Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 mang tới 30 câu hỏi lý thuyết, cùng 2 bài tập thực hành, cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, ôn tập thật tốt cho kỳ thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề cương ôn tập cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề cương môn Toán, Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Lý thuyết ôn tập môn Tin học lớp 3

Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào thao tác đúng và nhanh nhất để gõ toàn chữ hoa:

A. Nhấn phim CapsLock để bật đèn CapsLock rồi gõ chữ.
B. Nhấn phím CapsLock để tắt đèn Capslock rồi gõ chữ.
C. Nhấn giữ phím Shift rồi gõ chữ.

Câu 2: Em hãy khoanh tròn vào thao tác nhanh nhất để viết hoa chữ cái đầu:

A. Nhấn phím CapsLock để bật đèn CapsLock rồi gõ chữ cái đầu sau đó tắt đèn CapsLock rồi gõ chữ cái tiếp theo.Lại làm lại như vậy với các chữ kháC.
B. Tắt đèn CapsLock,nhấn giữ phím Shift rồi gõ chữ cái đầu, sau đó thả phím Shift để gõ các chữ cái tiếp theo.Lại làm lại như vậy với các chữ kháC.

Câu 3: Để có chữ ă em cần gõ như thế nào theo kiểu telex?

A. aw
B. ar
C. af
D. aj

Câu 4: Để có chữ â em cần gõ như thế nào theo kiểu vni?

A. a5
B. a6
C. a7
D. a8

Câu 5: Nếu em gõ liên tục ba chữ cái sau(theo kiểu telex) aww thì kết quả thu được là.

A. a
B. ă
C. aw
D. aww

Câu 6: Để có từ Đội Viên em gõ như thế nào theo kiểu Telex?

A. DDooij Vieen
B. DDooji Vieen.
C. DDoosi Vieeen
D. DDoofi Vieen

Câu 7: Muốn gõ một từ có dấu thanh em thực hiện:

A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.
B. Gõ hết các chữ trong từ rồi gõ dấu.
C. Gõ chữ, đến từ gõ dấu thì gõ dấu rồi lại gõ tiếp các chữ.

Khoanh tròn vào thao tác đúng

Câu 8: Hộp công cụ nằm ở vị trí nào trên màn hình của Paint?Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng

A. Phía trên màn hình;
B. Phía dưới màn hình
C. Bên phải màn hình
D. Bên trái màn hình.

Câu 9: Em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ để vẽ đoạn thẳng?

Câu 9

Câu 10: Muốn vẽ đường cong, em chọn công cụ nào trong hộp công cụ?

Câu 10

Câu 11

Sau khi chọn công cụ Câu 11,em thực hiện thao tác nào dưới đây để vẽ đoạn thẳng? Khoanh tròn vào thao tác đúng.

A. Nháy nút trái chuột trong vùng vẽ.
B. Nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng cần vẽ.
C. Nháy nút phải chuột trong vùng vẽ.
D. Nhấn giữ nút phải chuột và kéo thả từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng cần vẽ.

Câu 12: Quan sát phần mềm Paint. Hộp màu nằm ở vị trí nào của màn hình?

A. Phía trên màn hình.
B. Phía dưới màn hình.
C. Phía dưới bên phải màn hình.
D. Phía dưới bên trái màn hình.

Câu 13: Em sử dụng công cụ sao chép màu Câu 13 trong trường hợp nào?

A. Khi muốn sao chép một màu có sẵn trong bức tranh một cách chính xác làm màu vẽ hay màu tô.
B. Khi muốn chọn màu mà trên hộp màu không có sẵn màu đó.
C. Cả hai phương án trên đều đúng.

Câu 14:

Với công cụ đường thẳng Câu 15,khi vẽ đoạn thẳng bằng cách nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả, màu của đường thẳng sẽ là.

A. Màu vẽ.
B. Màu nền.

Câu 15- Để xóa 1 vùng trên hình em nhấn phím nào?

A. Enter
B. Delete
C. Backspace
D. Shift

Câu 16- Có bao nhiêu công cụ dùng để chọn một phần hình vẽ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 17- Có thể điều chỉnh đường cong mấy lần?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 18- Để vẽ đường thẳng đứng hoặc nằm ngang, em nhấn phím?

A. Delete
B. Shift
C. Enter
D. Ctrl

Câu 19- Để chọn màu nền, em thực hiện?

A. Nháy chuột trái
B. Nháy chuột phải
C. Nháy đúp chuột trái
D. Nháy đúp chuột phải

Câu 20- Để xuống dòng em nhấn phím nào?

