Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Đề thi thử môn Gicửa ải tích lớp 12 5 học 2018 – 2019 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên mã đề 001 được biên soạn theo bề ngoài trắc nghiệm khách quan, gồm 25 câu hỏi và bài toán. Học trò có 45 phút để chấm dứt bài thi. chấm dứt bài rà soát, bài rà soát nhằm rà soát chuyên đề kiến ​​thức về nguyên hàm, tích phân và phần mềm, đề rà soát có đáp án câu 106, 103, 101, 102, 104, 105, 107, 100.

Trích đề rà soát Gicửa ải Tích lớp 12 chương 3 5 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Vật cản “tường cong” trong sân X-Game là 1 khối bê tông cao 3m tính từ mặt đất. Giao điểm của bức tường cong và mặt đất là đoạn thẳng AB = 2m. Thiết diện của khối tường cong cắt mặt phẳng vuông góc với AB tại A là tam giác vuông góc ACE có AC = 4m, CE = 3m và cạnh cong AE nằm trên 1 parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. . Tại địa điểm M là trung điểm của AC, bức tường cong có chiều cao 1m (xem hình minh họa bên). Tính khối lượng bê tông nhu yếu để làm bức tường cong.
[ads]

+ Tại 1 shop áo quần A tạo ra doanh thu với vận tốc R ‘
A. 12 5 26160 triệu đồng. B. 11 5 26510 triệu đồng.
C. 10 5 26200 triệu đồng. D. 9 5 25290 triệu đồng.
+ Cho hàm số f (x) xác định trên K. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu hàm F (x) là 1 nguyên hàm của f (x) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm G (x) = F (x) + C cũng là 1 nguyên hàm của f (x) trên KK
B. Hàm số f (x) đã cho là 1 nguyên hàm của f (x) trên K nếu F ‘(x) = f (x) với mọi x ∈ K.
C. Nếu hàm số F (x) là 1 nguyên hàm của f (x) trên K thì hàm số F (-x) cũng là 1 nguyên hàm của f (x) trên K.
D. Nếu f (x) liên tiếp trên K thì nó có 1 nguyên hàm trên K.

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề rà soát Gicửa ải tích 12 chương 3 5 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Đề rà soát Gicửa ải tích 12 chương 3 5 học 2018 – 2019 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên mã đề 001 được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm khách quan, đề gồm 25 câu hỏi và bài toán, học trò có 45 phút để chấm dứt bài rà soát, kỳ rà soát nhằm rà soát chủ đề tri thức nguyên hàm, tích phân và phần mềm, đề rà soát có đáp án mã đề 106, 103, 101, 102, 104, 105, 107, 100.
Trích dẫn đề rà soát Gicửa ải tích 12 chương 3 5 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Chướng ngại vật “tường cong” trong 1 sân thi đấu X-Game là 1 khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là 3m. Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng AB = 2m. Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là 1 hình tam giác vuông cong ACE với AC = 4m, CE = 3m và cạnh cong AE nằm trên 1 đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại địa điểm M là trung điểm của AC thì tường cong có độ cao 1m (xem hình minh họa bên). Tính thể tích bê tông cần sử dụng để hình thành khối tường cong ấy.
[ads] + Tại 1 shop kinh doanh áo quần A sinh ra doanh thu với vận tốc R'(t) = 7250 – 18.t^2 (triệu/5) sau t 5. Chi phí kinh doanh của shop tăng với vận tốc C'(t) = 3620 + 12.t^2 (triệu/5). Hỏi sau bao lăm 5 lợi nhuận của shop mở màn giảm và lợi nhuận sinh ra trong vòng thời kì ấy là bao lăm?
A. 12 5, 26160 triệu đồng. B. 11 5, 26510 triệu đồng.
C. 10 5, 26200 triệu đồng. D. 9 5, 25290 triệu đồng.
+ Cho hàm số f(x) xác định trên K. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu hàm F(x) là 1 nguyên hàm của f(x) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là 1 nguyên hàm của f(x) trên K.
B. Hàm số f(x) được gọi là nguyên hàm của f(x) trên K nếu F'(x) = f(x) với mọi x ∈ K.
C. Nếu hàm F(x) là 1 nguyên hàm của f(x) trên K thì hàm số F(-x) cũng là 1 nguyên hàm của f(x) trên K.
D. Nếu f(x) liên tiếp trên K thì nó có nguyên hàm trên K.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #Gicửa ải #tích #chương #5 #trường #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên


#Đề #kiểm #tra #Gicửa ải #tích #chương #5 #trường #Triệu #Quang #Phục #Hưng #Yên

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button