinh trong việc triển khai các ý chính cho dàn ý nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành qua bài Bàn về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, chúng tôi đã hướng dẫn cách làm bài trong dàn ý mẫu, em có thể tham khảo.

Dàn ý: Từ bài Bàn về phép học, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành

1. Mở bài

*Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nêu nhận định

· Tác giả La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, tác phẩm “Bàn về phép học”

· Mối quan hệ chặt chẽ giữa học với hành

2. Thân bài

· “Học” là gì?: Là quá trình con người tiếp thu kiến thức, trí tuệ, kỹ năng, kinh nghiệm của nhân loại

· Vai trò của việc học: Trau dồi vốn sống, hoàn thiện nhân cách và làm chủ bản thân, tự khẳng định giá trị của mình, góp phần phát triển xã hội

· “Hành” là gì?: Là quá trình thực hành, vận dụng những kiến thức đã được học, những điều đã được biết vào trong công việc, cuộc sống

· Vai trò của việc hành: Giúp chúng ta va chạm cuộc sống, giàu trải nghiệm và kích thích sự sáng tạo của con người từ đó giúp ta học tập ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn

· Mối quan hệ mật thiết giữa học với hành: Học phải đi đôi với hành, học phải để hành, hai hoạt động này phải gắn liền với nhau, không để tách rời

· Nếu có học mà không có hành: Lý thuyết có cao siêu đến mấy cũng chỉ tốn thời gian, công sức của người học, không giúp ích gì cho công việc, cuộc sống

· Nếu có hành mà không có học: Mọi việc đều không trôi chảy, kém hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu của xã hội

3. Kết bài

Khẳng định mối quan hệ giữa học với hành: Học phải đi đôi với hành, nếu tách rời học với hành thì việc học sẽ trở nên vô ích, việc hành sẽ trở nên vô dụng, phương châm này là hoàn toàn đúng đối với mọi cá nhân, cấp độ và thời đại.

Xem bài mẫu: Từ bài Bàn về phép học, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành

 

Trả lời

Back to top button