Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 năm 2019 – 2020 trường THCS Trần Huy Liệu – TP HCM

THCS.CNTA giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 năm học 2019 – 2020 trường THCS Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 năm 2019 – 2020 trường THCS Trần Huy Liệu – TP HCM:
+ Điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau: 10 6 5 7 5 4 7 8 8 9 9 6 5 5 9 8 6 4 7 9 4 9 10 8 7 3 9 8 6 10 3 9 6 10 6 7 8 6 9 10 a) Dấu hiệu ở đây là gì ? b) Lập bảng “tần số”. c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
+ Cho đơn thức và a) Xác định hệ số, tìm bậc của đơn thức A. b) Tính giá trị của đơn thức B tại c) Tính A.B.
+ Một cây xanh mọc đơn độc. Trong một trận bão lớn, cây bị gãy ngang (hình vẽ). Ngọn cây chạm mặt đất cách gốc cây 3m. Đoạn thân cây còn lại người ta đo được 4m. Hỏi lúc đầu cây cao bao nhiêu mét?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Xem thêm về bài viết

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 năm 2019 – 2020 trường THCS Trần Huy Liệu – TP HCM

THCS.CNTA giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 năm học 2019 – 2020 trường THCS Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.
Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 7 năm 2019 – 2020 trường THCS Trần Huy Liệu – TP HCM:
+ Điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau: 10 6 5 7 5 4 7 8 8 9 9 6 5 5 9 8 6 4 7 9 4 9 10 8 7 3 9 8 6 10 3 9 6 10 6 7 8 6 9 10 a) Dấu hiệu ở đây là gì ? b) Lập bảng “tần số”. c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
+ Cho đơn thức và a) Xác định hệ số, tìm bậc của đơn thức A. b) Tính giá trị của đơn thức B tại c) Tính A.B.
+ Một cây xanh mọc đơn độc. Trong một trận bão lớn, cây bị gãy ngang (hình vẽ). Ngọn cây chạm mặt đất cách gốc cây 3m. Đoạn thân cây còn lại người ta đo được 4m. Hỏi lúc đầu cây cao bao nhiêu mét?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #năm #trường #THCS #Trần #Huy #Liệu #HCM


#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #năm #trường #THCS #Trần #Huy #Liệu #HCM

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button