Giáo Dục

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2020 – 2021 tổng hợp những kiến thức lý thuyết, thực hành trọng tâm trong chương trình học kì 2, cùng các câu hỏi ôn tập cho các em học sinh lớp 4 tham khảo, chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi cuối học kì 2 sắp tới.

Bên cạnh đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương ôn tập môn Tin học cuối học kì 2 cho các em học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2

 • Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ phần mềm Word về bài trình chiếu
 • Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
 • Biết giải thích các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
 • Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
 • Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học
 • Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait

Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2

 • Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung một số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu…
 • Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học theo yêu cầu

Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4

Câu 1: Để khởi động phần mềm Word ta thực hiện thao tác nào

a) Nháy chuột vào biểu tượng Câu 1
b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Câu 1
c) Nháy chuột vào biểu tượng Câu 1
d) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Câu 1

Câu 2: Hãy cho biết trong phần mềm Word có mấy kiểu căn lề?

a) 1 kiểu
b) 2 kiểu
c) 3 kiểu
d) 4 kiểu

Câu 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nháy nút lệnh Câu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nháy nút lệnh Câu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nháy nút lệnh Câu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhCâu 3
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nháy nút lệnhCâu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
d) Câu b) và câu c) đều đúng.

Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhCâu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
d) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nháy nút lệnhCâu 3
d) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nháy nút lệnhCâu 3
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Trong phần mềm Word, để tạo một file mới ta thực hiện thao tác sau:

a) Vào Menu chọn File New Câu 11
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Câu 12
b) Nút lệnh Câu 12
c) Nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 13: Trong phần mềm Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Câu 12
b) Nút lệnh Câu 12
c) Nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 14: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 15: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 16: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

….

>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2020 – 2021 tổng hợp những kiến thức lý thuyết, thực hành trọng tâm trong chương trình học kì 2, cùng các câu hỏi ôn tập cho các em học sinh lớp 4 tham khảo, chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài thi cuối học kì 2 sắp tới.

Bên cạnh đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương ôn tập môn Tin học cuối học kì 2 cho các em học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Cẩm Nang Tiếng Anh:

Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2

 • Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ phần mềm Word về bài trình chiếu
 • Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
 • Biết giải thích các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
 • Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
 • Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học
 • Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait

Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2

 • Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung một số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu…
 • Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để thực hiện phép tính số học theo yêu cầu

Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4

Câu 1: Để khởi động phần mềm Word ta thực hiện thao tác nào

a) Nháy chuột vào biểu tượng Câu 1
b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Câu 1
c) Nháy chuột vào biểu tượng Câu 1
d) Nháy đúp chuột vào biểu tượng Câu 1

Câu 2: Hãy cho biết trong phần mềm Word có mấy kiểu căn lề?

a) 1 kiểu
b) 2 kiểu
c) 3 kiểu
d) 4 kiểu

Câu 3: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nháy nút lệnh Câu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 4: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nháy nút lệnh Câu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 5: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nháy nút lệnh Câu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 6: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhCâu 3
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nháy nút lệnhCâu 3
d) Nháy nút lệnh Câu 3

Câu 7: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn giữa ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnh Câu 3
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
d) Câu b) và câu c) đều đúng.

Câu 8: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng hai lề ta thực hiện thao tác sau.

a) Nháy nút lệnhCâu 3
b) Nháy nút lệnh Câu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J
d) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 9: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta thực hiện thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nháy nút lệnhCâu 3
d) Câu a) và câu c) đều đúng.

Câu 10: Trong phần mềm Word, sau khi chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta thực hiện thao tác sau.

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L
b) Nháy nút lệnhCâu 3
c) Nháy nút lệnhCâu 3
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Trong phần mềm Word, để tạo một file mới ta thực hiện thao tác sau:

a) Vào Menu chọn File New Câu 11
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 12: Trong phần mềm Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Câu 12
b) Nút lệnh Câu 12
c) Nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 13: Trong phần mềm Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:

a) Nút lệnh Câu 12
b) Nút lệnh Câu 12
c) Nút lệnh Câu 12
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 14: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 15: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

Câu 16: Trong phần mềm Word, khi ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:

a) Bảng mã UNICODE
b) Bảng mã VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3(ABC)
d) Câu a) và câu b) đều đúng

….

>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button