Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường An Phước – Ninh Thuận

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường An Phước – Ninh Thuận gồm 2 trang với 16 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 1 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đợt kiểm tra diễn ra vào ngày 03/03/2018 nhằm kiểm tra đánh giá nội dung kiến thức nguyên hàm – tích phân và ứng dụng.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3:
+ Viết công thức tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm x = a, x = b (a < b), có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (a ≤ x ≤ b) là S(x).
+ Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = e^x, y = 0, x = 0 và x = 1. Đường thẳng x = k (0 < k < 1) chia (H) thành hai phần có diện tích tương ứng S1, S2 như hình vẽ bên, biết S1 > S2. Mệnh đề nào sau đây đúng?
[ads] + Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong y = 3√(2 + sinx), trục hoành và các đường thẳng x = 0, x = π. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường An Phước – Ninh Thuận

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường An Phước – Ninh Thuận gồm 2 trang với 16 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 1 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đợt kiểm tra diễn ra vào ngày 03/03/2018 nhằm kiểm tra đánh giá nội dung kiến thức nguyên hàm – tích phân và ứng dụng.
Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3:
+ Viết công thức tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm x = a, x = b (a < b), có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (a ≤ x ≤ b) là S(x).
+ Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = e^x, y = 0, x = 0 và x = 1. Đường thẳng x = k (0 < k < 1) chia (H) thành hai phần có diện tích tương ứng S1, S2 như hình vẽ bên, biết S1 > S2. Mệnh đề nào sau đây đúng?
[ads] + Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong y = 3√(2 + sinx), trục hoành và các đường thẳng x = 0, x = π. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #tiết #Giải #tích #chương #năm #trường #Phước #Ninh #Thuận


#Đề #kiểm #tra #tiết #Giải #tích #chương #năm #trường #Phước #Ninh #Thuận

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button