Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 12 năm 2020.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội:
+ Ba đơn vị kinh doanh A, B và C góp vốn theo tỉ lệ 2: 3: 7 sau một năm thu được tổng cộng 960 triệu đồng tiền lãi. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi biết tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.
+ Cho tam giác ABC có AB = AC. Kẻ tia phân giác AM của góc BAC (M thuộc BC).
a) Chứng minh: tam giác BAM = tam giác CAM.
b) Chứng minh: AM vuông góc BC.
c) Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A lấy điểm D sao cho DB = DC. Chứng minh rằng: AD là trung trực BC.

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 12 năm 2020.
Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 7 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội:
+ Ba đơn vị kinh doanh A, B và C góp vốn theo tỉ lệ 2: 3: 7 sau một năm thu được tổng cộng 960 triệu đồng tiền lãi. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi biết tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.
+ Cho tam giác ABC có AB = AC. Kẻ tia phân giác AM của góc BAC (M thuộc BC).
a) Chứng minh: tam giác BAM = tam giác CAM.
b) Chứng minh: AM vuông góc BC.
c) Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A lấy điểm D sao cho DB = DC. Chứng minh rằng: AD là trung trực BC.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #năm #phòng #GDĐT #Tây #Hồ #Hà #Nội


#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #năm #phòng #GDĐT #Tây #Hồ #Hà #Nội

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button