Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giáo viên coi thi phát đề).

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HD AB HE AC D AB E AC gọi O là trung điểm của BC, I là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. b) Chứng minh A DE ACB. c) Chứng minh OA DE.
+ Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Biết MN 6cm khi đó độ dài cạnh BC là A. 6cm B. 12cm C. 16cm D. 3cm.
+ Hình có tâm đối xứng là A. hình thang cân B. tam giác đều C. tam giác vuông D. hình bình hành.
+ Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 6cm và khi đó độ dài cạnh hình thoi là A.5cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm.
+ Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm Khai triển biểu thức 2 2x 1 ta được?

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giáo viên coi thi phát đề).
Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HD AB HE AC D AB E AC gọi O là trung điểm của BC, I là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. b) Chứng minh A DE ACB. c) Chứng minh OA DE.
+ Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Biết MN 6cm khi đó độ dài cạnh BC là A. 6cm B. 12cm C. 16cm D. 3cm.
+ Hình có tâm đối xứng là A. hình thang cân B. tam giác đều C. tam giác vuông D. hình bình hành.
+ Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 6cm và khi đó độ dài cạnh hình thoi là A.5cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm.
+ Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm Khai triển biểu thức 2 2x 1 ta được?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #năm #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định


#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #năm #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button