Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường PTDT nội trú Thái Nguyên

Ngày … tháng 06 năm 2020, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường PTDT nội trú Thái Nguyên mã đề 101 gồm 40 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, tỉ lệ điểm trắc nghiệm : tự luận là 8 : 2, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.
[ads] Ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường PTDT nội trú Thái Nguyên:
1. Phần tự luận
+ Nguyên hàm tích phân.
+ Phương pháp tọa độ trong không gian.
+ Số phức.
2. Phần trắc nghiệm khách quan
+ Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Nguyên hàm; Tích phân; Ứng dụng.
+ Số phức: Số phức; Các phép toán; Phương trình bậc hai với hệ số thực.
+ Phương pháp tọa độ trong không gian: Hệ trục tọa độ; Phương trình mặt phẳng; Phương trình đường thẳng; Mặt cầu.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường PTDT nội trú Thái Nguyên

Ngày … tháng 06 năm 2020, trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020.
Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường PTDT nội trú Thái Nguyên mã đề 101 gồm 40 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, tỉ lệ điểm trắc nghiệm : tự luận là 8 : 2, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.
[ads] Ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường PTDT nội trú Thái Nguyên:
1. Phần tự luận
+ Nguyên hàm tích phân.
+ Phương pháp tọa độ trong không gian.
+ Số phức.
2. Phần trắc nghiệm khách quan
+ Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng: Nguyên hàm; Tích phân; Ứng dụng.
+ Số phức: Số phức; Các phép toán; Phương trình bậc hai với hệ số thực.
+ Phương pháp tọa độ trong không gian: Hệ trục tọa độ; Phương trình mặt phẳng; Phương trình đường thẳng; Mặt cầu.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #năm #trường #PTDT #nội #trú #Thái #Nguyên


#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #năm #trường #PTDT #nội #trú #Thái #Nguyên

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button