Đề kiểm tra giữa kỳ 2 Toán 9 năm 2021 – 2022 trường THCS Trần Cao Vân – TT Huế

THCS.CNTA giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 9 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 5 học 2021 – 2022 trường THCS Trần Cao Vân, Thừa Thiên Huế.

Trích đề rà soát giữa kì 1 môn Toán lớp 9 5 học 2021 – 2022 trường THCS Trần Cao Vân – TT Huế:
+ Cho hàm số y = -x2. 1. Cho biết hệ số a và nêu thuộc tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên. b. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số và điểm nào ko thuộc đồ thị của hàm số trên? Gicửa ải thích? C. Vẽ đồ thị của hàm số trên.
+ Phương trình nào trên là 1 ẩn số? Cho biết các hệ số a, b, c của mỗi phương trình bậc 2. b. Gicửa ải phương trình bậc 2 tìm được ở câu a.
+ Gicửa ải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: 1 ca nô dự kiến đi từ A tới B chỉ mất khoảng đã định. Nếu tăng tốc độ ca nô lên 3km / h thì tới sớm hơn 2 giờ. Nếu giảm tốc độ của ca nô đi 3km / h thì 3 giờ sau nó sẽ tới nơi. Tính tốc độ và thời kì nhưng ca nô dự kiến đi?

Xem thêm về bài viết

Đề rà soát giữa kỳ 2 Toán 9 5 2021 – 2022 trường THCS Trần Cao Vân – TT Huế

THCS.CNTA giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 9 đề rà soát định kỳ giữa học kỳ 2 môn Toán 9 5 học 2021 – 2022 trường THCS Trần Cao Vân, Thừa Thiên Huế.
Trích dẫn đề rà soát giữa kỳ 2 Toán 9 5 2021 – 2022 trường THCS Trần Cao Vân – TT Huế:
+ Cho hàm số y = -x2. a. Chỉ ra hệ số a và nêu thuộc tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên. b. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số, điểm nào ko thuộc đồ thị của hàm số trên? Gicửa ải thích? c. Vẽ đồ thị của hàm số trên.
+ Trong các phương trình trên, phương trình nào là phương trình bậc 2 1 ẩn? Chỉ ra hệ số a, b, c ứng với mỗi phương trình bậc 2 ấy. b. Gicửa ải các phương trình bậc 2 1 ẩn vừa tìm được ở câu a.
+ Gicửa ải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: 1 ca nô dự kiến đi từ A tới B chỉ mất khoảng đã định. Nếu tốc độ ca nô nâng cao 3km/h thì tới nơi sớm hơn 2 giờ. Nếu tốc độ ca nô giảm đi 3km/h thì tới nơi chậm hơn 3 giờ. Tính tốc độ và thời kì nhưng ca nô đã dự kiến đi?
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #giữa #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Trần #Cao #Vân #Huế


#Đề #kiểm #tra #giữa #kỳ #Toán #5 #trường #THCS #Trần #Cao #Vân #Huế

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button