Tài Liệu

Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 24 mã đề

Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021. Nhằm giúp các bạn thí sinh tra cứu đề tiếng Anh đợt 2, đáp án thi tiếng Anh đợt 2 THPT 2021, CNTA VN gửi đến bạn đọc bài viết này. Cùng CNTA VN tham khảo nhé

1. Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 416

1.D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.A 10.A
11.A 12.C 13.D 14.B 15.C 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.C 22.A 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.C 29.D 30.D
31.A 32.A 33.C 34.D 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.A
41.C 42.A 43.A 44.D 45.D 46.A 47.C 48.A 49.D 50.D

Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 410

1.C 2.C 3.D 4.A 5.D 6.A 7.B 8.B 9.A 10.C
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.D 17.A 18.B 19.B 20.D
21.D 22.C 23.A 24.D 25.C 26.D 27.C 28.C 29.C 30.A
31.A 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37.C 38.C 39.B 40.A
41.B 42C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.A 48.D 49.B 50.B

Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 411

1.D 2.C 3.B 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.D 10.B
11.C 12.D 13.B 14.B 15.B 16.C 17.C 18.A 19.C 20.D
21.D 22.C 23.B 24.C 25.B 26.B 27.D 28.C 29.B 30.A
31.C 32.A 33.D 34.D 35. 36.B 37.D 38.B 39.B 40.A
41.C 42C 43.B 44.C 45.C 46.C 47.D 48.D 49.B 50.B

Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 412

1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.A
11.B 12.B 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.C 19.D 20.A
21.A 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.A 28.C 29.D 30.A
31.D 32.B 33.A 34.C 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B
41.A 42A 43.D 44.D 45.C 46.B 47.C 48.D 49.B 50.C

Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã 409

1.A 2.B 3.A 4.B 5.A 6.D 7.C 8.C 9.C 10.D
11.A 12.C 13.B 14.A 15.C 16.A 17.C 18.D 19C. 20.A
21.C 22.C 23.D 24.A 25.A 26.B 27.A 28.C 29.D 30.C
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.B 37.B 38.C 39.B 40.A
41.A 42B 43.B 44.C 45.B 46.D 47.C 48.A 49.D 50.C

Đáp án môn tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã 405

1.B 2.D 3.A 4.B 5.A 6.B 7.A 8.C 9.D 10.C
11.C 12.D 13.A 14.A 15.D 16.D 17.B 18.A 19.D 20.A
21.B 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.C 28.B 29.D 30.C
31.B 32.D 33.C 34.A 35.D 36.A 37.D 38.B 39.A 40.B
41.C 42.C 43.C 44.B 45.C 46.A 47.D 48.C 49.B 50.B

2. Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Để cập nhập đáp án các mã đề nhanh nhất, các bạn gửi trực tiếp đề vào Page của CNTA VN nhé.

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 416

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 410

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 410

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 410

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 410

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 412

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 412

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 412

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 412

Đề thi tiếng Anh đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 412

CNTA VN sẽ cập nhật đề tiếng Anh đợt 2 sớm nhất ngay khi các bạn hoàn thành xong buổi thi. Các bạn chú ý F5 và theo dõi nhé

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

  • Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button