A. Delete
B. Shift
C. Enter
D. Ctrl

Câu 21- Phím dài nhất trên bàn phím là?

A. Delete
B. Shift
C. Enter
D. SpaceBar

Câu 22- Có bao nhiêu phím dùng để viết chữ hoa?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 23- Để được kí hiệu trên, khi gõ bàn phím em nhấn giữ phím nào?

A. Delete
B. Shift
C. Enter
D. Ctrl

Câu 24- Để xóa chữ bên trái con trỏ em nhấn phím?

A. Delete
B. Backspace
C. Enter
D. Ctrl

Câu 25- Để xóa chữ bên phải con trỏ em nhấn phím?

A. Delete
B. Backspace
C. Enter
D. Ctrl

Câu 26- Để quay lại bước làm trước đó, em chọn?

A. Undo
B. Ctrl + Z
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

Câu 27- Quy tắc gõ chữ có dấu là?

A. “Gõ chữ sau”
B. “Gõ dấu trước”
C. “Gõ chữ sau, gõ dấu trước”
D. “Gõ chữ trước, gõ dấu sau”

Câu 28- “Learning Math” là phần mềm?

A. Giúp làm công việc gia đình
B. Học tiếng Anh
C. Rèn luyện tư duy
D. Học Toán

Câu 29- Để học bảnh chữ cái tiếng Anh, em sử dụng phần mềm?

A. Learning Math
B. Tidy Up
C. Alphabet Blocks
D. Soukuban

Câu 30- Quan sát bàn phím em hãy cho biết phím capslock ở đâu trên vị trí bàn phím?

Câu 30

A. Hàng phím trên.
B. Hàng phím dưới.
C. Hàng phím cơ sở.
D. Hàng phím dưới cùng.

Thực hành ôn tập môn Tin học lớp 3

Bài 1: Em hãy gõ bài thơ sau theo kiểu Telex hoặc Vni. (3 điểm)

Đồng quê

Làng quê gặt lúa xong rồi.

Mây hong trên góc rạ phơi trắng đồng.

Chiều lên lặng ngắt bầu không.

Trâu ai no cỏ thả rông bên trời.

Bài 2: Em hãy gõ các phép tính sau: (3 điểm)

12 + 8 = 20

63 : 9 =7

25- 5 + 10 = 30

45 > 25

3 < 10.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2020 – 2021 mang tới 30 câu hỏi lý thuyết, cùng 2 bài tập thực hành, cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, ôn tập thật tốt cho kỳ thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để ra đề cương ôn tập cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề cương môn Toán, Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Lý thuyết ôn tập môn Tin học lớp 3

Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào thao tác đúng và nhanh nhất để gõ toàn chữ hoa:

A. Nhấn phim CapsLock để bật đèn CapsLock rồi gõ chữ.
B. Nhấn phím CapsLock để tắt đèn Capslock rồi gõ chữ.
C. Nhấn giữ phím Shift rồi gõ chữ.

Câu 2: Em hãy khoanh tròn vào thao tác nhanh nhất để viết hoa chữ cái đầu:

A. Nhấn phím CapsLock để bật đèn CapsLock rồi gõ chữ cái đầu sau đó tắt đèn CapsLock rồi gõ chữ cái tiếp theo.Lại làm lại như vậy với các chữ kháC.
B. Tắt đèn CapsLock,nhấn giữ phím Shift rồi gõ chữ cái đầu, sau đó thả phím Shift để gõ các chữ cái tiếp theo.Lại làm lại như vậy với các chữ kháC.

Câu 3: Để có chữ ă em cần gõ như thế nào theo kiểu telex?

A. aw
B. ar
C. af
D. aj

Câu 4: Để có chữ â em cần gõ như thế nào theo kiểu vni?

A. a5
B. a6
C. a7
D. a8

Câu 5: Nếu em gõ liên tục ba chữ cái sau(theo kiểu telex) aww thì kết quả thu được là.

A. a
B. ă
C. aw
D. aww

Câu 6: Để có từ Đội Viên em gõ như thế nào theo kiểu Telex?

A. DDooij Vieen
B. DDooji Vieen.
C. DDoosi Vieeen
D. DDoofi Vieen

Câu 7: Muốn gõ một từ có dấu thanh em thực hiện:

A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.
B. Gõ hết các chữ trong từ rồi gõ dấu.
C. Gõ chữ, đến từ gõ dấu thì gõ dấu rồi lại gõ tiếp các chữ.

Khoanh tròn vào thao tác đúng

Câu 8: Hộp công cụ nằm ở vị trí nào trên màn hình của Paint?Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng

A. Phía trên màn hình;
B. Phía dưới màn hình
C. Bên phải màn hình
D. Bên trái màn hình.

Câu 9: Em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ để vẽ đoạn thẳng?

