VN

Danh sách vật thể trong Hệ Mặt Trời

Danh sách vật thể trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự quỹ đạo khoảng cách tính từ Mặt Trời ra:

 • Mặt Trời, một ngôi sao vàng G2V

Các hành tinh vòng trong và Hành tinh đất đá


Các hành tinh vòng trong và Hành tinh đất đá:

 • Sao Thủy
  • Danh sách các vật thể bay gần quỹ đạo Sao Thủy
 • Sao Kim
  • Danh sách các vật thể bay gần quỹ đaọ Sao Kim
   • 2002 VE68, bán vệ tinh của Sao Kim

Vùng cân bằng hấp dẫn bởi Trái Đất và Mặt Trăng L4 và L5

 • Trái Đất
  • Mặt Trăng
   • Đám mây Kordylewski (mang tên nhà thiên văn người Ba Lan Kazimierz Kordylewski) bao gồm các vật thể bị bắt giữ tại điểm Lagrange L4 và L5 bởi Trái Đất và Mặt Trăng
  • Các vật thể cận Trái Đất (trong đó có 99942 Apophis)
  • Các vật thể bị bắt giữ tại điểm Lagrange của Trái Đất: 2010 TK7
  • Các vật thể bay gần quỹ đạo Trái Đất
 • Sao Hỏa
  • Deimos
  • Phobos
  • Các vật thể bị giữ bởi Sao Hoa tại điểm Lagrange
   • (121514) 1999 UJ7
   • 5261 Eureka
   • (101429) 1998 VF31
  • Các vật thể bay gần quỹ đạo Sao Hỏa

Vành đai tiểu hành tinh


 • Vành đai tiểu hành tinh và các vật thể chung quanh
  • Ceres, một hành tinh lùn trong vành đai tiểu hành tinh
  • Tiểu hành tinh trong vành đai, nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc
   • Juno
   • Vesta
   • Số tiểu hành tinh lên đến hàng trăm nghìn, chi tiết xem các tiểu hành tinh đáng chú ý, danh sách tiểu hành tinh, danh sách các vật thể trong hệ Mặt Trời theo kích cỡ.
  • Một số nhóm nhỏ hơn nằm cách xa khỏi vành đai chính.
  • Vệ tinh của tiểu hành tinh

Các hành tinh vòng ngoài


Các hành tinh vòng ngoài bao gồm các hành tinh khí khổng lồ, vệ tinh của chúng, các vật thể bị bắt giữ và một số tiểu hành tinh

 • Sao Mộc
  • Vành đai của Sao Mộc
  • Các vệ tinh tự nhiên của Sao Mộc:
   • Io
   • Europa
   • Ganymede
   • Callisto
  • Các vật thể bị bắt giữ tại điểm cân bằng hấp dẫn giữa Sao Mộc và Mặt Trời
   • Danh sách tiểu hành tinh Troia (nhóm Hy Lạp)
   • Danh sách tiểu hành tinh Troia (nhóm Troia)
 • Sao Thổ
  • Vành đai của Sao Thổ
  • Các vệ tinh tự nhiên của Sao Thổ:
   • Mimas
   • Enceladus
   • Tethys
   • Dione
   • Rhea
    • Vành đai của Rhea
   • Titan
   • Hyperion
   • Iapetus
  • Các thiên thể Troia của Sao Thổ
 • Sao Thiên Vương
  • Vành đai của Sao Thiên Vương
  • Các vệ tinh tự nhiên của Sao Thiên Vương
   • Miranda
   • Ariel
   • Umbriel
   • Titania
   • Oberon
 • Sao Hải Vương
  • Các vệ tinh tự nhiên của Sao Hải Vương

Vật thể ngoài Sao Hải Vương


Bài chi tiết: Vật thể ngoài Sao Hải Vương

Bài chi tiết: Danh sách những thiên thể ngoài Hải Vương tinh

 • Vành đai Kuiper (KBOs)
  • Plutinos
   • Sao Diêm Vương, hành tinh lùn
    • Charon
    • Nix
    • Hydra
   • 90482 Orcus
  • Twotino
  • Cubewanos (thiên thể điển hình)
   • 50000 Quaoar
   • 20000 Varuna
   • Haumea, hành tinh lùn
    • Namaka
    • Hi’iaka
   • Makemake, a dwarf planet
 • Đĩa phân tán:
  • Eris, một hành tinh lùn
   • Dysnomia
  • (84522) 2002 TC302
  • 90377 Sedna (possibly inner Oort Cloud)
  • 2000 OO67 (sao chổi)
 • Thiên thể tách rời
 • Đám mây Oort (giả thuyết)
  • Đám mây Hills / Phía trong đám mây Oort
  • Phía ngoài đám mây Oort

Vật thể khác


Hệ mặt trời cũng bao gồm:

Sao chổi (thiên thể băng với quỹ đạo lệch tâm)

Các vật thể nhỏ

Xem thêm


 • Danh sách vệ tinh
 • Vành đai hành tinh

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button