Bài văn hay lớp 12Học Tập - Giáo Dục

Dàn ý nghị luận Giữ lấy truyền thống dân tộc

Cha ông ta đã từng khuyên nhủ con cháu “Giấy rách phải giữ lấy lề” để đề cao tinh thần giữ gìn, bảo vệ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, điều này đã được khẳng định và bàn luận trước hết qua dàn ý nghị luận Giữ lấy truyền thống dân tộc khái quát, các bạn cùng đón đọc.

Dàn ý: Nghị luận xã hội Giữ lấy truyền thống dân tộc

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: ” Giữ lấy truyền thống dân tộc”

2. Thân bài

– Giải thích khái niệm truyền thống

– Phân tích các khía cạnh của truyền thống

– Nêu nguyên nhân và phân tích các biểu hiện trái với truyền thống

– Rút ra nhận xét, biện pháp để giữ gìn truyền thống dân tộc

3. Kết bài

Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận, bài học bản thân

Xem bài mẫu: Nghị luận xã hội Giữ lấy truyền thống dân tộc

 

Trả lời

Back to top button