Câu 9

Câu 10: Muốn vẽ đường cong, em chọn công cụ nào trong hộp công cụ?

Câu 10

Câu 11

Sau khi chọn công cụ Câu 11,em thực hiện thao tác nào dưới đây để vẽ đoạn thẳng? Khoanh tròn vào thao tác đúng.

A. Nháy nút trái chuột trong vùng vẽ.
B. Nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng cần vẽ.
C. Nháy nút phải chuột trong vùng vẽ.
D. Nhấn giữ nút phải chuột và kéo thả từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng cần vẽ.

Câu 12: Quan sát phần mềm Paint. Hộp màu nằm ở vị trí nào của màn hình?

A. Phía trên màn hình.
B. Phía dưới màn hình.
C. Phía dưới bên phải màn hình.
D. Phía dưới bên trái màn hình.

Câu 13: Em sử dụng công cụ sao chép màu Câu 13 trong trường hợp nào?

A. Khi muốn sao chép một màu có sẵn trong bức tranh một cách chính xác làm màu vẽ hay màu tô.
B. Khi muốn chọn màu mà trên hộp màu không có sẵn màu đó.
C. Cả hai phương án trên đều đúng.

Câu 14:

Với công cụ đường thẳng Câu 15,khi vẽ đoạn thẳng bằng cách nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả, màu của đường thẳng sẽ là.

A. Màu vẽ.
B. Màu nền.

Câu 15- Để xóa 1 vùng trên hình em nhấn phím nào?

A. Enter
B. Delete
C. Backspace
D. Shift

Câu 16- Có bao nhiêu công cụ dùng để chọn một phần hình vẽ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 17- Có thể điều chỉnh đường cong mấy lần?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 18- Để vẽ đường thẳng đứng hoặc nằm ngang, em nhấn phím?

A. Delete
B. Shift
C. Enter
D. Ctrl

Câu 19- Để chọn màu nền, em thực hiện?

A. Nháy chuột trái
B. Nháy chuột phải
C. Nháy đúp chuột trái
D. Nháy đúp chuột phải

Câu 20- Để xuống dòng em nhấn phím nào?

A. Delete
B. Shift
C. Enter
D. Ctrl

Câu 21- Phím dài nhất trên bàn phím là?

A. Delete
B. Shift
C. Enter
D. SpaceBar

Câu 22- Có bao nhiêu phím dùng để viết chữ hoa?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 23- Để được kí hiệu trên, khi gõ bàn phím em nhấn giữ phím nào?

A. Delete
B. Shift
C. Enter
D. Ctrl

Câu 24- Để xóa chữ bên trái con trỏ em nhấn phím?

A. Delete
B. Backspace
C. Enter
D. Ctrl

Câu 25- Để xóa chữ bên phải con trỏ em nhấn phím?

A. Delete
B. Backspace
C. Enter
D. Ctrl

Câu 26- Để quay lại bước làm trước đó, em chọn?

A. Undo
B. Ctrl + Z
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

Câu 27- Quy tắc gõ chữ có dấu là?

A. “Gõ chữ sau”
B. “Gõ dấu trước”
C. “Gõ chữ sau, gõ dấu trước”
D. “Gõ chữ trước, gõ dấu sau”

Câu 28- “Learning Math” là phần mềm?

A. Giúp làm công việc gia đình
B. Học tiếng Anh
C. Rèn luyện tư duy
D. Học Toán

Câu 29- Để học bảnh chữ cái tiếng Anh, em sử dụng phần mềm?

A. Learning Math
B. Tidy Up
C. Alphabet Blocks
D. Soukuban

Câu 30- Quan sát bàn phím em hãy cho biết phím capslock ở đâu trên vị trí bàn phím?

Câu 30

A. Hàng phím trên.
B. Hàng phím dưới.
C. Hàng phím cơ sở.
D. Hàng phím dưới cùng.

Thực hành ôn tập môn Tin học lớp 3

Bài 1: Em hãy gõ bài thơ sau theo kiểu Telex hoặc Vni. (3 điểm)

Đồng quê

Làng quê gặt lúa xong rồi.

Mây hong trên góc rạ phơi trắng đồng.

Chiều lên lặng ngắt bầu không.

Trâu ai no cỏ thả rông bên trời.

Bài 2: Em hãy gõ các phép tính sau: (3 điểm)

12 + 8 = 20

63 : 9 =7

25- 5 + 10 = 30

45 > 25

3 < 10.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button